Výzkumné organizace

Podporujeme přenos poznatků vědy a výzkumu do firem a vzdělávacích organizací.

Propojujeme firmy s výzkumem a vývojem

Smart Akcelerátor  

Tým projektu Smart Akcelerator II Libereckého kraje (SALK) vytváří prostředí pro optimální spolupráci veřejného sektoru, firem, škol, univerzit, výzkumných a neziskových organizací. Vyhledává dotační tituly uplatnitelné v oblastech rozvoje projektů týkajících se vědy, výzkumu a inovací v Libereckém kraji a rozvoje spolupráce jednotlivých subjektů inovačního ekosystému.

Iniciujeme vznik odborných platforem, pořádáme konference

Součástí aktivit SALK je iniciace vzniku oborných platforem, zažehnutí odborné diskuze a podpora veškerých aktivit směřujících k realizaci výstupů těchto platforem. Minimálně jednou ročně pořádáme RIS3 fórum, odbornou konferenci na vybrané aktuální téma.

Podporujeme sdružování organizací a firem do klastrů

Národní klastrová asociace

Národní klastrová asociace (NCA) je nestátní nezisková organizace, která sdružuje subjekty a jednotlivce s cílem koordinovaného a udržitelného rozvoje klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR. NCA hájí potřeby klastrových organizací a technologických platforem a rozvíjí klastrovou politiku v ČR.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.