Events

Modro-zelená infrastruktura kolem nás (online)
Modro-zelená infrastruktura kolem nás (online)
Modro-zelená infrastruktura jako cesta ke zkvalitnění veřejného prostoru našich měst a zároveň nástroj pro boj s klimatickými změnami. Během online konference se v úvodu dozvíte více o daném tématu. V hlavní části se zaměříme na prostředí Libereckého kraje, konkrétní projekty a příklady dobré praxe jak v regionu implementovat modro-zelenou infrastrukturu. Nebudou chybět zdroje financování aneb odpověď na otázku „Kde na to vezmeme?"
Žákovská soutěž Business Talent 2021
Žákovská soutěž Business Talent 2021
iQLANDIA ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje a DEX Innovation Centre v rámci projektu TalentMagnet spustí v říjnu 2021 soutěž Business Talent, která je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Vybráno bude ze všech okresů Libereckého kraje celkem osm škol. Školy do boje vyšlou vždy maximálně 24 žáků (v jednom kole soutěží vždy maximálně šest týmů po čtyřech žácích).