Žákovská soutěž Business Talent 2023

Žákovská soutěž Business Talent 2023

Nevyhoď, použij!

Business Talent je soutěž pro osmáky a deváťáky základních škol Libereckého kraje. Během jednoho dne se holky a kluci seznámí s moderními technologiemi otevřené dílny iQFABLAB, otestují svou technickou zdatnost, osvojí si základy podnikavosti, to vše s důrazem na udržitelnost. Vítězné týmy pro svou školu opět vybojují hodnotné ceny!

Naše cíle

  • Podpořit v žácích základních škol Libereckého kraje zájem o moderní technologie a osvojení kompetencí vedoucích k podnikavosti. To vše zarámováno do tématu udržitelnosti a cirkulární ekonomiky.

  • Poskytnout jim vedení lektorů otevřené dílny iQFABLAB včetně zpětné vazby odborné poroty po skončení praktické části základního kola soutěže.

  • Motivovat je k hledání skrytých talentů praktickou avšak zábavnou formou. Pomoci jim zorientovat se ve výběru střední školy.

  • Vyburcovat je k zapojení svého okolí v rámci soutěže o cenu veřejnosti (virální marketing a word of mouth v praxi).

O soutěži

Žákovská soutěž Business Talent má za cíl předat účastníkům, holkám a klukům z osmých a devátých tříd základních škol, pozitivní emoci z kreativní práce hlavou a rukama s využitím moderních technologií otevřené dílny iQFABLAB a kompetencí vedoucích k podnikavosti. Letos přidává i rovinu udržitelnosti skrze porozumění konceptu cirkulární ekonomiky.

Soutěž pořádá tandem Agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje a science centra iQLANDIA pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pro školství Jiřího Čeřovského.

Soutěží Business Talent letos cílíme na základní porozumění konceptu cirkulární ekonomiky.

Cirkulární ekonomika je model výroby a spotřeby, který zahrnuje sdílení, pronájem, opětovné použití, opravu, renovaci a recyklaci stávajících materiálů a výrobků, aby se materiály, pokud možno udržely v hospodářství co nejdéle. (European Parliament, 2019) 

Jak bude soutěž probíhat?

➡️ Soutěž se sestává z osmi základních kol. Každé kolo je vyhrazeno pro jednu školu.

➡️ Soutěží se ve zhruba čtyřčlenných týmech (doporučujeme týmy vytvořit už před samotným soutěžním dnem).

➡️ Na začátku dne soutěžící zaškolíme. K dispozici budou mít laserový řezací a gravírovací stroj, řezačky plastu a 3D software.

➡️ Úkolem dne bude připravit smysluplný funkční výrobek z PET lahví v duchu principů cirkulární ekonomiky a hesla soutěže Nevyhoď, použij!

➡️ K dispozici budou PET lahve všech tvarů a barev. Sbírali jsme je pro vás celé léto:-)

➡️ V závěru dne připraví soutěžící prezentaci a svůj výrobek náležitě "prodají" odborné porotě.

➡️ Vítězný tým dostane za úkol natočit o svém výrobku krátké reklamní video. Kreativitě se meze nekladou.

➡️ Videa poslouží jako vizitka týmů v soutěži o cenu veřejnosti i ve finálovém kole.

➡️ Cenu veřejnosti vyhlásíme na webu 1012plus.cz, finálové kolo proběhne formou neveřejného hlasování odborné poroty a partnerů soutěže.

➡️ Výsledky soutěže se dozvíte na slavnostním vyhlášení vítězů určeném pro školy i pro partnery soutěže.

Hlavní myšlenky soutěže najdete ve videu!

Pravidla soutěže

Schéma soutěže

Z každého z osmi základních kol vzejde jeden vítězný tým, který poté postoupí do finálového kola. Úkolem týmu ve finálovém kole je odevzdat prezentaci svého projektového záměru ve formě krátkého videa a textu.

Finálové kolo probíhá formou hlasování odborné poroty složené z porotců základních kol a partnerů soutěže. Porota vybere z vítězných týmů základních kol na základě prostudování jejich prezentací absolutního vítěze soutěže, druhého a třetího v pořadí.

Vítězné týmy základních kol soutěží také o Cenu veřejnosti formou hlasování na této podstránce. Do Ceny veřejnosti se započítává pouze jeden hlas za jednu osobu. Vyhrazujeme si právo evidentní pokusy o automatické hlasování smazat před finálním sečtením hlasů.

Termíny

Základní kola: 26. 9. 2023 | 2. 10. 2023 | 4. 10. 2023 | 10. 10. 2023 | 12. 10. 2023 | 16. 10. 2023 | 18. 10. 2023 | 24. 10. 2023

Finálové kolo a soutěž Cena veřejnosti: 15. až 27. listopadu 2023

Vyhlášení vítězů: 30. listopadu 2023

Ceny

Pro školy* 

1. místo: outdoorová kamera GoPro Hero 10 plus GoPro Sports Kit

2. místo: profesionální meteostanice GARNI 2055 Arcus

3. místo: programovatelná stavebnice Lego Mindstorms Robotí vynálezce

Pro soutěžící žáky* 

1.-3. místo: noc v iQPLANETÁRIU

* o pořadí rozhoduje odborná porota

Cena veřejnosti** 

1. místo Pošli třídu do iQLANDIE

** o pořadí rozhoduje veřejnost hlasováním na této podstránce.

Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady. Nakládání s osobními údaji, informace o právech subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde.


Naše reference

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.