Nanomateriály a technologie jejich výroby
Nanomateriály a technologie jejich výroby

Nanomateriály a technologie jejich výroby

Liberecký kraj je nazýván kolébkou průmyslové výroby nanovláken. Nanotechnologie našly v regionu svou živnou půdu. Přelomovým se pro ně stal začátek nového milénia. V roce 2003 tým profesora Oldřicha Jirsáka na Technické univerzitě v Liberci vyvinul technologii Nanospider, umožňující výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku. Do praxe ji převedla společnost Elmarco. TUL i Elmarco výrobu a aplikaci nanovláken dále rozvíjí. V kraji vznikají další subjekty těžící z místních znalostí nanomateriálů.

Vývoj technologií na Technické univerzitě v Liberci stále pokračuje. Jako příklad lze uvést úspěch mezifakultního vývojového tým univerzity, který v roce 2017 s podporou klastrové organizace Nanoprogress vyvinul technologickou linku na výrobu příze opatřené nanovlákny.

Nanoprůmysl se celosvětově velmi progresivně rozvíjí. Vzhledem k široké uplatnitelnosti je jeho lokální strategický význam nesporný. Nanotechnologie nacházejí uplatnění v tradičních odvětvích Libereckého kraje a rovněž dávají vzniknout odvětvím novým. Od textilního průmyslu, strojírenství či automotive přes medicínu, biomedicínu, farmacii, kosmetický průmysl až po ochranu životního prostředí.

Nanovlákna mohou velmi dobře pomoci při hojení ran, filtrovat vodu a vzduch (známé jsou z COVID krize tzv. nanoroušky) nebo najít uplatnění ve speciálních oděvech pro sport, armádu či složky integrovaného záchranného systému. Nanostrukturní vrstvy mohu pokrýt nástroje nebo součástky strojů a prodloužit tak jejich životnost. Nanočástice pak mohou zlepšit vlastnosti produktů. Příkladem je stříbro, které má v nanoměřítku antibakteriální vlastnosti.

Pro udržení se na špičce odvětví jdou regionální subjekty cestou vysoké specializace. Nezbytná je kooperace s hi-tech pracovišti po celé republice i v mezinárodním prostředí. A také velká porce trpělivosti. Překonávání překážek, tolik typické pro většinu mladých odvětví, se nevyhýbá ani nanotechnologiím. Větší časová a finanční náročnost uvádění produktů do běžné praxe (certifikace, zkoušky apod.) jsou jedním z příkladů toho, s čím je stále zapotřebí počítat. Krajský nanoprůmysl si přesto udržuje velmi solidní dynamiku a právem se řadí mezi významná progresivní odvětví regionu.


Liberecký kraj, potažmo Česko je na špičce výzkumu nanotechnologií. Znalosti mají naši vědci excelentní. Aby tomu tak bylo i do budoucna, je potřeba do lidí i technologií investovat. A finanční prostředky jsou zpravidla limitou ve srovnání se zeměmi s násobně velkými státními rozpočty. Abychom i nadále mohli profitovat z nejnovějších technologií, sdružují se organizace a firmy v odvětví v klastrech. Ty jim pomáhají společně získat více prostředků pro vědu, výzkum a inovace.

Nanotechnologické odvětví spojuje klastr Nanoprogress, partner portálu 1012plus. Jeho členská základna čítá zhruba padesátku subjektů o síle více než desítky tisíc zaměstnanců a obratu přes dvě stě milionů EUR. Do výzkumu a vývoje českého nanotechnologického odvětví a do rozšíření technologické základny pomohl přivést téměř miliardu korun. Kolektivní výzkum řízený klastrem Nanoprogress byl významně podpořen dotačními tituly Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem „Spolupráce – Klastry“. Tento program je klíčovým prvkem podpory českých klastrových organizací a spadá pod gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nanoprogress se může pyšnit desítkou celosvětově unikátních zařízení primárně pro přípravu nanovláken. Drží devět předmětů duševního vlastnictví. Aktuálně je také jediným klastrem oceněným Zlatou známkou Evropské klastrové excelence a je členem Národní klastrové asociace.

Jedinečné znalosti v Libereckém kraji

  • Bezjehlové elektrostatické zvlákňování

  • Střídavé zvlákňování

  • Výroba koaxiálních (dvoukomponentních) nanovláken

  • Technologie trvanlivých antibakteriálních vrstev

  • Technologie přípravy nanopovrchů

  • Technologie výroby nanokompozitů

Magazín

Markéta Klíčová: Vědci pracují tvrdě a čestně. Úspěchy pomohou zlepšit obraz vědy
Markéta Klíčová: Vědci pracují tvrdě a čestně. Úspěchy pomohou zlepšit obraz vědy
Markéta Klíčová, mladá vědkyně z oboru nanotechnologií Technické univerzity v Liberci, letos reprezentuje kraj pod Ještědem v prestižním českém žebříčku Forbes 30 pod 30. Svůj úspěch vnímá především v širším kontextu. Těší ji, že přispěje ke zviditelnění celé vědecké obce. Veřejnost podle Markéty potřebuje ujištění, že česká věda má ve světě díky výsledkům velmi dobré renomé.
Rok poté: NANO z Liberce zůstává v první linii boje proti pandemii
Rok poté: NANO z Liberce zůstává v první linii boje proti pandemii
Když se řekne nano, velká část Liberečanů a lidí z širšího okolí je okamžitě v obraze. Nanotechnologie mají v regionu zvučné jméno i takřka dvacet let poté, co tým profesora Oldřicha Jirsáka na Technické univerzitě objevil způsob jejich průmyslové výroby. Světový patent se v kraji nerodí každý den. Loni na jaře jsme si v praxi vyzkoušeli, k čemu je dobré mít špičkové technologie takříkajíc na dosah ruky. Narychlo sestavená výrobní linka na univerzitě chrlila nanovlákenné filtry do roušek především pro zdravotníky v době, kdy celý svět stál v Číně fronty na nedostatkový zdravotnický materiál.
Magazín

Regionální databáze organizací a firem působících v odvětví

Nenašli jste se v databázi? Registrujte se!

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.