Asociace AMIA propojuje firmy a mladé vědce na poli základního výzkumu

Asociace AMIA propojuje firmy a mladé vědce na poli základního výzkumu

Více jak dekádu sdružuje asociace AMIA malé i velké firmy se zájmem o podporu základního materiálového výzkumu. Díky členství v asociaci získává průmysl zajímavou příležitost, jak ovlivnit témata základního výzkumu vědců Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI TUL), výzkumného centra Technické univerzity v Liberci. Poznatky a získané znalosti nacházejí využití v rozvoji aplikovaného výzkumu. A ten je již pro firmy extrémně zajímavý. V praxi jim může přinést nedocenitelnou konkurenční výhodu.

Jedním z hlavních důvodů vzniku asociace AMIA bylo prohloubení a systematizace spolupráce mezi CXI TUL, dalšími vědecko-výzkumnými organizacemi, soukromým a veřejným sektorem, a také zefektivnění financování výzkumu. „Firmy svým aktivním členstvím podporují základní vyhledávací výzkum, díky němuž mladí vědci a doktorandi získávají zkušenosti a znalosti potřebné pro další aplikovaný výzkum,“ popisuje roli asociace Adam Blažek, vedoucí Oddělení pro průmysl CXI TUL. Právě základní výzkum je podle Blažka za běžných podmínek relativně obtížně financovatelný. Řešením může být právě větší zapojení průmyslu výměnou za přístup k pokročilému know-how.

Výběr témat na roční bázi

Do asociace se mohou v současné době zapojit společnosti, které zajímá především výzkum v oblasti materiálového inženýrství. Do budoucna však vědci z CXI TUL usilují o zapojení dalších odborných pracovišť univerzity a tím o vytvoření prostoru pro témata širšího spektra firem – například z oblasti strojírenství, informačních technologií apod.

„Přístup firem do asociace je zpoplatněn ročním členským příspěvkem, který se odvíjí od velikosti firmy. Největší hráči ročně přispívají řádově nižší statisíce korun. Na oplátku získávají možnost každoročně ovlivnit výběr témat, kterým se naši vědci hodlají věnovat,“ upřesňuje podmínky členství Blažek a dodává, že v rámci asociace vzniká také prostor pro sdílení zkušeností a networking jednotlivých členů.

O podpořených tématech hlasuje členská základna na pravidelném zasedání asociace AMIA. Vědci z CXI TUL zde prezentují výsledky své práce a jdou si pro zpětnou vazbu ke kolegům z malých i velkých firem. Ojedinělá není otevřená diskuze a hledání směrů základního výzkumu blízkých potřebám z průmyslové praxe. „Dobrým nasměrováním základního výzkumu utváříme a prohlubujeme znalosti, ze kterých v aplikovaném výzkumu vznikají nové patentované technologie. Na ty mají naši členové zasmluvněnou exkluzivitu, na rozdíl od základního výzkumu, který je dostupný všem,“ rozkrývá základní princip fungování asociace Stanislav Petrík, zakladatel asociace na CXI TUL.

Výsledky využitelné v praxi

Konkrétních výsledků transferu technologií do průmyslové praxe existuje za deset let existence asociace AMIA více. Projekty v oblasti povrchových hydrofobních či oleofobních úprav nacházejí využití ve šperkařství nebo v kamenictví, kde pomáhají proti špinění. Další aplikace jsou v potravinářství, tady se uplatňují jako přípravky pro čistitelnost strojů.

Klíčovým členem asociace je přední světový výrobce skla Preciosa. „Nejvíce těžíme z výzkumu povrchových vrstev, kde výsledné znalosti využíváme v praxi. Mimo to jsme zainteresovaní v nanotechnologické firmě Elmarco, zajímáme se tedy i o oblast nanovláken,“ říká Jakub Hayer, ředitel R&D divize Preciosa Components. Dodává, že do budoucna plánuje rozšíření aktivit firmy, ve kterých bude hrát významnou roli aplikace znalostí nabytých z výzkumu CXI TUL do výrobní praxe.

K největším partnerům CXI TUL v asociaci AMIA patří dále společnosti Atrea, Preciosa, Bosch, Magna nebo Galvanoplast. Loňské výroční setkání asociace přilákalo zástupce dvacítky průmyslových firem z celé České republiky. „Pravidelně zde potkávám zajímavou společnost, například lidi, se kterými jednáme o kolaborativním výzkumu. Zajímá mě, co nového univerzita v oblasti výzkumu nabízí, zároveň sleduji, kam se posunuly námi podpořené projekty," řekl Bohumil Cimbál, vedoucí vývoje a výzkumu ve společnosti Atrea.

Asociace začínala v roce 2014 s cílem vytvořit síť průmyslových partnerů pro výzkumnou spolupráci na specifických technických problémech. Dnes je tato síť aktivní a má své stálé členy, kteří výzkumný ústav CXI TUL podporují a ovlivňují směřování jeho základního i aplikovaného výzkumu. Na kolaborativním výzkumu se s CXI TUL od roku 2010 podílelo nebo podílí více než dvě stě firem.

Doporučené články

Liberecký kraj hledá možnosti, jak rozvíjet svůj lidský potenciál
Liberecký kraj hledá možnosti, jak rozvíjet svůj lidský potenciál
Liberecký kraj jako místo, kde se daří pracovat s potenciálem mladých lidí? Nedávno završený program Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (NAKAP) přinesl do vzdělávacího systému regionu inovativní myšlenky a přístupy, zaměřil se na podporu nadaných nebo prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Nyní na jeho aktivity navazuje projekt Smart Akcelerátor Libereckého kraje III, zaměřuje se na podporu nadání a hledá další témata vhodná k uchopení.  
Seminář Libereckého kraje představí příležitosti v oblasti Brownfields a Greenfields
Seminář Libereckého kraje představí příležitosti v oblasti Brownfields a Greenfields
Seminář v nedávno revitalizovaných prostorách bývalé lučanské brusírny skla, nyní Automoto Musea Lučany, představí 23. dubna od 9:00 novinky v oblasti problematiky brownfields v regionu. Prostor dostanou příklady dobré praxe, dotační příležitosti i moderní technologie. Seminář již přes patnáct let každoročně pořádá Liberecký kraj společně s Agenturou regionálního rozvoje a agenturou CzechInvest. V jarních měsících ho rovněž doprovodí putovní výstava.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.