Chytřejší kraj pro Liberecký kraj

Chytřejší kraj pro Liberecký kraj

Chytré technologie ve veřejném prostoru pro kvalitnější život v kraji

Rychlejší průjezd dopravními uzly nebo lepší dopravní dostupnost okrajových částí kraje. Chytré veřejné budovy, které umí lépe hospodařit s vodou a energiemi a šetří tak nejen životní prostředí, ale i kapsu daňového poplatníka.

Hudba budoucnosti? Ne nutně. Agentura regionálního rozvoje zpracovala pro Liberecký kraj koncepci využití chytrých technologií ve veřejném prostoru včetně prováděcího dokumentu na nejbližší období – Akčního plánu. Ten byl v roce 2020 oceněn prestižní cenou Chytrá města.

Naše cíle

 • Zkrátit čas pro dojížďku do zaměstnání a do školy

 • Zkrátit dobu pro dostupnost zdravotnických služeb

 • Zkrátit dobu pro dostupnost sociálních služeb

 • Zkrátit čas nutný pro administrativní procesy

 • Zrychlit komunikaci uživatelů a úřadů

 • Uspořit energie a vodu

 • Snížit emise skleníkových plynů

 • Zvýšit počet cest veřejnou dopravou

 • Zlepšit dostupnost veřejných služeb a otevřených dat

 • Zvýšit kvalitu zdravotních služeb

 • Zavést moderních formy do výuky

 • Zlepšit prostředí pro realizaci nových myšlenek v oblasti chytrých technologií

 • Zkvalitnit sdílení informací v oboru cestovního ruchu

 • Další cíle viz jednotlivé projektové fiche Akčního plánu

Koncepce 

Zpracování koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj bylo rozděleno do dvou fází. V první fázi došlo k identifikaci nejdůležitějších oblastí, ve kterých již jsou chytré technologie uplatňovány nebo kde v budoucnu mohou najít uplatnění. Základním kritériem byl jejich potenciál pro zefektivnění a zkvalitnění činnosti Libereckého kraje. Identifikace probíhala ve formě strukturovaných rozhovorů a pracovních skupin. Přizváni byli významní aktéři z celého regionu. Ve druhé fázi došlo k rozpracování konkrétních aktivit a projektů do Akčního plánu.


Vize

Rychlejší, šetrnější a lepší. Tak bude vypadat Liberecký kraj v roce 2027. Stane se efektivní organizací, ve které efektivně funguje komunikace mezi odvětvími. Jednotliví aktéři veřejného prostoru společně koordinují a plánují své aktivity v oblasti využití chytrých moderních technologií ve prospěch obyvatel kraje. Výsledkem bude úspora (nejen) času, nákladů a energie napříč dotčenými oblastmi. To vše s využitím lokálních zdrojů a s prioritním cílem neztratit ze zřetele lidský rozměr.


Liberecký kraj

Koncepce vychází z přesvědčení představitelů kraje o smysluplnosti prosazování moderních technologií ve veřejném prostoru. “Prošlapáváme cesty moderním technologiím. Vnímáme to jako službu našim občanům, ale i jako vklad do budoucna,” říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta a dodává, že chce využívat chytré technologie, inovace a nápady především lidí, kteří v kraji žijí. Že jde o správnou cestu potvrdilo i prestižní ocenění ve čtvrtém ročníku celostátní soutěže Chytrá města. Akční plán krajské koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj zde získal první místo v tradiční soutěžní kategorii Vize Smart City. Prezentaci koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj najdete i na stránkách krajského úřadu včetně mnoha dalších podkladů. Samostatně vedeme databázi zdrojů, seznam koncepčních řešení z různých koutů Česka, který nám slouží jako zdroj inspirace.


Akční plán
 

Akční plán je prováděcí dokument koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj identifikující oblasti, ve kterých lze v letech 2020–2022 dosáhnout konkrétních viditelných výsledků. Naplnit výše uvedené cíle koncepce. Nastartovat inovativní směry a přispět tak k vyšší atraktivitě regionu. Pomoci zvrátit trend odcházení mladých a talentovaných lidí, přilákat nové firmy do kraje. 

Naše reference

Liberecký kraj se vydává cestou chytrých technologií
Liberecký kraj se vydává cestou chytrých technologií
Chytré semafory reagující na aktuální dopravní situaci. Mobilní aplikace zlepšující dopravní dostupnost okrajových částí kraje. Chytré veřejné budovy hospodařící s vodou a energiemi. Úleva pro životní prostředí, ale i kapsu daňového poplatníka. Nové technologie se postupně přesouvají z kulis sci-fi filmů do reálné praxe vyspělých center západního světa. Klíčem pro ně jsou chytré “krabičky” všeho druhu napojené na internet. A nejen ony.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.