Liberecký krajský Inspiraton

od 10:00 do 14:00
Lipo.ink, zasedací místnosti 2. patro
U Jezu 525/4 460 01 Liberec
Zveme vás na Inspiraton s tématem energetiky v praxi měst, obcí a dalších subjektů. Akce proběhne v rámci Platformy moderní energetiky v Libereckém kraji a koná se pod záštitou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje.
Liberecký krajský Inspiraton

Program

10:00–11:15 Aktuality z Libereckého kraje, úvod do tématu

➡️ Úvodní slovo Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje

➡️ Úvodní slovo Jiřího Ulvra, radního a politika Zdravého Libereckého kraje

➡️ Moderní energetika pro Liberecký kraj, Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje

➡️ Zdravá města, obce, regiony: Spolupráce v Libereckém kraji – Petr Švec, ředitel NSZM ČR

➡️ Expertní podpora pro obce, Agentura regionálního rozvoje

➡️ Liberec: Systémový přístup k energetice a klimatu, Vojtěch Prachař, zastupitel města Liberec

➡️ Zakládání energetických společenství, Jan Bakule, právník Unie komunitní energetiky

➡️ Praktická řešení v úsporách energie - Luděk Jančík, energetický inženýr

11:30–14:00 Diskusní část

Kulatý stůl: Energetická společenství

➡️ Silné a slabé stránky sdílené energetiky.

➡️ Role obcí a dalších subjektů při zakládání.

➡️ Vazba na aktuální legislativu, Lex OZEIII ad.

Diskuse za účasti experta na téma a facilitátora.

Kulatý stůl: Praktická řešení v úsporách energie

➡️ Cirkulace energií

➡️ Praktická opatření v úsporách energie

➡️ Technologie OZE

Diskuse za účasti experta na téma a facilitátora.

Účast na akci je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o včasnou registraci!

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.