Konference Moderní správa měst a obcí

od 9:00 do 14:00
IGI VRATISLAVICE
Nad Školou 342, 463 11 Liberec 30
Zveme vás na konferenci o moderních trendech při správě českých měst a obcí. Zaměříme se na praktická řešení využitelná bez ohledu na počet obyvatel či velikost rozpočtu včetně příkladů dobré praxe. Poradíme, kde na vaše projekty sehnat zdroje financování.
Konference Moderní správa měst a obcí

Co si pod pojmem "moderní správa" představit?

Moderní digitální technologie nás obklopují čím dál, tím víc. V komerčním sektoru digitalizace zkvalitňuje produkty a služby směřující k  zákazníkům a zároveň zvyšuje efektivitu firem a jejich konkurenční výhodu na trhu.

Jedná se o příležitost nebo o hrozbu pro veřejný sektor?

Pojďme digitalizaci vnímat jako příležitost. Občané navyklí na určitou úroveň služeb v komerčním sektoru očekávají podobnou úroveň i od sektoru veřejného. A podle toho veřejný sektor hodnotí.

Moderní správa měst a obcí začíná u sběru a vyhodnocování dat, dále zahrnuje témata digitalizace úřadu, komunikace s občany, témata dopravy, úspor energií (ožehavý problém dneška), nakládání s odpady, kybernetické bezpečnosti a dalších.

Z konference si odnesete odpovědi (nejen) na tyto dotazy: 

· Jak s využitím dat z chytrých senzorů zlepšit kvalitu života ve městě či v obci? 

· Jak pomocí digitálních nástrojů zefektivnit fungování úřadu a zlepšit komunikaci s občany?

· Jaké technologie pomohou výrazně uspořit energie a zdroje obecně? 

· Jaké technologie pomohou zefektivnit dopravu včetně aktuální problematiky parkování? 

· Jak optimalizovat hospodaření s odpady s ohledem na zpřísňující se legislativu? 

· A konečně... Kde na to všechno vzít finance?

Počet míst je omezen, proto se neváhejte včas registrovat.

Program konference:

9:00 – 9:30 · prezence účastníků (foyer IGI VRATISLAVICE) 

První blok (sál IGI VRATISLAVICE): 

9:30 – 9:40 · uvítání a úvodní slovo Jiřího Ulvra, radního pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova  

9:40 – 10:00 · Alan Fabík (Hardwario) 

Reálné projekty do měst a obcí v oblasti monitoringu kvality ovzduší, stavebních konstrukcí, výkonu strojů, energií a pohybu lidí.

10:00 – 10:10 · Petr Klokočník (Statotest) 

Chytrá řešení poskytující nepřetržitý online monitoring mostních konstrukcí s využitím moderních senzorů. Prevence rizik spojených s jejich stárnutím.

10:10 – 10:30 · Petr Karásek (Inisoft) 

Chytrá řešení odpadového hospodářství přinášející přehled o skutečně vyprodukovaném množství odpadů v katastru měst a obcí. Příklady úspěšně implementovaných projektů.

10:30 – 10:50 · Martin Jindrák (projektant systémů vytápění a větrání)

Úspory energie a zdrojů. Řešení snadno aplikovatelná ve městech a v obcích (efektivní provoz veřejných objektů, výměna zdrojů energie, hospodaření s vodou, apod.).

10:50 – 11:10 · Jiří Hruboň, Pavel Tuž (KORID) 

Systematický sběr dopravních dat, propojení a vyhodnocování, servis pro provozovatele a koncové uživatele 21. století. Princip „Mobilita jako služba“. Chytré parkovací systémy na území Liberce a Bedřichova.

11:10 – 11:40 · pauza na občerstvení 

Druhý blok (sál IGI VRATISLAVICE):

11:40 – 12:00 · Jaromír Látal & Michal Dvořák (Datron)

Digitalizace jednání rady a zastupitelstva od přípravy přes samotné jednání až po proces generování úkolů a kontrolu jejich plnění. Vliv na zvýšení bezpečnosti informací a osobních údajů.

Portál občana jako nástroj pro zavedení moderní komunikace mezi občanem a úřadem, který umožní občanům většinu jejich žádostí, podání a plateb vyřídit s pohodlí domova bez nutnosti návštěvy úřadu.

12:00 – 13:00 · Jitka Daňhelová, Radek Fanta, IROP & Bohdan Polak, Tomáš Prokop, SFŽP 

Průřezové nastínění aktuálních možností, jak získat finance na zavedení moderních digitálních řešení v městech a obcích v oblastech alternativních a obnovitelných zdrojů energie, úspor energie, mobility a chytrého parkování, odpadového hospodářství, chytrého veřejného osvětlení, eGovernmentu a mnoha dalších vč. prostoru pro diskuzi.

13:00 – 13:30 · pauza na kávu, networking 

13:30 – 14:00 · komentovaná prohlídka IGI VRATISLAVICE, čerstvého nositele titulu Stavba roku Libereckého kraje.

Kontakt na pořadatele:

Tomáš Drašnar, developer projektů SALK, mail: t.drasnar@arr-nisa.cz

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.