Setkání RIS3 týmů Liberec 2022

Program setkání:

úterý 29. března 2022

10.00–11.00

příjezd, sraz v aule na SPŠSE a VOŠ v Liberci, Masarykova 3, Liberec (parkování v přilehlých ulicích - na mapě vyjma výstaviště, které je pro automobily uzavřeno)

Umístění auly v areálu školy bude vyznačeno na hlavních dveřích školy.

11.00–11.30

uvítání, úvodní informace, nové aktivity Smart Akcelerátor Libereckého kraje

11.30–12.00

představení pilotních projektů, 1.část (bude průběžně aktualizováno):

11.30–11.40 pilotní projekt inkubace pro začínající firmy, Plzeňský kraj (Lenka Palánová)

11.40–11.50 pilotní projekt akcelerace pro existující/rostoucí firmy, Plzeňský kraj (Martin Holubec)

11.50–12.00 pilotní projekt Podnikatelské akademie na středních školách, Zlínský kraj (Lenka Kostelníková, Zuzana Matulová)

12.00–12.45

obědová pauza (oběd bude zajištěn formou rautu)

12.45–14.15

představení pilotních projektů, 2.část (bude průběžně aktualizováno):

12.45–13.05 pilotní projekt "Digitální FabLab pro SŠ" a "Studijní stáže v oboru kyberbezpečnosti", Středočeský kraj (Jakub Pechlát)

13.05–13.15 pilotní projekt „Kreativní učení“, Karlovarský kraj (Martina Baráková)

13.15 - 13.25 pilotní projekt "Motivace žáků pro textilní a oděvní obory při volbě budoucího povolání", Jihočeský kraj

13.30 - 13.45 Výzkumný projekt ESPON pro CZ PRES – vize a cíle (předsednictví ČR v Radě EU v oblasti územní soudržnosti), MMR, Mgr. Miroslav Daněk, vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje

14.15–14.30

coffee break

14.30–15.15

prohlídka Centra odborného vzdělávání na SPŠSE a VOŠ v Liberci

15.15–15:30

přesun na Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CxI TUL)

15:30–17:00

uvítání na půdě CxI TUL, prohlídka laboratoří klastrové organizace Nanoprogress

17:00–19:00

prostor pro check-in ubytování

19.00–22:30

večeře a společenský program v centru Liberce v Radničním sklípku (večerku je možné posunout dle preferencí:)

středa 30. března 2022

8.30–9.30

sraz v Lipo.ink, úvodní slovo, představení Lipo.ink, exkurze, coffee break

Liberecký podnikatelský inkubátor, budova D – vstup vedle Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, 2. patro, adresa U Jezu 525/4, Liberec

Parkovat doporučujeme v nedalekém parkovacím domě OC Fórum z ulice Dr. Milady Horákové nebo z ulice Blažkova,

9.30–10.00

CzechInvest: Vzdělávání, individuální vzdělávací plány, systémový projekt, Ing. Michal Tureček (vč. diskuse)

10.00–12.30

prezentace MŠMT (zejména k výzvě Smart Akcelerátor III) a MPO (vč. diskuse)

12.30–13.15

obědová pauza (oběd bude zajištěn formou rautu)

13.15–13.45

prezentace Úřadu průmyslového vlastnictví, Martina Kotyková

13.45–14.45

prostor pro prezentace jednotlivých krajů (bude průběžně aktualizováno):

13.45–14.00 Představení probíhajícího pilotního projektu, Středočeský kraj (Jakub Pechlát)

14.00–14.15 Strategický projekt Creatinn a Zlin.jobs, Zlínský kraj

14.45–15.00

ukončení, rozloučení

Exkurze v Centru odborného vzdělávání SPŠSE a VOŠ Liberec

Exkurze v laboratoři Nanoprogress v Ústavu pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace CxI TUL

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.