Nanomateriály a technologie jejich výroby
Nanomateriály a technologie jejich výroby

Nanomateriály a technologie jejich výroby

Liberecký kraj je nazýván kolébkou průmyslové výroby nanovláken. Nanotechnologie našly v regionu svou živnou půdu. Přelomovým se pro ně stal začátek nového milénia. V roce 2003 tým profesora Oldřicha Jirsáka na Technické univerzitě v Liberci vyvinul technologii Nanospider, umožňující výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku. Do praxe ji převedla společnost Elmarco. TUL i Elmarco výrobu a aplikaci nanovláken dále rozvíjí. V kraji vznikají další subjekty těžící z místních znalostí nanomateriálů.

Vývoj technologií na Technické univerzitě v Liberci stále pokračuje. Jako příklad lze uvést úspěch mezifakultního vývojového tým univerzity, který v roce 2017 s podporou klastrové organizace Nanoprogress vyvinul technologickou linku na výrobu příze opatřené nanovlákny.

Nanoprůmysl se celosvětově velmi progresivně rozvíjí. Vzhledem k široké uplatnitelnosti je jeho lokální strategický význam nesporný. Nanotechnologie nacházejí uplatnění v tradičních odvětvích Libereckého kraje a rovněž dávají vzniknout odvětvím novým. Od textilního průmyslu, strojírenství či automotive přes medicínu, biomedicínu, farmacii, kosmetický průmysl až po ochranu životního prostředí.

Nanovlákna mohou velmi dobře pomoci při hojení ran, filtrovat vodu a vzduch (známé jsou z COVID krize tzv. nanoroušky) nebo najít uplatnění ve speciálních oděvech pro sport, armádu či složky integrovaného záchranného systému. Nanostrukturní vrstvy mohu pokrýt nástroje nebo součástky strojů a prodloužit tak jejich životnost. Nanočástice pak mohou zlepšit vlastnosti produktů. Příkladem je stříbro, které má v nanoměřítku antibakteriální vlastnosti.

Pro udržení se na špičce odvětví jdou regionální subjekty cestou vysoké specializace. Nezbytná je kooperace s hi-tech pracovišti po celé republice i v mezinárodním prostředí. A také velká porce trpělivosti. Překonávání překážek, tolik typické pro většinu mladých odvětví, se nevyhýbá ani nanotechnologiím. Větší časová a finanční náročnost uvádění produktů do běžné praxe (certifikace, zkoušky apod.) jsou jedním z příkladů toho, s čím je stále zapotřebí počítat. Krajský nanoprůmysl si přesto udržuje velmi solidní dynamiku a právem se řadí mezi významná progresivní odvětví regionu.


Liberecký kraj, potažmo Česko je na špičce výzkumu nanotechnologií. Znalosti mají naši vědci excelentní. Aby tomu tak bylo i do budoucna, je potřeba do lidí i technologií investovat. A finanční prostředky jsou zpravidla limitou ve srovnání se zeměmi s násobně velkými státními rozpočty. Abychom i nadále mohli profitovat z nejnovějších technologií, sdružují se organizace a firmy v odvětví v klastrech. Ty jim pomáhají společně získat více prostředků pro vědu, výzkum a inovace.

Nanotechnologické odvětví spojuje klastr Nanoprogress, partner portálu 1012plus. Jeho členská základna čítá zhruba padesátku subjektů o síle více než desítky tisíc zaměstnanců a obratu přes dvě stě milionů EUR. Do výzkumu a vývoje českého nanotechnologického odvětví a do rozšíření technologické základny pomohl přivést téměř miliardu korun. Kolektivní výzkum řízený klastrem Nanoprogress byl významně podpořen dotačními tituly Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem „Spolupráce – Klastry“. Tento program je klíčovým prvkem podpory českých klastrových organizací a spadá pod gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nanoprogress se může pyšnit desítkou celosvětově unikátních zařízení primárně pro přípravu nanovláken. Drží devět předmětů duševního vlastnictví. Aktuálně je také jediným klastrem oceněným Zlatou známkou Evropské klastrové excelence a je členem Národní klastrové asociace.

Jedinečné znalosti v Libereckém kraji

  • Bezjehlové elektrostatické zvlákňování

  • Střídavé zvlákňování

  • Výroba koaxiálních (dvoukomponentních) nanovláken

  • Technologie trvanlivých antibakteriálních vrstev

  • Technologie přípravy nanopovrchů

  • Technologie výroby nanokompozitů

Magazín

Ministryně Langšádlová navštívila Liberecký kraj, vyzvala k užší spolupráci mezi vědci a firmami
Ministryně Langšádlová navštívila Liberecký kraj, vyzvala k užší spolupráci mezi vědci a firmami
Ve čtvrtek 3. listopadu navštívila Liberecký kraj Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Se zástupci samosprávy v čele s hejtmanem Martinem Půtou a s lidmi ze vzdělávacích a výzkumných organizací a inovativních firem diskutovala na půdě Agentury regionálního rozvoje o výzvách, které čekají Česko a kterým budou čelit i jednotlivé regiony, Liberecký kraj nevyjímaje. Ministryně mimo jiné vyzvala k užší spolupráci mezi vědci a firmami tak, aby výsledky české vědy a výzkumu nezůstávaly ležet v šuplících jednotlivých organizací.
Hlavně, ať nápady neleží v šuplíku. Lucie Ligasová posouvá český nanovýzkum vpřed
Hlavně, ať nápady neleží v šuplíku. Lucie Ligasová posouvá český nanovýzkum vpřed
Místo trendy džín si jako desetiletá k narozeninám přála mikroskop a vždy chtěla věcem přijít na kloub. Lucie Ligasová se na dráhu vědy a výzkumu definitivně vydala po setkání s profesorem Davidem Lukášem, jednou z ikon libereckého nanovýzkumu. Na jeho přednášce jí učaroval generátor, který chrlil chomáče jinak okem neviditelných vláken. Zrodilo se tak celoživotní poslání. Dnes zastává Lucie manažerskou pozici a pomáhá firmám sdruženým v klastru Nanoprogress uvádět poznatky českého nanovýzkumu do praxe. Chybí jí práce v laboratoři? Jaká byla její cesta a jaké to je, dělat svět více a více nano?
Místo, kde se daří ženám. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace hlásí fifty-fifty
Místo, kde se daří ženám. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace hlásí fifty-fifty
Jedenáctý únor je již po sedmé mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě. Připomíná nám, že ženy hrály a dodnes hrají důležitou úlohu v oblasti vědy a výzkumu. Celosvětové zastoupení žen ve vědě je však podle OSN stále nízké, přes 33 %, což zhruba odpovídá i průměru EU. Česká republika se bohužel v rámci unie řadí s necelými 27 % žen na poslední příčky. Kde se ženám naopak daří, je liberecký Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CxI TUL, kde tvoří ženy 50 % zaměstnanců.
Magazín

Regionální databáze organizací a firem působících v odvětví

Nenašli jste se v databázi? Registrujte se!

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.