Pokročilé strojírenství
Pokročilé strojírenství

Pokročilé strojírenství

Výroba strojů, zařízení a přesných komponent patří k významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu. Nejinak tomu je v Libereckém kraji. Strojírenství zde má velmi dlouhou a pestrou tradici. Zahrnuje celý řetězec oblastí od výzkumu, vývoje, inovací přes konstrukci zařízení po vývoj a zavádění nových technologií do praxe. Špičkové stroje vyvinuté a vyrobené v regionu putují do celého světa. Odvětví tvoří v kraji významnou položku exportu i zaměstnanosti. Absorbuje velké množství špičkových odborníků vystudovaných (nejen) na místní Technické univerzitě.

Strojírenská tradice je v Libereckém kraji provázána s odvětvími, která náš region formovala. Bylo zapotřebí uspokojit poptávku po sklářských a textilních strojích, a tak se začaly jedinečné myšlenky měnit v realitu. Namátkou lze zmínit patent na strojní broušení šatonů Daniela Swarovského, rodáka z Jiřetína pod Bukovou, pozdější patenty na bezvřetenové předení a technologii výroby netkaných textilií výzkumného ústavu VÚTS nebo nejnovější Nanospidery společnosti Elmarco. Strojírenství v kraji v současnosti uspokojuje požadavky široké škály průmyslových odvětví. Především se jedná o automobilový, sklářský, textilní, strojírenský, potravinářský, polygrafický a elektrotechnický průmysl a oblasti energetiky, medicíny a membránových procesů.

Ve sféře vědy a výzkumu jsou klíčové odborné kapacity Technické univerzity v Liberci. Především Fakulty strojní, Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). Druhým významným pracovištěm je Centrum rozvoje strojírenského výzkumu VÚTS. Jedná se o aplikačně zaměřenou výzkumnou organizaci, v minulosti proslavenou díky úspěchům ve vývoji textilních strojů. Dnes s podstatně širším polem působnosti.

Trendem a zároveň výzvou do budoucnosti je v tomto odvětví implementace prvků Průmyslu 4.0, vývoj kybernetických a robotických systémů, spolupráce člověk – stroj, vývoj nových strojírenských materiálů a konstrukcí a prototypování pomocí pokročilých metod 3D tisku, laseru apod.

Jedinečné znalosti v Libereckém kraji

  • Technologie na výrobu nanovláken

  • Technologické celky (linky) pro automotive

  • Sklářské technologie

  • Textilní technologie

  • Potravinářská automatizace

  • Laserové obrábění

  • Výrobní nástroje a prostředky

  • Technologie budov

Magazín

‚V nanotechnologiích má Česko před světem náskok. Neztraťme ho,‘ říká Miloslav Masopust z Elmarca
‚V nanotechnologiích má Česko před světem náskok. Neztraťme ho,‘ říká Miloslav Masopust z Elmarca
V roce 2004 vstoupili do oboru nanotechnologií, dnes jsou světovou špičkou ve vývoji zařízení určených pro průmyslovou výrobu nanovláken. Řeč je o liberecké společnosti Elmarco, která téměř před dvaceti lety uzavřela licenční smlouvu na světový patent Technické univerzity v Liberci. „Dnes, když kdekoliv na světě v odborné komunitě zmíním Elmarco a Liberec, všichni vědí,” říká jeho generální ředitel Miloslav Masopust.
V čele nového Národního centra pro průmyslový 3D tisk stojí Technická univerzita v Liberci
V čele nového Národního centra pro průmyslový 3D tisk stojí Technická univerzita v Liberci
Na Technické univerzitě v Liberci vznikne Národní centrum kompetence pro průmyslový 3D tisk polymerních materiálů. Zkoumat bude způsoby, jak výrobní postupy učinit efektivnější a tudíž ekologičtější. Konkrétně se výzkumníci zaměří na efektivní využití surovin a jejich recyklaci, využití odpadních přírodních a syntetických materiálů, zvýšení přínosu aditivních technologií pro průmyslovou výrobu a z toho vyplývající snížení její energetické náročnosti.
Magazín

Regionální databáze organizací a firem působících v odvětví

Nenašli jste se v databázi? Registrujte se!

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.