Udržitelné nakládání s přírodními zdroji
Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

Zachování přírodních zdrojů vody, půdy, ovzduší, energie, a nejen jich, je stěžejní výzvou, ke které se bude muset lidstvo v tomto století postavit čelem. Firmy a výzkumné organizace Libereckého kraje jsou nositeli jedinečných znalostí v oblasti ochrany zdrojů pitné vody. Vděčí za to zkušenostem nabytým sanací rozsáhlých ekologických škod vzniklých v minulém století v důsledku chemické těžby uranu a pobytu sovětských vojsk na území kraje.

Neblahé dědictví druhé poloviny dvacátého století zahrnovalo v Libereckém kraji rozsáhlé znečištění podzemních vod v cenomanské zvodni způsobené chemickou těžbou uranu v okolí Stráže pod Ralskem a rozsáhlou kontaminaci území vojenského újezdu Ralsko. Důsledky zdejšího pobytu okupační sovětské armády rovněž vzbuzovaly obavy o již tak zasaženou hydrosféru.

Odpovědné úřady a firmy (především státní podnik DIAMO) na základě společenské poptávky zadaly či vypracovaly rozsáhlé výzkumy s cílem najít co nejefektivnější způsob, jak další kontaminaci zabránit. Ohroženy byly podzemní vody na území od Ještědského hřbetu až po linii Labe.

Na základě doporučení vzešlých z provedených výzkumů došlo k realizaci technologických opatření k odstranění kontaminace či zamezení jejího dalšího šíření a k eliminaci rizik pro okolní zdroje podzemních vod. Cílem bylo zaměřit pole působnosti jak na kontaminaci spojenou s těžbou uranu, tak na škody způsobené sovětskou armádou. Výsledkem desetiletí trvajícího úsilí je výrazné zlepšení stavu hydrosféry jako základní složky životního prostředí v kraji.

Bonusem a nesporným přínosem pro hi-tech průmysl Libereckého kraje je získání jedinečných znalostí v oboru membránových separačních technologií. Významnou firmou s přesahem nejen za hranice kraje, ale i daleko za hranice Česka, je v této oblasti společnost Mega Group a její dceřiná výzkumná, inženýrsko-technologická firma MemBrain. S nástupem chytrých digitálních technologií se objevuje příležitost využít znalostí z celé oblasti udržitelného nakládání s přírodními zdroji k posílení role Libereckého kraje jako lídra v tzv. smart environmental resources managementu a jeho aplikacích na národní i světové úrovni.

Jedinečné znalosti v Libereckém kraji

  • Modelové nástroje predikce vývoje kontaminace

  • Monitoring kontaminace geosféry a hydrosféry

  • Pokročilé technologie čištění kontaminovaných vod

  • Technologie odstraňování kontaminantů z hydrosféry

  • Matematizace procesů nakládání s vodami

  • Manažerské nástroje pro rozhodování o nakládání s vodami

  • Vývoj a výroba iontově selektivních membrán

  • Elektromembránové a integrované procesní celky

  • Membránové nebo sanační kompozity

  • Biologické membrány

Magazín

Grischa Kahlen: Přeměnit odpad na žádanou surovinu? Plazma je jednou z cest
Grischa Kahlen: Přeměnit odpad na žádanou surovinu? Plazma je jednou z cest
Za minulého režimu mu bylo jako občanovi Západního Německa žijícímu v Česku zapovězeno studovat. Začal tlumočit a později, ještě před revolucí, si založil tlumočnickou agenturu. „V oboru jsem dosáhl na začátku devadesátých let maxima možného. Začal jsem mít touhu přestat říkat věci za jiné. Touhu rozjet vlastní projekty...” vzpomíná na své začátky Grischa Kahlen, zakladatel společnosti Millenium Technologies, jejímž hlavním posláním je výzkum v oblasti plazmového zplyňování odpadu a následná aplikace jeho poznatků v praxi. V zahraničí se pro celý obor vžilo označení Waste to energy (Energie z odpadu).
Magazín

Regionální databáze organizací a firem působících v odvětví

Nenašli jste se v databázi? Registrujte se!

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.