Služby

Regionální značka 1012+ 

1012+ je regionální značka, informační portál a rozcestník příležitostí v oblasti vědy, výzkumu a inovací v kraji pod Ještědem. Vybroušené výkony našeho regionu míří na vrchol dominanty Ještědu s kótou 1012 metrů nad mořem. A ještě výše! Třeba do kosmu, jak je tomu v případě turnovského výzkumu v oblasti optiky a optoelektroniky.

Regionální inovační značka 1012+ propaguje vybroušené výkony Libereckého kraje v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Naším posláním je mapovat a propagovat prostředí vědy, výzkumu a inovací v Libereckém kraji. V Magazínu 1012+ píšeme o úspěšných firmách z regionu, o jejich dobré praxi, přinášíme příběhy vědců a výzkumníků, zpovídáme odborníky, informujeme o zdrojích financování. S inspirativními osobnostmi z našeho kraje natáčíme podcast Region, který mění svět. Spravujeme kalendář akcí a databázi firem, škol, výzkumných organizací, klastrů a dalších subjektů krajského inovačního ekosystému.

S čím pomůžeme

 • Zapojíme vaši firmu, školu nebo výzkumák do rodiny 1012+.

 • Pomůžeme vyprávět vaše příběhy.

 • Ukážeme vaše úspěchy veřejnosti.

 • Pomůžeme s komunikací směrem k médiím.

Pro koho tu jsme

 • Subjekty z Libereckého kraje

 • Firmy s vědecko-výzkumným potenciálem

 • Výzkumné ústavy

 • Veřejné instituce

 • Vzdělávací instituce

Rozvoj a podpora vědy, výzkumu a inovací

Tým projektu Smart Akcelerator II Libereckého kraje koordinuje naplňování krajské Strategie inteligentní specializace (RIS3). Vyhledáváme dotační tituly uplatnitelné v oblastech rozvoje projektů týkajících se vědy, výzkumu a inovací v Libereckém kraji, rozvoje spolupráce jednotlivých subjektů nebo rozvoje vzdělanosti především v oborech přírodních a technických věd a informačních a komunikačních technologií.

Vytváříme prostředí pro optimální spolupráci veřejného sektoru, firem, škol, univerzit, výzkumných a neziskových organizací.

Pořádáme odborné konference, setkání odborných platforem, sledujeme aktuální trendy. Poskytujeme asistenci při EDP (Entrepreneurial Discovery Process). Podporujeme uvádění chytrých podnikatelských nápadů do praxe. Mapujeme a analyzujeme oblast vědy, výzkumu a inovací a oblast vzdělávání v kraji v návaznosti na potřeby trhu práce.

S čím pomůžeme

 • Pomůžeme najít vhodný dotační titul.

 • Propojíme vás v rámci Libereckého kraje.

 • Pomůžeme čerpat know-how z naší sítě odborníků.

 • Poskytneme analýzy prostředí Libereckého kraje.

Pro koho tu jsme

 • Subjekty z Libereckého kraje

 • Inovativní malé a střední firmy, start-upy

 • Výzkumné ústavy

 • Veřejné instituce

 • Vzdělávací instituce

Kontaktní osoby

Manažerka projektu SALK

Martina Pšeničková

m.psenickova@arr-nisa.cz

+420 604 510 129

Marketingový manažer 1012+

Lukáš Jokl

l.jokl@arr-nisa.cz

+420 723 936 617

Naše reference

Kraj podpoří milionem a půl přípravu strategických projektů
Kraj podpoří milionem a půl přípravu strategických projektů
V rámci podpory vědeckovýzkumných aktivit v regionu má Liberecký kraj vyčleněno 1,5 milionu na zpracování přípravy strategických projektů podávaných do českých i unijních dotačních programů. Žádat o ně mohou právnické osoby z veřejné i soukromé sféry. Na přípravu projektů mohou získat finance v rozmezí sta až tří set tisíc korun. Kraj jim proplatí 85 procent způsobilých výdajů.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.