Liberec Ideathon

Liberec Ideathon

Vyřeš problém, zahraj si o 120 000 Kč!

Liberec Ideathon se již podruhé za sebou stane líhní nových studentských nápadů, které pomohou řešit konkrétní problémy regionu. Soutěžící studenti středních škol z Libereckého kraje a Technické univerzity v Liberci dostanou na výběr ze čtyř výzev, jejichž jednotící linkou bude snížení negativních dopadů na životní prostředí. Na řešení výzvy reprezentující konkrétní problém budou mít 24 hodin, po ruce dobrou kávu, občerstvení a zkušené mentory, kteří poradí tak, aby výsledek byl co nejvíce životaschopný. Všechny výzvy se týkají reálných problémů a k dispozici budou podrobná data od zadavatelů - místních veřejných institucí. Výstupy soutěže se stanou hozenou rukavicí a šancí, jak zlepšit život v našem regionu. Nejlepší soutěžní týmy si mezi sebe rozdělí prize money v hodnotě 120 000 Kč (pozn. navýšeno). Liberec Ideathon je součástí Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj.

Naše cíle

 • Zapojíme studenty z Libereckého kraje do řešení konkrétních problémů regionu.

 • Podpoříme vznik nových inovativních projektů a pomůžeme s jejich uvedením do praxe.

 • Umožníme studentům získat nové zkušenosti a multioborové vazby.

 • Zaměříme se na snížení negativních dopadů na životní prostředí v regionu.

Základní informace:

 • Pořadatelé: Czechinvest, Liberecký kraj & Agentura regionálního rozvoje

 • Partneři: Technická univerzita v Liberci, Lipo.ink, Kancelář architektury města Liberec

 • Termín: 21.—22. 4. 2022

  • open door 21. 4. v 12:30

  • zahájení a bríf 21. 4. v 13:00

  • ostrý start 21. 4. v 14:00

  • prezentace řešení 22. 4. v 14:00

  • vyhlášení 22. 4 v 15:45

 • Místo: Lipo.ink, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec (vchod vedle Krajského koordinačního centra pomoci pro Ukrajinu - bude označeno)

 • Kategorie:

  • Studenti TUL, v kategorii soutěží 2-5 členné týmy složené ze studentů alespoň dvou fakult TUL.

  • Studenti SŠ, v kategorii soutěží 2-5 členné týmy studentů SŠ Libereckého kraje, multioborovost je výhodou, ale není podmínkou.

 • Startovné: účast na akci je zdarma

 • Registrace: na níže uvedených odkazech do 17. 4. 2022 včetně

 • Prize money: 120 000 Kč (pozn. navýšeno) rozdělených mezi nejlepší týmy v obou kategoriích

 • Kontakt na pořadatele: Lukáš Jokl, e-mail: l.jokl@arr-nisa.cz

Jaké výzvy budou na stole?

Téma číslo 1: Přechod na alternativní zdroje energie v budovách Libereckého kraje

Soutěžní týmy dostanou za úkol najít energetický mix pro soustavu budov. Žádoucím výstupem je inovativní mix zahrnující nově instalované alternativní zdroje energie blížící se co nejvíce produkci nulových emisí.  

Zadání ohraničí zadavatel pevně daným rozpočtem. Soutěžící dostanou data o aktuálním energetickém mixu budov (spotřeby energií), geografická data (rozmístění budov v regionu) a klimatická data pro jednotlivé lokality budov (nezbytná pro výpočet výtěžnosti jednotlivých alternativních zdrojů). 

Téma číslo 2: Snižování dopravní zátěže v lokalitě Liberecko-jablonecké aglomerace

Soutěžní týmy dostanou za úkol vypracovat soubor opatření – dopravní koncept, který zvýší atraktivitu městské hromadné dopravy v aglomeraci spravované zadavatelem a zvýší její konkurenceschopnost oproti individuální dopravě. 

Soutěžící týmy dostanou souhrnné balíky dat o dopravě v lokalitě (vytíženost dopravních spojů, jejich nákladovost, vytíženost parkovišť), dále pak data o koncentraci obyvatel a hustotě obydlenosti v dané lokalitě (pro zjištění potenciálu hromadné dopravy).  

