Energetický management

Cílem projektu je snížení spotřeby energií budov, které jsou v majetku kraje nebo jeho organizací. Prostředkem pro dosažení cíle je postupné vybavování těchto budov inteligentními technologiemi a s tím spjaté zavedení systematického managementu pro hospodaření s energiemi.

V Libereckém kraji je oblast energetického managementu součástí agendy krajského úřadu. Na úřadě je vytvořena a obsazena pozice energetického manažera. Zároveň je zde zaveden systém managementu hospodaření s energiemi a probíhá systematizovaný monitoring spotřeb a nákladů. Co aktuálně chybí, je iniciativa zavádění technologií tzv. smart buildings při přípravě nových projektů nebo při rekonstrukcích stávajících krajských budov. Projektanti nejsou motivováni k práci s novými technologiemi, chybí koordinace s energetickým manažerem. 

Cílem projektu je efektivní a ekologická správa budov v majetku Libereckého kraje. Principem je postupné vybavování budov inteligentními technologiemi a nastavení procesů v duchu tzv. smart buildings.

Garant a nositel: Odbor investic a správy nemovitého majetku Libereckého kraje

Podstata Smart buildings

  • Operativní řízení pomocí nastavení vytápění, okruhů, zásuvek elektřiny a dalších prvků systému dle aktuální potřeby v jednotlivých místnostech, částech budov, okruzích apod.

  • Online měření a přenos dat

  • Vyhodnocování spotřeby na základě skutečných aktuálních dat, real-time vyhodnocování úspor

  • Kvalifikované rozhodování o prioritách a o investicích do budov na základě validních dat

Smart buildings jsou definovány jako objekty, které využívají automatizované technologie a procesy k samočinnému řízení provozu budovy v oblastech vytápění, ventilace, klimatizace, osvětlení, zabezpečení a dalších.

Typickými nástroji v oblasti energetického managementu jsou například čidla a chytré hlavice s možností samočinné regulace umístěné na topných tělesech, čidla snímající skutečnou teplotu uvnitř a vně budovy, čidla a chytré hlavice na topných soustavách a kotlích. Čidla udávají aktuální hodnoty a prostřednictvím naprogramovaných algoritmů ovládají samočinný systém vytápění dle požadavků nastavených uživatelem.

Obdobný princip funguje i v oblasti správy toků elektrické energie. Spotřebu energie lze dle potřeby regulovat například pomocí chytrých zásuvek, spínačů a rozvaděčů na dělených okruzích nebo pomocí čidel osvětlení (orientujících se podle pohybu osob a intenzity venkovního osvětlení). Získaná data se pak sbíhají do centrálního dispečinku, odkud lze sledovat spotřeby, plánovat chod a nastavení systému a provádět vyhodnocení.

Naše cíle

  • Zavést jednotný online systém sběru dat o energetické náročnosti budov v majetku Libereckého kraje

  • Snížit náklady na energie v těchto budovách

  • Zvýšit efektivitu krajských investic do nemovitého majetku

Dokumenty ke stažení

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.