Služby

Dotační ambulance

Vyhledáváme dotační tituly, poskytujeme dotační poradenství a pomáháme s přípravou projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Libereckém kraji. Dále se zaměřujeme na dotační tituly, přípravu a administraci projektů na území Libereckého kraje v oblastech jako je životní prostředí, veřejná infrastruktura, vzdělávání, sociální oblast, zdravotnictví, doprava, cestovní ruch a mnoho dalších témat.

Délka konzultace činí maximálně jednu hodinu. V případě, že se domluvené konzultace z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit, nezapomeňte s využitím zaslaného odkazu konzultaci včas zrušit.

Konzultace probíhají v sídle ARR: Evropský dům, U Jezu 525/4, 46001 Liberec, 4. patro, dveře č. 5.18

S čím pomůžeme

Dotační ambulance je bezplatnou konzultační službou, během které poradíme a pomůžeme s výběrem vhodného dotačního titulu pro váš záměr. Dle zvoleného tématu vám přidělíme odborného konzultanta se znalostmi v dané oblasti a nabídneme volné termíny pro konzultaci.

Pro koho tu jsme

  • Subjekty z Libereckého kraje

  • Podnikatelské subjekty

  • Veřejné instituce

  • Vzdělávací instituce

  • Fyzické osoby

Kontaktní osoby

Manažerka projektu SALK

Martina Pšeničková

m.psenickova@arr-nisa.cz

Projektová manažerka

Pavlína Marešková

p.mareskova@arr-nisa.cz

Naše reference

Kraj podpoří milionem a půl přípravu strategických projektů
Kraj podpoří milionem a půl přípravu strategických projektů
V rámci podpory vědeckovýzkumných aktivit v regionu má Liberecký kraj vyčleněno 1,5 milionu na zpracování přípravy strategických projektů podávaných do českých i unijních dotačních programů. Žádat o ně mohou právnické osoby z veřejné i soukromé sféry. Na přípravu projektů mohou získat finance v rozmezí sta až tří set tisíc korun. Kraj jim proplatí 85 procent způsobilých výdajů.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.