Udržitelné nakládání s přírodními zdroji
Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

Zachování přírodních zdrojů vody, půdy, ovzduší, energie, a nejen jich, je stěžejní výzvou, ke které se bude muset lidstvo v tomto století postavit čelem. Firmy a výzkumné organizace Libereckého kraje jsou nositeli jedinečných znalostí v oblasti ochrany zdrojů pitné vody. Vděčí za to zkušenostem nabytým sanací rozsáhlých ekologických škod vzniklých v minulém století v důsledku chemické těžby uranu a pobytu sovětských vojsk na území kraje.

Neblahé dědictví druhé poloviny dvacátého století zahrnovalo v Libereckém kraji rozsáhlé znečištění podzemních vod v cenomanské zvodni způsobené chemickou těžbou uranu v okolí Stráže pod Ralskem a rozsáhlou kontaminaci území vojenského újezdu Ralsko. Důsledky zdejšího pobytu okupační sovětské armády rovněž vzbuzovaly obavy o již tak zasaženou hydrosféru.

Odpovědné úřady a firmy (především státní podnik DIAMO) na základě společenské poptávky zadaly či vypracovaly rozsáhlé výzkumy s cílem najít co nejefektivnější způsob, jak další kontaminaci zabránit. Ohroženy byly podzemní vody na území od Ještědského hřbetu až po linii Labe.

Na základě doporučení vzešlých z provedených výzkumů došlo k realizaci technologických opatření k odstranění kontaminace či zamezení jejího dalšího šíření a k eliminaci rizik pro okolní zdroje podzemních vod. Cílem bylo zaměřit pole působnosti jak na kontaminaci spojenou s těžbou uranu, tak na škody způsobené sovětskou armádou. Výsledkem desetiletí trvajícího úsilí je výrazné zlepšení stavu hydrosféry jako základní složky životního prostředí v kraji.

Bonusem a nesporným přínosem pro hi-tech průmysl Libereckého kraje je získání jedinečných znalostí v oboru membránových separačních technologií. Významnou firmou s přesahem nejen za hranice kraje, ale i daleko za hranice Česka, je v této oblasti společnost Mega Group a její dceřiná výzkumná, inženýrsko-technologická firma MemBrain. S nástupem chytrých digitálních technologií se objevuje příležitost využít znalostí z celé oblasti udržitelného nakládání s přírodními zdroji k posílení role Libereckého kraje jako lídra v tzv. smart environmental resources managementu a jeho aplikacích na národní i světové úrovni.

Jedinečné znalosti v Libereckém kraji

  • Modelové nástroje predikce vývoje kontaminace

  • Monitoring kontaminace geosféry a hydrosféry

  • Pokročilé technologie čištění kontaminovaných vod

  • Technologie odstraňování kontaminantů z hydrosféry

  • Matematizace procesů nakládání s vodami

  • Manažerské nástroje pro rozhodování o nakládání s vodami

  • Vývoj a výroba iontově selektivních membrán

  • Elektromembránové a integrované procesní celky

  • Membránové nebo sanační kompozity

  • Biologické membrány

Magazín

Liberecký kraj se otevírá komunitní energetice. V budoucnu očekává významné úspory energií 
Liberecký kraj se otevírá komunitní energetice. V budoucnu očekává významné úspory energií 
Liberecký kraj se rozhodl na své půdě otevřít žhavé téma komunitní energetiky. Seminář pořádaný krajskou Agenturou regionálního rozvoje ukázal cesty k novým projektům využívajícím potenciál této formy energetiky. Zároveň přinesl velké množství praktických poznatků, jak v regionu výhledově zefektivnit i zlevnit nakládání s energiemi.
Magazín

Regionální databáze organizací a firem působících v odvětví

Nenašli jste se v databázi? Registrujte se!

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.