Udržitelné nakládání s přírodními zdroji
Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

Zachování přírodních zdrojů vody, půdy, ovzduší, energie, a nejen jich, je stěžejní výzvou, ke které se bude muset lidstvo v tomto století postavit čelem. Firmy a výzkumné organizace Libereckého kraje jsou nositeli jedinečných znalostí v oblasti ochrany zdrojů pitné vody. Vděčí za to zkušenostem nabytým sanací rozsáhlých ekologických škod vzniklých v minulém století v důsledku chemické těžby uranu a pobytu sovětských vojsk na území kraje.

Neblahé dědictví druhé poloviny dvacátého století zahrnovalo v Libereckém kraji rozsáhlé znečištění podzemních vod v cenomanské zvodni způsobené chemickou těžbou uranu v okolí Stráže pod Ralskem a rozsáhlou kontaminaci území vojenského újezdu Ralsko. Důsledky zdejšího pobytu okupační sovětské armády rovněž vzbuzovaly obavy o již tak zasaženou hydrosféru.

Odpovědné úřady a firmy (především státní podnik DIAMO) na základě společenské poptávky zadaly či vypracovaly rozsáhlé výzkumy s cílem najít co nejefektivnější způsob, jak další kontaminaci zabránit. Ohroženy byly podzemní vody na území od Ještědského hřbetu až po linii Labe.

Na základě doporučení vzešlých z provedených výzkumů došlo k realizaci technologických opatření k odstranění kontaminace či zamezení jejího dalšího šíření a k eliminaci rizik pro okolní zdroje podzemních vod. Cílem bylo zaměřit pole působnosti jak na kontaminaci spojenou s těžbou uranu, tak na škody způsobené sovětskou armádou. Výsledkem desetiletí trvajícího úsilí je výrazné zlepšení stavu hydrosféry jako základní složky životního prostředí v kraji.

Bonusem a nesporným přínosem pro hi-tech průmysl Libereckého kraje je získání jedinečných znalostí v oboru membránových separačních technologií. Významnou firmou s přesahem nejen za hranice kraje, ale i daleko za hranice Česka, je v této oblasti společnost Mega Group a její dceřiná výzkumná, inženýrsko-technologická firma MemBrain. S nástupem chytrých digitálních technologií se objevuje příležitost využít znalostí z celé oblasti udržitelného nakládání s přírodními zdroji k posílení role Libereckého kraje jako lídra v tzv. smart environmental resources managementu a jeho aplikacích na národní i světové úrovni.

Jedinečné znalosti v Libereckém kraji

  • Modelové nástroje predikce vývoje kontaminace

  • Monitoring kontaminace geosféry a hydrosféry

  • Pokročilé technologie čištění kontaminovaných vod

  • Technologie odstraňování kontaminantů z hydrosféry

  • Matematizace procesů nakládání s vodami

  • Manažerské nástroje pro rozhodování o nakládání s vodami

  • Vývoj a výroba iontově selektivních membrán

  • Elektromembránové a integrované procesní celky

  • Membránové nebo sanační kompozity

  • Biologické membrány

Magazín

Skleník, fotbálek i stojan na boty. Žáci z Libereckého kraje dali nový život PET lahvím
Skleník, fotbálek i stojan na boty. Žáci z Libereckého kraje dali nový život PET lahvím
Soutěž pro žáky základních škol z Libereckého kraje Business Talent 2023 již zná své vítěze. Necelé dvě stovky osmáků a deváťáků poměřily síly v otevřené dílně iQFABLAB již potřetí. Úkolem tentokrát bylo vymyslet, vyrobit a odprezentovat prototyp výrobku z použitých PET lahví a dalšího odpadu. V duchu principů cirkulární ekonomiky a hesla soutěže "Nevyhoď, použij!"
Roadtrip Libereckého kraje představil čtyři zavedená energetická zařízení. Chce jimi inspirovat
Roadtrip Libereckého kraje představil čtyři zavedená energetická zařízení. Chce jimi inspirovat
Odbornou veřejnost a politickou reprezentaci v našem regionu již přes rok propojuje Platforma moderní energetiky. Podněcuje diskuzi, vzdělává a ukazuje na dobrou praxi. Letos v listopadu kupříkladu formou roadtripu po čtyřech zavedených energetických zařízeních, větrném parku, kotelně na biomasu, bioplynové stanici a souboru pasivních domů.
Soutěž Business Talent pokračuje hlasováním veřejnosti. Rozhodněte o nejlepším projektu i vy!
Soutěž Business Talent pokračuje hlasováním veřejnosti. Rozhodněte o nejlepším projektu i vy!
Soutěž Business Talent má za sebou osm kol základní části. Téměř dvě stovky žáků základních škol Libereckého kraje se v otevřené dílně iQFABLAB vrhly na tvorbu a prezentaci projektů naplňujících heslo Nevyhoď, použij! Jak se jim dařilo můžete posoudit i vy. Dnešním dnem totiž startuje hlasování veřejnosti o nejlepší projekt, na webu 1012plus poběží až do 26. listopadu.
Magazín

Regionální databáze organizací a firem působících v odvětví

Nenašli jste se v databázi? Registrujte se!

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.