Den klastrů

10:00 - 18:45
Technická univerzita v Liberci, aula budovy G
Univerzitní náměstí 1410/1, 460 01 Liberec
Zajímá vás, jak spoluprací firem a institucí v rámci oboru upevnit svou pozici na trhu? Národní klastrová asociace spolu s Libereckým krajem a Agenturou regionálního rozvoje vás zvou na již osmý Den klastrů, který se koná pod záštitou a za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Na akci přislíbili účast další významní hosté včetně náměstků ministra průmyslu a obchodu Mariana Piechy a Petra Očka a generálního ředitele agentury CzechInvest Patrika Reichla.
Den klastrů

Program konference Den klastrů

Jednotlivé bloky konference budou věnovány benefitům klastrové spolupráce a smyslu zakládání klastrových organizací v Česku.

Seznámíme vás s konkrétními přínosy spolupráce firem s výzkumnými organizacemi. Představíme vám příklady dobré praxe, možnosti zapojení klastrů do procesu realizace RIS3 (Regionální inovační strategie), rozvoje inovací, mezinárodní spolupráce a čerpání podpory ze zdrojů Evropské unie na vědu, výzkum a inovace.

10:00 – 11:00

Registrace účastníků a networking

11:00 – 12:30

Úvodní blok konference

Úvodní slovo

Miroslav Brzezina, rektor Technické univerzity v Liberci

Martin Jiránek, místopředseda Hospodářského výboru PSP

Petr Očko, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Jiří Herinek, prezident NCA; Ivo Říha, viceprezident NCA


Předání ocenění ZLATÝ KLASTR za rok 2019 a 2020


Představení Smart Akcelerátoru Libereckého kraje - Petr Dobrovský, jednatel ARR

Perspektivy klastrové politiky 2021+ - Robert Wenzel, oddělení infrastruktury Ministerstva průmyslu a obchodu 

Aktivity CzechInvestu v podpoře klastrů - Patrik Reichl, generální ředitel CzechInvestu

12:30 – 13:15

Oběd 

13:15 – 14:50

Úspěšné projekty klastrových organizací

1. blok – oblast Rozvoj inovací ve firmách

2. blok – oblast Internacionalizace

3. blok – oblast Vzdělávání

14:50 – 15:20

Coffeebreak 

15:20 – 17:00

Úspěšné projekty klastrových organizací

4. blok – oblast Rozvoj regionálního inovačního prostředí

Panelová diskuse

17:00 – 18:45

Představení regionálních pracovišť

Centrum rozvoje strojírenského výzkumu VÚTS, a.s.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI)

pozn.: omezený počet účastníků, prosíme o včasnou rezervaci prostřednictvím přihlašovacího formuláře a volbu, jaké z pracovišť chcete navštívit

Po oficiální části akce proběhne pro zájemce společenský večer v prostorách restaurace PUOR PLAUDIT (Hrazená 900, Liberec). Oficiální začátek je v 19:30. Více informací najdete v registrační formuláři.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.