Téma číslo 3: Energetické úspory v budovách Technické univerzity v Liberci

Soutěžní týmy dostanou za úkol vypracovat soubor opatření – logistický model, který upraví způsob využívání budov zadavatel (provoz v budovách) tak, aby došlo k co největším úsporám energií. Tento úkol nepředpokládá investici do nových zdrojů energie (energetický mix je pevný). 

Soutěžní týmy dostanou detailní data o spotřebě energií v jednotlivých budovách zadavatele vč. dat o spotřebě v jednotlivých místnostech v závislosti na způsobu využití (náročnost jednotlivých způsobů využití např. v závislosti na počtu osob v místnosti, velikosti místnosti, počtu světel, denní době...). Dále dostanou aktuálně platný ceník energií (pro zadavatele) a energetické analýzy jednotlivých budov. 

Téma číslo 4: Otevřená data Libereckého kraje

Soutěžní týmy dostanou za úkol vypracovat technologické řešení (např. draft aplikace) na základě otevřených dat Libereckého kraje týkajících se různých segmentů veřejného života v regionu (např. doprava, cestovní ruch...).  Žádoucím výstupem je takové řešení, které dosáhne výrazné úspory v environmentální oblasti regionu. 

Kdo Ideathon pořádá?

Na loňském prvním ročníku Ideathonu se podílely liberecká kancelář CzechInvest s Technickou univerzitu v Liberci. Zadavatelem vítězného projektu Binner byl Liberecký kraj. I letos mezi pořadateli figuruje liberecká kancelář Czechinvest a svoje studenty vysílá TULka. Mezi hlavní pořadatele přibyla Agentura regionálního rozvoje, servisní organizace Libereckého kraje, o propagaci se stará regionální inovační značka 1012plus a prostory poskytl Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink.

Jak bude soutěž probíhat?

Svou účast na Ideathonu nám potvrď nejdéle do neděle 17. dubna na níže uvedeném odkazu. Soutěžit můžeš ve dvou kategoriích, jedna je vypsána pro studenty TUL, druhá pro studenty středních škol Libereckého kraje. Co potřebuješ především je 2-5 členný multioborový tým, hlavy plné nápadů a notebook, do kterého své nápady zaznamenáte. Pokud parťáky nemáš, není to problém. S rozřazením do týmů rádi pomůžeme, ať jde práce co nejlépe od ruky. Počet týmů je omezen na maximálně deset v kategorii. V průběhu dubna představíme jednotlivé zadavatele a v obecné rovině i jejich výzvy.

První den soutěže se týmy sejdou na úvodní prezentaci, která bude trvat zhruba jednu hodinu. Během ní zadavatelé poskytnou základní informace o svých výzvách a týmy definitivně potvrdí svou volbu tématu. Následně odstartuje samotný 24hodinový maraton idejí, při kterém týmy vypracují řešení svých výzev. V průběhu prvního a druhého dne budou tobě a tvým parťákům k dispozici jak zadavatelé, tak odborní mentoři. Objednáš se k nim na začátku soutěže do předem vypsaných slotů.

Kudy vede cesta k výhře?

Před akcí se zamysli nad tím, jaké téma ti nejvíce sedí. Udělej si rešerši, proberte téma s parťáky v týmu (pokud už svůj tým máš). S přípravou to nepřeháněj, veškerá data dostaneš až na úvodním setkání před soutěží. Tam se teprve dozvíš, kudy povede správná cesta k výhře. Každá výzva bude potřebovat pohled z více oborů. Multioborovost řešení je jedním z faktorů, na které budeme dbát. Odborná porota se při posuzování jednotlivých řešení a při rozhodování o vítězi soutěže zaměří především na:

 • inovativnost a komplexnost řešení,

 • potenciál realizovatelnosti a udržitelnosti,

 • kvalitu technického zpracování,

 • formu a provedení závěrečné prezentace.

Naše reference

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.