Den klastrů

10:00 - 18:45
Technická univerzita v Liberci, aula budovy G
Univerzitní náměstí 1410/1, 460 01 Liberec
Zajímá vás, jak spoluprací firem a institucí v rámci oboru upevnit svou pozici na trhu? Národní klastrová asociace spolu s Libereckým krajem a Agenturou regionálního rozvoje vás zvou na již osmý Den klastrů, který se koná pod záštitou a za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Na akci přislíbili účast další významní hosté včetně náměstků ministra průmyslu a obchodu Mariana Piechy a Petra Očka a generálního ředitele agentury CzechInvest Patrika Reichla.
Den klastrů