Liberec Ideathon 2024

Liberec Ideathon 2024

Zapni mozek, vyřeš problém, vyhraj! 

Liberec Ideathon se již počtvrté stane líhní nových studentských projektů, které pomohou rozvíjet náš region. Přihlásit se můžete, pokud studujete na SŠ v Libereckém kraji nebo na TUL. Na výběr dostanete čtyři výzvy, na řešení jedné z nich budete mít 24 hodin. K ruce vám dáme dobrou kávu, občerstvení a zkušené mentory, kteří poradí tak, aby výsledný projekt byl co nejvíce životaschopný. Každá výzva reprezentuje reálný problém nebo oblast, kterou chceme posouvat kupředu za vašeho přispění, a to i po skončení Ideathonu. Nejlepší soutěžní týmy si mezi sebe rozdělí prize money v hodnotě 120 000 Kč.

Naše cíle

  • Připravíme pro vás sebezkušenostní 24hodinový zážitek.

  • Zapojíme vás do rozvoje regionu. 

  • Umožníme vám získat nové zkušenosti a zajímavé kontakty. 

  • Podpoříme spolupráci mezi vámi a garanty i po skončení soutěže. 

Základní informace: 

Kdy: 18.—19. dubna 2024

Kde: KC Vratislavice 101010 + spolkové centrum IGI

Adresa: Nad Školou 1675, Liberec 30, odkaz na mapy zde

Harmonogram:

➡️ open door 18. 4. v 12:30 

➡️ zahájení a bríf 18. 4. v 13:00 

➡️ ostrý start 18. 4. v 14:00 

➡️ prezentace řešení 19. 4. ve 13:00 

➡️ vyhlášení výsledků a ukončení 19. 4 v 15:00 

Kategorie: 

➡️ Studenti TUL, v kategorii soutěží 2-4 členné týmy složené ze studentů TUL. 

➡️ Studenti SŠ, v kategorii soutěží 2-4 členné týmy studentů SŠ Libereckého kraje. 

Startovné: účast na akci je zdarma 

Registrace: na níže uvedených odkazech, uzávěrka registrací úterý 15. 4. 2023 včetně

Počet účastníků je limitován. V případě dosažení limitu budeme informovat na této stránce.

Prize money: 120 000 Kč rozdělených mezi nejlepší týmy v obou kategoriích 

Pořadatelé: Czechinvest, Agentura regionálního rozvoje 

Hlavní partneři: Liberecký kraj, Statutární město Liberec a Technická univerzita v Liberci  

Kontakt na pořadatele: Tereza Suchomelová (komunikace se soutěžícími), e-mail: tereza.suchomelova@czechinvest.org, Alena Matyášová, e-mail: a.matyasova@arr-nisa.cz

Liberec Ideathon 2024 je součástí Akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj.

Důležité upozornění!

Blížíme se limitu. Všichni středoškolští soutěžící přihlášení od 27. března 2024 včetně budou zařazeni na listinu náhradníků (neplatí pro soutěžící, kteří již mají zaregistrované své týmové parťáky - pošlete prosím přihlášku co nejdříve).

S finálním verdiktem se náhradníkům ozveme ve středu 15. dubna.

Pro vysokoškolskou kategorii zbývají poslední volná místa. S přihlašováním neotálejte! Děkujeme za pochopení.

Z jakých výzev můžete vybírat letos?

Téma číslo 1: Rozvoj kompetencí v oblasti duševního zdraví  

Zadáním pro soutěžní týmy je vymyslet, jakým způsobem by bylo možné zvýšit u veřejnosti informovanost o možnostech prevence či svépomoci v oblasti duševního zdraví a jak usnadnit situaci i lidem, kteří již v oblasti duševního zdraví chtějí vyhledat odbornou pomoc. 

Garant tématu Liberecký kraj, prezentující Jiří Tůma, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb. 

 

Téma číslo 2: Využití plochy plánované FVE elektrárny a její energie  

Soutěžní týmy mají za úkol vytvořit návrh nejefektivnějšího využití plochy pod FVE panely nové velké elektrárny, v souladu s co nejšetrnějším využitím energie vygenerované samotnou elektrárnou a co nejmenší náročností z pohledu zapojení lidského faktoru a jeho vytížení.  

Garant tématu Statutární město Liberec, prezentující Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti. 

 

Téma číslo 3: Marketingový plán pro nové cílové skupiny science centra IQLANDIA 

Zadáním soutěžících je navrhnout marketingovou strategii zaměřenou na různé skupiny široké veřejnosti s odlišnými zájmy a úrovněmi znalostí a rozšířit stávající, popřípadě navrhnout zcela nový koncept kulturně-vzdělávacích akcí, které kladou důraz na „chytrou zábavu“ a jsou zaměřeny na popularizaci vědy a inovací.  

Garant tématu IQLANDIA, o.p.s., mentor a prezentující Václav Dostál, ředitel společnosti. 

 

Téma číslo 4: Hra pro návštěvníky Crystal Valley  

Soutěžní týmy mají za úkol vytvořit návrh gamifikace/hry, která bude propojovat zajímavá místa v Crystal Valley a povede tak ke zvýšení návštěvnosti veřejností v provozech a institucích Libereckého kraje spojených se sklářským řemeslem a značkou Crystal Valley.  

Garant tématu ARR – Agentura regionálního rozvoje, prezentující Gabriela Malinská, event manažerka Crystal Valley. 

Zadání upřesníme během úvodního brífu. Na začátku soutěže vám dodáme veškerá data, ze kterých budete při tvorbě projektu vycházet.

Naše reference

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.