Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace

Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace

Jak pomoci nadaným dětem k vyšší úspěšnosti a jak celkově zlepšit atmosféru ve třídách? Pro odpovědi na tyto otázky je často nejlepší vypravit se přímo do škol. Nabídku bezplatné pomoci a zmapování práce s nadanými dostaly od Libereckého kraje potažmo jeho Agentury regionálního rozvoje desítky ředitelů základních škol. Metodička nadání, konzultantka pro školy a rodiče Eva Dušková na podzim zavítala ke třem z nich.

Každá škola má jiné podmínky a proto je individuální přístup pro Evu zásadní. Průběh základní bezplatné konzultace však probíhá všude stejně. Úvodní schůzka s vedením školy, náslechy ve vybraných třídách a konzultace s učiteli, závěrečná schůzka s vedením a předání vypracované zprávy. Do rukou se pedagogickému sboru dostává materiál shrnující funkční prvky ve výuce doplněný o konkrétní doporučení šitá na míru. „V každé škole se dá najít potenciál a prostor pro rozvoj nadaných žáků,” říká Eva Dušková a dodává, že jí velmi pomáhá, když je vedení školy otevřené novým myšlenkám.

Živnou půdu našla na ZŠ Vrchlického, v jejímž čele stojí od září Pavel Coufal, bývalý dlouholetý ředitel science centra iQLANDIA. Jeho vize, kam školu směřovat, počítají s podporou nadaných dětí jako se samozřejmostí. Přízni se tento směr těší i v učitelském sboru, kde již s nadáním pracovat umí. „Bylo velmi milé sdílet s Evou podobné nápady a vidět v dětech to lepší. Děkuji za tipy k výuce a poskytnutí odkazů na zajímavá, sdílená úložiště plná inspirace,” potvrzuje učitelka Renata Hellmichová a dodává, že nápady, jak zlepšit výuku, vzešlé z konzultací, velmi uvítala. Ve škole na sídlišti Nové Pavlovice se tak evidentně blýská na lepší časy.

Nabídky základní bezplatné konzultace využily i další dvě školy. Liberecká ZŠ Aloisina výšina a turnovská ZŠ Skálova. V Liberci chtějí práci s nadanými dětmi posouvat kupředu dlouhodobě, stejně tak dbají na pedagogické vlohy učitelů. I pro turnovskou školu není toto téma novinkou. Spolupráce s Evou zde již dříve proběhla na druhém stupni. První stupeň přišel na řadu na podzim. Vytipováno bylo ze dvou tříd celkem devatenáct dětí schopných pracovat na komplexnějších úlohách a více do hloubky. Pedagogové by tak mohli využít tipy na diferencovanou výuku v rámci celé třídy, případně nastavit jiné možnosti podpory.

„Rozvoj regionu si bez podpory vzdělání nedovedu představit. Přál bych si proto, aby ředitelé všech základních škol v kraji tyto konzultace podpořené Libereckým krajem využili,” dodává Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. Zkušenosti ostatně potvrzují, že kde se daří podpořit rozvoj nadání a silných stránek dětí, přicházejí pozitivní důsledky. Zlepší se klima ve třídě, u jednotlivců se zmírní nežádoucí chování a zvýší se motivace k učení. Dalším efektem může být vyšší účast na olympiádách a v soutěžích, vyšší úspěšnost dětí, spokojenější rodiče i učitelé.

Eva Dušková absolvovala Fakultu humanitních studií Univezity Karlovy v Praze. Po narození syna se začala zajímat o školství a podporu nadaných dětí, absolvovala studium pedagogických věd na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s cílem měnit školství zespoda.

V Liberci začínala jako asistentka pedagoga, družinářka a učitelka. Po této zkušenosti zjistila, že je potřeba věci měnit odjinud. Nastoupila proto do celokrajského projektu NAKAP na pozici konzultantky a metodičky nadání pro základní školy v kraji a pro rodiče. Po jeho skončení dostala od Agentury regionálního rozvoje nabídku pomáhat školám v rámci projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje a navíc rozšířila svou působnost na celou republiku jako mentorka a konzultantka na volné noze. 

Kontaktovat Evu můžete na duseveskole@gmail.com. Na sociálních sítích publikuje na profilu Podpora nadaných.

Doporučené články

Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Snížení rizika proleženin díky reportingu polohování a monitoring vitálních funkcí seniorů, to dokáží chytré podložky, které nově využívají klienti Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a Jindřichovicích pod Smrkem. V pondělí 10. 6. je zde instaloval Ing. Richard Cimler, Ph.D., vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho tým se zabývá tvorbou senzorických systémů pro monitorování osob. V testovacím režimu po dobu čtyř měsíců finančně pomůže domovům projekt Agentury regionálního rozvoje, spol. s. r. o. – EDIH Northeast Bohemia, z něhož bude uhrazeno 75 % nákladů na monitoring.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.