O nás

Liberecký kraj, kraj vybroušených výkonů 

Inovativní průmysl v Libereckém kraji staví na znalostech a zkušenostech předávaných mezi generacemi úspěšných vědců, výzkumníků, objevitelů i podnikatelů. Někteří z nich odešli za slávou do světa, jiní neúnavně pracovali pro náš region až do konce svých dnů. Tak jako tak, v kraji pod Ještědem zanechali nesmazatelnou stopu. 

Špičkové know-how se u nás nezrodilo přes noc.

Špičkové know-how se u nás nezrodilo přes noc, ušlo dlouhou a mnohdy strastiplnou cestu plnou významných milníků. Největší textilní továrna monarchie, slavné sklárny Jizerských a Lužických hor, brusírny skla a drahých kamenů a špičková optika na Turnovsku, výzkum a vývoj textilních strojů v Liberci, rozvinutý automobilový průmysl napříč krajem.

Znalosti a zkušenosti odborníků přežily poválečnou výměnu obyvatelstva i čtyřicet let centrálního plánování. Dnes lze díky patentům z Libereckého kraje průmyslově vyrábět nanovlákna, vznikají zde jedinečné výrobní linky pro celý svět nebo optické systémy pro výzkum vesmíru. Negativních dopady těžby uranu a pobytu sovětské armády vedly v kraji ke vzniku výzkumných organizací disponujících špičkovými membránovými sanačními technologiemi. I z temnějších okamžiků historie jsme dokázali vytěžit pokročilé know-how.

Vybroušené výkony Libereckého kraje jsou vidět v Česku, ve světě i na obloze. Posuďte sami.

01 Nanospider™ součástí reindustrializace Hong Kongu

Nanospider™ součástí reindustrializace Hong Kongu

Průmyslová linka Nanospider™ na výrobu nanovláken se stane jednou z prvních technologií, která obsadí volné prostory v novém centru pokročilé výroby AMC v Hong Kongu. Od roku 2022 ji zde bude provozovat společnost King’s Flair, specialista na inovativní produkty do domácnosti. Centrum AMC je aktuálně největší projekt podpory návratu výroby do Hong Kongu. Novou výškovou budovu s plochou 100 000 m2 navrhli její tvůrci jako vzorový příklad infrastruktury pro moderní výrobu založenou na high-end technologiích, digitalizaci a inovacích. Pro linku Nanospider™ dodanou společností Elmarco zde vzniknou prostory cíleně uzpůsobené náročné výrobě nanovláken v průmyslovém měřítku. Technologie z Liberce se tak stane nedílnou součástí projektu na podporu diverzity a růstu ekonomiky v Hong Kongu.

02 Soustava zrcadel pro sondu Solar Orbiter

Soustava zrcadel pro sondu Solar Orbiter

V únoru 2020 odstartovala z Cape Canaveral na svou přelomovou misi sonda Solar Orbiter Evropské kosmické agentury ESA. Jejím úkolem je průzkum naší mateřské hvězdy z nebývalé blízkosti (cca 42 milionů kilometrů). Na přípravě sondy se podílelo celkem pět českých týmů. Českou stopu najdeme na čtyřech z celkem deseti přístrojů, jimiž je vybavena. Z Libereckého kraje, z turnovského výzkumného centra optiky a optoelektroniky TOPTEC, ke Slunci putují dvě hlavní zrcadla koronografu METIS, přístroje pro studium koróny, eruptivních procesů v koróně a slunečního větru. Odborníci se shodují, že Solar Orbiter je doposud největším úspěchem českého kosmického průmyslu.

  • 01
  • 02

Liberecký kraj, kraj hornatého obzoru

Rozvinutý průmysl, univerzita a výzkumná pracoviště na straně jedné. Příroda, hory a sportovní vyžití na straně druhé. I to je deviza Liberce potažmo celého kraje pod Jizerskými, Ještědskými a Lužickými horami. Zeptejte se rodilého Liberečáka, jak se cítí, když na obzoru nevidí hory. Pravděpodobně vám odpoví jediným slovem: nesvůj. Zeptejte se člověka, který do Libereckého kraje přišel odjinud na důvod jeho volby. Hory, příroda a sport budou pravděpodobně jedněmi z významných lákadel regionu, které uvede.

Rozvinutý průmysl, univerzita a výzkumná pracoviště na straně jedné. Příroda, hory a sportovní vyžití na straně druhé. I to je Liberecký kraj.

Nejen sportem živ je moderní člověk. Liberecký kraj zažívá v posledních letech nebývalý rozmach gastroscény. Rodí se zde nezávislá bistra, kavárny, bary a jiné kulturní podniky. Díky strategické poloze na hranicích s Německem je z kraje blízko do Drážďan i do Berlína. Vydáte-li se opačnou stranou, jste zhruba za hodinu v Praze. Oproti hlavnímu městu však v Liberci za metr čtvereční bytu zaplatíte v průměru poloviční částku (zdroj: Deloitte Real Index Q3 2020). A pokud se ve špičce rozhodnete jet do centra autem, uvíznete nejhůře v Košické ulici. V koloně na sedm minut.

Inovační ekosystém kraje

Inovační ekosystém zahrnuje subjekty, které své aktivity nezakládají pouze na tradičních, letitou praxí stvrzených postupech. Inovují nebo inovace podporují. Do ekosystému patří vzdělávací instituce, výzkumná centra, soukromé firmy, startupy, investorské fondy, subjekty veřejné správy, inkubátory, akcelerátory, rozvojové agentury, neziskové organizace a další.

Naším společným cílem je posunout ekonomiku Česka směrem k vyšší přidané hodnotě.

Posun Česka směrem k vyšší přidané hodnotě je v dnešním světě jedné globálně propojené ekonomiky logickou snahou. Inovace v ní hrají čím dál větší roli. Jejich podstatou je zavádění nových, neokoukaných řešení do praxe. Cílí na růst efektivity, snižování nákladů, zvyšování kvality nebo kvantity, propojují svět čím dál více, a dokonce pomáhají budovat svět nový, virtuální. Na základě poznatků vědy otevírají celá nová odvětví. Potěšitelná je snaha o snižování zátěže na životní prostředí v podobě důrazu na efektivnější využití zdrojů (principy cirkulární ekonomiky).

V Libereckém kraji inovace podporují

ARR - Agentura regionálního rozvoje 

Posláním Agentury regionálního rozvoje je poskytovat expertní podporu a realizovat konkrétní aktivity ve prospěch Libereckého kraje (svého zřizovatele), jakož i obyvatel, podnikatelů a institucí v regionu. Libereckému kraji dodává ARR především projekty zaměřené na environmentální oblast a technologicky pokročilá řešení. Jádro expertního týmu se věnuje regionálnímu rozvoji. Pod agenturu spadají krajské projekty Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink podporující startupy a inovativní podnikatele, Crystal Valley podporující sklářství a cestovní ruch s ním spojený, Smart Akcelerátor podporující krajský inovační ekosystém, Liberecký kraj sobě podporující regionální výrobce a další.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.