Asociace AMIA propojuje firmy a mladé vědce na poli základního výzkumu

Asociace AMIA propojuje firmy a mladé vědce na poli základního výzkumu

Více jak dekádu sdružuje asociace AMIA malé i velké firmy se zájmem o podporu základního materiálového výzkumu. Díky členství v asociaci získává průmysl zajímavou příležitost, jak ovlivnit témata základního výzkumu vědců Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI TUL), výzkumného centra Technické univerzity v Liberci. Poznatky a získané znalosti nacházejí využití v rozvoji aplikovaného výzkumu. A ten je již pro firmy extrémně zajímavý. V praxi jim může přinést nedocenitelnou konkurenční výhodu.

Jedním z hlavních důvodů vzniku asociace AMIA bylo prohloubení a systematizace spolupráce mezi CXI TUL, dalšími vědecko-výzkumnými organizacemi, soukromým a veřejným sektorem, a také zefektivnění financování výzkumu. „Firmy svým aktivním členstvím podporují základní vyhledávací výzkum, díky němuž mladí vědci a doktorandi získávají zkušenosti a znalosti potřebné pro další aplikovaný výzkum,“ popisuje roli asociace Adam Blažek, vedoucí Oddělení pro průmysl CXI TUL. Právě základní výzkum je podle Blažka za běžných podmínek relativně obtížně financovatelný. Řešením může být právě větší zapojení průmyslu výměnou za přístup k pokročilému know-how.

Výběr témat na roční bázi

Do asociace se mohou v současné době zapojit společnosti, které zajímá především výzkum v oblasti materiálového inženýrství. Do budoucna však vědci z CXI TUL usilují o zapojení dalších odborných pracovišť univerzity a tím o vytvoření prostoru pro témata širšího spektra firem – například z oblasti strojírenství, informačních technologií apod.

„Přístup firem do asociace je zpoplatněn ročním členským příspěvkem, který se odvíjí od velikosti firmy. Největší hráči ročně přispívají řádově nižší statisíce korun. Na oplátku získávají možnost každoročně ovlivnit výběr témat, kterým se naši vědci hodlají věnovat,“ upřesňuje podmínky členství Blažek a dodává, že v rámci asociace vzniká také prostor pro sdílení zkušeností a networking jednotlivých členů.

O podpořených tématech hlasuje členská základna na pravidelném zasedání asociace AMIA. Vědci z CXI TUL zde prezentují výsledky své práce a jdou si pro zpětnou vazbu ke kolegům z malých i velkých firem. Ojedinělá není otevřená diskuze a hledání směrů základního výzkumu blízkých potřebám z průmyslové praxe. „Dobrým nasměrováním základního výzkumu utváříme a prohlubujeme znalosti, ze kterých v aplikovaném výzkumu vznikají nové patentované technologie. Na ty mají naši členové zasmluvněnou exkluzivitu, na rozdíl od základního výzkumu, který je dostupný všem,“ rozkrývá základní princip fungování asociace Stanislav Petrík, zakladatel asociace na CXI TUL.

Výsledky využitelné v praxi

Konkrétních výsledků transferu technologií do průmyslové praxe existuje za deset let existence asociace AMIA více. Projekty v oblasti povrchových hydrofobních či oleofobních úprav nacházejí využití ve šperkařství nebo v kamenictví, kde pomáhají proti špinění. Další aplikace jsou v potravinářství, tady se uplatňují jako přípravky pro čistitelnost strojů.

Klíčovým členem asociace je přední světový výrobce skla Preciosa. „Nejvíce těžíme z výzkumu povrchových vrstev, kde výsledné znalosti využíváme v praxi. Mimo to jsme zainteresovaní v nanotechnologické firmě Elmarco, zajímáme se tedy i o oblast nanovláken,“ říká Jakub Hayer, ředitel R&D divize Preciosa Components. Dodává, že do budoucna plánuje rozšíření aktivit firmy, ve kterých bude hrát významnou roli aplikace znalostí nabytých z výzkumu CXI TUL do výrobní praxe.

K největším partnerům CXI TUL v asociaci AMIA patří dále společnosti Atrea, Preciosa, Bosch, Magna nebo Galvanoplast. Loňské výroční setkání asociace přilákalo zástupce dvacítky průmyslových firem z celé České republiky. „Pravidelně zde potkávám zajímavou společnost, například lidi, se kterými jednáme o kolaborativním výzkumu. Zajímá mě, co nového univerzita v oblasti výzkumu nabízí, zároveň sleduji, kam se posunuly námi podpořené projekty," řekl Bohumil Cimbál, vedoucí vývoje a výzkumu ve společnosti Atrea.

Asociace začínala v roce 2014 s cílem vytvořit síť průmyslových partnerů pro výzkumnou spolupráci na specifických technických problémech. Dnes je tato síť aktivní a má své stálé členy, kteří výzkumný ústav CXI TUL podporují a ovlivňují směřování jeho základního i aplikovaného výzkumu. Na kolaborativním výzkumu se s CXI TUL od roku 2010 podílelo nebo podílí více než dvě stě firem.

Doporučené články

Liberecké CXI TUL vyvíjí nanomateriály pro čištění odpadních vod. Představí je na konferenci NanoCzech
Liberecké CXI TUL vyvíjí nanomateriály pro čištění odpadních vod. Představí je na konferenci NanoCzech
V radě Eurodoc zastupuje Ondřej Havelka více jak milion mladých vědeckých pracovníků, jeho primárním posláním je však špičkový výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií. Na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL se aktuálně zabývá vývojem technologií pro výrobu nanomateriálů určených k čištění odpadních vod. Výzkumný ústav část z nich představí koncem září na mezinárodní konferenci NanoCzech Liberec 2023.
Nevyhoď a použij! je téma letošního ročníku žákovské soutěže Business Talent 
Nevyhoď a použij! je téma letošního ročníku žákovské soutěže Business Talent 
Přes čtyři stovky žáků z osmých a devátých tříd základních škol již poměřily své síly v polytechnické soutěži Business Talent. Na dalších dvě stě dětí čekají v otevřené dílně iQFABLAB nové výzvy právě teď, na konci září. Business Talent, ve kterém každý rok bojuje o vítězství osm základních škol z Libereckého kraje, letos zavede žáky do světa cirkulární ekonomiky. 
‚V nanotechnologiích má Česko před světem náskok. Neztraťme ho,‘ říká Miloslav Masopust z Elmarca
‚V nanotechnologiích má Česko před světem náskok. Neztraťme ho,‘ říká Miloslav Masopust z Elmarca
V roce 2004 vstoupili do oboru nanotechnologií, dnes jsou světovou špičkou ve vývoji zařízení určených pro průmyslovou výrobu nanovláken. Řeč je o liberecké společnosti Elmarco, která téměř před dvaceti lety uzavřela licenční smlouvu na světový patent Technické univerzity v Liberci. „Dnes, když kdekoliv na světě v odborné komunitě zmíním Elmarco a Liberec, všichni vědí,” říká jeho generální ředitel Miloslav Masopust.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.