Zpracování osobních údajů

Základní informace 

Osobní údaje poskytujete portálu 1012plus.cz (provozovatel ARR - Agentura pro regionální rozvoj, spol. s r.o. v rámci projektu Smart Akcelerator II Libereckého kraje) za účelem možnosti zasílání informačních sdělení (newsletterů), jejichž obsahem jsou zpravidla informace z oblasti vědy, výzkumu a inovací v Libereckém kraji, aktuality, rozhovory, pozvánky na tematicky zaměřené akce. Osobní údaje mohou být využity rovněž pro potřeby přímého marketingu. 

Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže. 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., U Jezu 525/4, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová složka C 4305(dále jen „správce“). 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Kontaktovat nás můžete na adrese: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec 

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě. 

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování. 

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti zajišťující komunikační služby (e-maily) pro správce 

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: e-mailem na adresu info@1012plus.cz.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). 

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné Vám takové informace zasílat. 

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.