Nanomateriály a technologie jejich výroby
Nanomateriály a technologie jejich výroby

Nanomateriály a technologie jejich výroby

Liberecký kraj je nazýván kolébkou průmyslové výroby nanovláken. Nanotechnologie našly v regionu svou živnou půdu. Přelomovým se pro ně stal začátek nového milénia. V roce 2003 tým profesora Oldřicha Jirsáka na Technické univerzitě v Liberci vyvinul technologii Nanospider, umožňující výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku. Do praxe ji převedla společnost Elmarco. TUL i Elmarco výrobu a aplikaci nanovláken dále rozvíjí. V kraji vznikají další subjekty těžící z místních znalostí nanomateriálů.

Vývoj technologií na Technické univerzitě v Liberci stále pokračuje. Jako příklad lze uvést úspěch mezifakultního vývojového tým univerzity, který v roce 2017 s podporou klastrové organizace Nanoprogress vyvinul technologickou linku na výrobu příze opatřené nanovlákny.

Nanoprůmysl se celosvětově velmi progresivně rozvíjí. Vzhledem k široké uplatnitelnosti je jeho lokální strategický význam nesporný. Nanotechnologie nacházejí uplatnění v tradičních odvětvích Libereckého kraje a rovněž dávají vzniknout odvětvím novým. Od textilního průmyslu, strojírenství či automotive přes medicínu, biomedicínu, farmacii, kosmetický průmysl až po ochranu životního prostředí.

Nanovlákna mohou velmi dobře pomoci při hojení ran, filtrovat vodu a vzduch (známé jsou z COVID krize tzv. nanoroušky) nebo najít uplatnění ve speciálních oděvech pro sport, armádu či složky integrovaného záchranného systému. Nanostrukturní vrstvy mohu pokrýt nástroje nebo součástky strojů a prodloužit tak jejich životnost. Nanočástice pak mohou zlepšit vlastnosti produktů. Příkladem je stříbro, které má v nanoměřítku antibakteriální vlastnosti.

Pro udržení se na špičce odvětví jdou regionální subjekty cestou vysoké specializace. Nezbytná je kooperace s hi-tech pracovišti po celé republice i v mezinárodním prostředí. A také velká porce trpělivosti. Překonávání překážek, tolik typické pro většinu mladých odvětví, se nevyhýbá ani nanotechnologiím. Větší časová a finanční náročnost uvádění produktů do běžné praxe (certifikace, zkoušky apod.) jsou jedním z příkladů toho, s čím je stále zapotřebí počítat. Krajský nanoprůmysl si přesto udržuje velmi solidní dynamiku a právem se řadí mezi významná progresivní odvětví regionu.


Liberecký kraj, potažmo Česko je na špičce výzkumu nanotechnologií. Znalosti mají naši vědci excelentní. Aby tomu tak bylo i do budoucna, je potřeba do lidí i technologií investovat. A finanční prostředky jsou zpravidla limitou ve srovnání se zeměmi s násobně velkými státními rozpočty. Abychom i nadále mohli profitovat z nejnovějších technologií, sdružují se organizace a firmy v odvětví v klastrech. Ty jim pomáhají společně získat více prostředků pro vědu, výzkum a inovace.

Nanotechnologické odvětví spojuje klastr Nanoprogress, partner portálu 1012plus. Jeho členská základna čítá zhruba padesátku subjektů o síle více než desítky tisíc zaměstnanců a obratu přes dvě stě milionů EUR. Do výzkumu a vývoje českého nanotechnologického odvětví a do rozšíření technologické základny pomohl přivést téměř miliardu korun. Kolektivní výzkum řízený klastrem Nanoprogress byl významně podpořen dotačními tituly Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem „Spolupráce – Klastry“. Tento program je klíčovým prvkem podpory českých klastrových organizací a spadá pod gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nanoprogress se může pyšnit desítkou celosvětově unikátních zařízení primárně pro přípravu nanovláken. Drží devět předmětů duševního vlastnictví. Aktuálně je také jediným klastrem oceněným Zlatou známkou Evropské klastrové excelence a je členem Národní klastrové asociace.

Jedinečné znalosti v Libereckém kraji

  • Bezjehlové elektrostatické zvlákňování

  • Střídavé zvlákňování

  • Výroba koaxiálních (dvoukomponentních) nanovláken

  • Technologie trvanlivých antibakteriálních vrstev

  • Technologie přípravy nanopovrchů

  • Technologie výroby nanokompozitů

Magazín

Místo, kde se daří ženám. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace hlásí fifty-fifty
Místo, kde se daří ženám. Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace hlásí fifty-fifty
Jedenáctý únor je již po sedmé mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě. Připomíná nám, že ženy hrály a dodnes hrají důležitou úlohu v oblasti vědy a výzkumu. Celosvětové zastoupení žen ve vědě je však podle OSN stále nízké, přes 33 %, což zhruba odpovídá i průměru EU. Česká republika se bohužel v rámci unie řadí s necelými 27 % žen na poslední příčky. Kde se ženám naopak daří, je liberecký Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CxI TUL, kde tvoří ženy 50 % zaměstnanců.
Výprava za tajemstvím výroby nanovláken
Výprava za tajemstvím výroby nanovláken
Nanovlákna, pojem skloňovaný v posledních dvou dekádách v mnoha pádech. Nejprve v souvislosti s mimořádným úspěchem vědců Technické univerzity v Liberci (byla o něm řeč v první epizodě našeho podcastu Region, který mění svět), později velmi intenzivně v souvislosti s vývojem a výrobou pomůcek pro ochranu dýchacích cest, roušek a respirátorů. Filtrace plynů a kapalin je ostatně jednou z významných oblastí užití nanovláken. Roušky jsou pak malou výsečí, které se dostává pozornosti dnes díky pandemické krizi. Do budoucna jsou však před nanomateriály ještě větší výzvy. Především čištění vod může být přímo strategickou devizou ve světě klimatických změn.
Magazín

Regionální databáze organizací a firem působících v odvětví

Nenašli jste se v databázi? Registrujte se!

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.