Odborný seminář: Modro-zelená infrastruktura v Libereckém kraji

9:00 - 14:00 (cca)
Lipo.ink
U Jezu 525/4, 460 01 Liberec
Jak se Liberecký kraj připravuje na změnu klimatu, jaké konkrétní projekty vznikají a co se již povedlo realizovat? Jak vypadají funkční opatření modro-zelené infrastruktury a jakou podporu z veřejných zdrojů na ně lze získat? Zajímají Vás odpovědi na tyto otázky? Přijďte na odborný seminář Libereckého kraje a Agentury regionálního rozvoje konaný pod záštitou Václava Žídka, radního pro resort životního prostředí a zemědělství.
Odborný seminář: Modro-zelená infrastruktura v Libereckém kraji

Program:

Úvodní příspěvek k problematice klimatu a adaptací na jeho změnu

Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje

Příručka pro přípravu investičních záměrů a Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje

Mgr. Marek Nevečeřal, Liberecký kraj

Aktuální problémy při projektování opatření a možnosti řešení

Doc. Ing. Karel Vrána, CSc., emeritní pedagog ČVUT Praha, Fakulty stavební, člen zkušební komise pro autorizaci projektantů ČKAIT, projektant

Plánování, projekce a realizace opatření – zkušenosti ze zahraničí

MSc. Martin Vysoký, krajinný architekt působící ve švédské konzultační společnost v Malmö

Financování modro-zelené infrastruktury (krajské, národní a evropské zdroje)

Ing. Tereza Pokorná, Liberecký kraj Ing. Václav Šrédl, Agentura regionálního rozvoje s.r.o.

Vyhodnocení projektů financovaných Dotačním fondem Libereckého kraje zaměřených na modro-zelenou infrastrukturu

Ing. Tereza Pokorná, Liberecký kraj

Diskuze

Celková doba konání semináře 4-5 hodin.

Účast a občerstvení zdarma.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.