Podpora chytrých podnikatelských řešení

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vznik nových nápadů a řešení ve veřejné správě. Benefitem je pak podpora start-upů, malých a středních firem v oblasti chytrých technologií, které se budou na těchto nápadech a řešeních podílet. 

Na úrovni samospráv Libereckého kraje není aktuálně využíván žádný nástroj nebo proces pro hledání řešení potřeb v této oblasti pomocí inovativních přístupů. Chybí zde řízené mapování nápadů, generování nových myšlenek a vývoj inovativních řešení s cílem zlepšit fungování krajské veřejné správy potažmo s cílem přinést větší komfort obyvatelům kraje. Chytrá IT řešení nejsou systematicky začleňována do každodenní agendy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Cílem projektu je nastavení a spuštění programu na podporu chytrých myšlenek ve veřejné správě. Smyslem je uspokojení reálných potřeb subjektů veřejné správy včetně Libereckého kraje jak skrze chytrá řešení v oblasti IT, tak i mimo ni. Projekt předpokládá spolupráci s IT speciality, podnikateli nebo malými a středními firmami. Tím podpoří rozvoj malých a středních firem, tvorbu nových pracovních míst, budování kapacit pro výzkum a vývoj nových řešení.

Garant: Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Libereckého kraje
Nositel: ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.

V projektu se zaměřujeme na definování potřeb a hledání řešení pro veřejnou správu. Učiníme pro to níže uvedené kroky. Na ně lze navázat soutěž na téma hledání chytrých myšlenek.

 • Mapování a definování potřeb v regionu zacílené na potřeby veřejné správy a Libereckého kraje. Hledání řešení pomocí chytrých technologií a nejen jich (kulaté stoly, brainstormingové aktivity, strukturované rozhovory a průzkumy)

 • Využití inovativních nástrojů pro hledání nových a inovativních řešení (focus groups, crowd brainstorming s využitím online nástrojů a sociálních sítí, veřejná odborná moderovaná debata, crowd sourcing, online sběr, gamifikace, ozvučná deska)

 • Analýza potřeb, výběr prioritních témat, specifické cíle, aktivní komunikace, průběžná aktualizace

 • Prezentace takto definovaných potřeb formou poptávek veřejné sféry, eventuálně formou otevřené soutěže o chytrou myšlenku

 • Vypsání vybraných témat jako předmětů zakázek nebo soutěží o návrh řešení, zapojení IT specialistů, malých a středních firem do tvorby možných řešení

 • Vyhodnocení navrhovaných řešení, nových nápadů a myšlenek, jejich komerčního potenciálu

 • Realizace projektů na základě vybraných řešení

Naše cíle

 • Zvýšení zájmu veřejné správy a obyvatel kraje o lokální projekty a chytrá řešení

 • Zvýšení zájmu o podnikání, zvýšení počtu podnikatelských subjektů v kraji

 • Zlepšení inovační kultury a transfer znalostí do oblasti veřejné správy

 • Vytvoření sítě začínajících podnikatelů, podpora, sdílení znalostí

 • Komercionalizace myšlenek, záměrů a projektů vzniklých v kraji

Dokumenty ke stažení

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.