Smart Akcelerátor Libereckého kraje

Projekt Smart Akcelerátor Libereckého kraje (dále SALK I) se v letech 2016–2019 zaměřil na rozvoj inovačního prostředí a znalostní ekonomiky, na perspektivní specializace a přípravu a realizaci strategických intervencí v prostředí vědy, výzkumu a inovací v Libereckém kraji. Vše probíhalo na základě Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3)

Cílem projektu SALK I bylo zajistit kvalitní a koordinovanou implementaci Národní RIS3 strategie na území Libereckého kraje, zkvalitnit proces tzv. entrepreneurial discovery process (překládáno jako podnikatelské objevování nových příležitostí), a tím usnadnit naplňování dílčích cílů RIS3 strategie. Všechny tyto aktivity usilovaly o to, aby došlo k plnému využití znalostního potenciálu Libereckého kraje a posilování konkurenceschopnosti.

Klíčové aktivity projektu SALK I

  • Základní tým – tato aktivita představuje komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v Libereckém kraji s využitím RIS3 strategie Libereckého kraje, kterou zajišťoval základní tým projektu SALK I. Jednalo se například o aktivity spojené s aktualizací RIS3 strategie a akčních plánů této strategie, a také o aktivity spojené s fungováním Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje a odborných inovačních platforem.

  • Mapování – v rámci této aktivity základní tým projektu provedl mapování, sledování a analýzu vývoje inovačního prostředí v Libereckém kraji. Proběhla terénní šetření, workshopy s důležitými aktéry a vyhodnocování naplňování RIS3 strategie a akčních plánů. Výsledky byly zpracovány v odborných studiích a zprávách, které tým v průběhu projektu zveřejňoval.

  • Asistence – cílem aktivity bylo podpořit prostřednictvím dotačního programu absorpční kapacitu v kraji. Liberecký kraj veřejným subjektům poskytl vouchery v hodnotě až 250 000 Kč na zpracování projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Libereckého kraje.

  • Propagace - zahrnula přípravu a zpracování Marketingové a komunikační strategie Libereckého kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací a následnou realizaci aktivit z této strategie vyplývajících.

Základní parametry projektu SALK I:

  • Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848

  • Realizátor projektu: Liberecký kraj

  • Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 – 30. 9. 2019

  • Rozpočet projektu: 16 487 290,60 Kč

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.