Žákovská soutěž Business Talent 2023

Žákovská soutěž Business Talent 2023

Nevyhoď, použij!

Business Talent je soutěž pro osmáky a deváťáky základních škol Libereckého kraje. Během jednoho dne se holky a kluci seznámí s moderními technologiemi otevřené dílny iQFABLAB, otestují svou technickou zdatnost, osvojí si základy podnikavosti, to vše s důrazem na udržitelnost. Vítězné týmy pro svou školu opět vybojují hodnotné ceny!

Naše cíle

  • Podpořit v žácích základních škol Libereckého kraje zájem o moderní technologie a osvojení kompetencí vedoucích k podnikavosti. To vše zarámováno do tématu udržitelnosti a cirkulární ekonomiky.

  • Poskytnout jim vedení lektorů otevřené dílny iQFABLAB včetně zpětné vazby odborné poroty po skončení praktické části základního kola soutěže.

  • Motivovat je k hledání skrytých talentů praktickou avšak zábavnou formou. Pomoci jim zorientovat se ve výběru střední školy.

  • Vyburcovat je k zapojení svého okolí v rámci soutěže o cenu veřejnosti (virální marketing a word of mouth v praxi).

Hlasujte i VY!

Nevyhoď, použij! Motto osmi kol soutěže Business Talent, kterou na podzim hostila liberecká otevřená dílna iQFABLAB. Do soutěžního klání se zapojilo téměř dvě stě kluků a holek z osmých a devátých tříd základních škol Libereckého kraje. Jejich úkolem bylo navrhnout, vyrobit a před odbornou porotou odprezentovat připravit smysluplný funkční výrobek z PET lahví, dalších druhotných surovin případně doplňkových materiálů v duchu principů cirkulární ekonomiky. Z osmi kol vzešlo osm finalistů. Soutěž pokračuje, o celkovém vítězi rozhodne ve finále odborná porota, ale i VY!

Od 15. do 26. listopadu 2023 můžete hlasovat v Ceně veřejnosti! Započítáme pouze jeden hlas za jednu osobu. Vyhrazujeme si právo evidentní pokusy o automatické hlasování smazat před finálním sečtením hlasů. Prezentace osmi vítězných žákovských týmů najdete pod tímto hlasováním.

Prezentace vítězných žákovských týmů základních škol

O soutěži

Žákovská soutěž Business Talent má za cíl předat účastníkům, holkám a klukům z osmých a devátých tříd základních škol, pozitivní emoci z kreativní práce hlavou a rukama s využitím moderních technologií otevřené dílny iQFABLAB a kompetencí vedoucích k podnikavosti. Letos přidává i rovinu udržitelnosti skrze porozumění konceptu cirkulární ekonomiky.

Soutěž pořádá tandem Agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje a science centra iQLANDIA pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje pro školství Jiřího Čeřovského.

Soutěží Business Talent letos cílíme na základní porozumění konceptu cirkulární ekonomiky.

Cirkulární ekonomika je model výroby a spotřeby, který zahrnuje sdílení, pronájem, opětovné použití, opravu, renovaci a recyklaci stávajících materiálů a výrobků, aby se materiály, pokud možno udržely v hospodářství co nejdéle. (European Parliament, 2019) 

Co nás ještě čeká?

➡️ Soutěž se sestává z osmi základních kol. Každé kolo je vyhrazeno pro jednu školu.

➡️ Základní kola proběhla na podzim mezi 26. zářím a 24. říjnem 2023.

➡️ Vítězné týmy ze základních školy natočily propagační videa svých produktů.

➡️ Hlasování Cena veřejnosti trvá na webu 1012plus.cz od 15. do 26. listopadu 2023.

➡️ Finálové kolo proběhne formou neveřejného hlasování odborné poroty a partnerů soutěže.

➡️ Výsledky soutěže se dozvíte na slavnostním vyhlášení vítězů určeném pro školy i pro partnery soutěže 30. listopadu 2023.

Hlavní myšlenky soutěže najdete ve videu!

Pravidla soutěže

Schéma soutěže

Z každého z osmi základních kol vzejde jeden vítězný tým, který poté postoupí do finálového kola. Úkolem týmu ve finálovém kole je odevzdat prezentaci svého projektového záměru ve formě krátkého videa a textu.

Finálové kolo probíhá formou hlasování odborné poroty složené z porotců základních kol a partnerů soutěže. Porota vybere z vítězných týmů základních kol na základě prostudování jejich prezentací absolutního vítěze soutěže, druhého a třetího v pořadí.

Vítězné týmy základních kol soutěží také o Cenu veřejnosti formou hlasování na této podstránce. Do Ceny veřejnosti se započítává pouze jeden hlas za jednu osobu. Vyhrazujeme si právo evidentní pokusy o automatické hlasování smazat před finálním sečtením hlasů.

Termíny

Základní kola: 26. 9. 2023 | 2. 10. 2023 | 4. 10. 2023 | 10. 10. 2023 | 12. 10. 2023 | 16. 10. 2023 | 18. 10. 2023 | 24. 10. 2023

Finálové kolo a soutěž Cena veřejnosti: 15. až 26. listopadu 2023

Vyhlášení vítězů: 30. listopadu 2023

Ceny

Pro školy* 

1. místo: outdoorová kamera GoPro Hero 10 plus GoPro Sports Kit

2. místo: profesionální meteostanice GARNI 2055 Arcus

3. místo: programovatelná stavebnice Lego Mindstorms Robotí vynálezce

Mimo věcné ceny získá první oceněná škola od firmy Praktik system poukaz na exkurzi v jejích výrobních prostorách (ekologická recyklace odpadů) vč. hrazené dopravy.

Pro soutěžící žáky* 

1.-3. místo: noc v iQPLANETÁRIU

* o pořadí rozhoduje odborná porota

Cena veřejnosti** 

1. místo Pošli třídu do iQLANDIE

** o pořadí rozhoduje veřejnost hlasováním na této podstránce.

Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady. Nakládání s osobními údaji, informace o právech subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde.


Naše reference

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.