Podnikatelé a firmy

Podporujeme inovační ekosystém kraje vstřícný vůči malým a středním podnikům, startupům a inovačním aktivitám.

Rozvíjíme podnikatelské know-how 

Liberecký podnikatelský inkubátor 

Lipo.ink působí v regionu od konce roku 2017. Podporuje zde vznik a rozvoj inovativních firem s vyšší přidanou hodnotou. Paleta služeb je odstupňována od Podnikatelské ambulance ve formě nezávazné hodinové konzultace, přes Inkubaci zahrnující individuální konzultace, mentoring a pomoc v oblasti publicity po špičkové poradenství pro malé a střední podniky expertní sítí odborníků PlatInn. V prostorách Lipo.ink najdete vedle těchto služeb i špičkové coworkingové centrum.

Pomáháme s hledáním zdrojů financování

ARR – Agentura regionálního rozvoje

Agentura regionálního rozvoje se v regionu zaměřuje na regionální rozvoj a na něj navázaný dotační management. Připravuje a realizuje investiční a neinvestiční projekty financované z evropských strukturálních fondů, národních a komunitních zdrojů, a to jak v pozici zpracovatele žádosti o dotaci, tak partnera nebo subdodavatele.

Technologická agentura České republiky

TA ČR v kraji od roku 2018 provozuje regionální pracoviště. Vyhlašuje tematicky zaměřené programy financování a poskytuje tak podporu projektům aplikovaného výzkumu a inovací ze státních prostředků. Cílem je přenos nových poznatků vědy a výzkumu do tržního prostředí. Šanci uspět mají projekty s prvky nejistoty, které mohou být pro soukromý sektor příliš rizikové. Mezi další aktivity TA ČR patří propojování výzkumných organizací, firem a státní správy za účelem podpory jejich inovačních aktivit.

Propojujeme firmy s výzkumem a vývojem

Smart Akcelerátor

Tým projektu Smart Akcelerator II Libereckého kraje (SALK) vytváří prostředí pro optimální spolupráci veřejného sektoru, firem, škol, univerzit, výzkumných a neziskových organizací. Vyhledává dotační tituly uplatnitelné v oblastech rozvoje projektů týkajících se vědy, výzkumu a inovací v Libereckém kraji a rozvoje spolupráce jednotlivých subjektů inovačního ekosystému. 

Databáze regionálního inovačního ekosystému

Součástí aktivit SALK je správa databáze inovačních organizací a firem působících v osmi doménách specializace Libereckého kraje.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.