Kraj podpoří milionem a půl přípravu strategických projektů

Kraj podpoří milionem a půl přípravu strategických projektů

V rámci podpory vědeckovýzkumných aktivit v regionu má Liberecký kraj vyčleněno 1,5 milionu na zpracování přípravy strategických projektů podávaných do českých i unijních dotačních programů. Žádat o ně mohou právnické osoby z veřejné i soukromé sféry. Na přípravu projektů mohou získat finance v rozmezí sta až tří set tisíc korun. Kraj jim proplatí 85 procent způsobilých výdajů.

Firmy a vědeckovýzkumné organizace mají v Libereckém kraji poměrně silné zastoupení a velmi dobré renomé. Svědčí o tom data z analýz Libereckého kraje a Agentury regionálního rozvoje. Z nich mimo jiné vyplývá, že více jak pět procent hi-tech firem se přímo zaměřuje na výzkum a vývoj, což je oproti celorepublikovému průměru takřka o čtvrtinu více. Cílí především na oblast přírodních a technických věd. Konkrétně pak lze definovat osm oblastí, ve kterých Liberecký kraj v Česku dominuje. Jsou jimi optika a sklo, pokročilé strojírenství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, textilní materiály, kovy, kompozity a plasty, nanomateriály, pokročilá dopravní zařízení a elektronika, elektrotechnika a ICT.

Především tyto oblasti jsou v hledáčku kraje pro podporu formou Asistenčních voucherů, na kterou je vyhrazeno do konce roku 2022 jeden a půl milionu korun. Žádosti lze však posílat pouze do 30. ledna 2022.

Vypracovat na základě projektového záměru projektovou žádost zpravidla vyžaduje koordinované úsilí více subjektů. V době specializace není pravidlem, že by jedna organizace dokázala shromáždit veškeré potřebné znalosti takříkajíc „pod jednou střechou”. Řízení vědeckovýzkumných konsorcií vyvolává vysoké nároky na koordinaci, finanční i lidské zdroje. I z tohoto považuje kraj za potřebné podpořit vznik a spolupráci podobných konsorcií aspirujících na realizaci významných projektů z národních či mezinárodních zdrojů. Takových, které mají úroveň vědy a výzkumu v kraji významně posunout na vyšší úroveň.

Není to však nezbytnou podmínkou úspěchu. Podpořen může být i jednotlivec s projektovým záměrem strategického významu pro region. Podpory se může dostat i organizacím, které plánují projekty realizovat z veřejných nebo z vlastních zdrojů. V tom případě lze dosáhnout na finance umožňující připravit studii proveditelnosti, tzv. projektovou fiši.

Asistenční voucher může být uplatněn například pro zpracování žádosti do programů Technologické agentury ČR, do chystaných programů Ministerstva průmyslu a obchodu OP TAK, do evropských programů Horizon Europe a dalších, ve kterých jde o podporu vědy, výzkumu, transferu znalostí a technologií a o rozvoj hi-tech odvětví s vysokou přidanou hodnotou v regionu.

Přilákat do kraje peníze na inovativní projekty je pouze jedním cílem této aktivity. Dalšími cíli jsou rozvoj lidských zdrojů, příprava mladých vědců, posílení spolupráce vědeckovýzkumných organizací nebo inovace relevantní pro budoucí trh práce. Ten čekají v budoucnosti velké změny především se zaváděním nových digitálních trendů do výroby. Obojí je klíčovým předpokladem zachycení překotného globálního vývoje a udržení konkurenceschopnosti firem a životní úrovně v regionu.

Doporučené články

PechaKucha Night Liberec po osmé: Špičkový design zaplnil Kulturní centrum Vratislavice 101010
PechaKucha Night Liberec po osmé: Špičkový design zaplnil Kulturní centrum Vratislavice 101010
O tom, že budoucností Česka potažmo Libereckého kraje, jsou inovace vedoucí k produktům a službám s vysokou přidanou hodnotou, pochybuje čím dál tím méně lidí. Co si však pod těmito pojmy ještě představit lze a co už ne? „Firmy dnes začínají jako přidanou hodnotu, za kterou jsou zákazníci ochotni zaplatit, ve velké míře chápat design,” říká Zuzana Sedmerová z agentury CzechTrade v jednom ze článků v magazínu 1012plus.
Ministryně Langšádlová navštívila Liberecký kraj, vyzvala k užší spolupráci mezi vědci a firmami
Ministryně Langšádlová navštívila Liberecký kraj, vyzvala k užší spolupráci mezi vědci a firmami
Ve čtvrtek 3. listopadu navštívila Liberecký kraj Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Se zástupci samosprávy v čele s hejtmanem Martinem Půtou a s lidmi ze vzdělávacích a výzkumných organizací a inovativních firem diskutovala na půdě Agentury regionálního rozvoje o výzvách, které čekají Česko a kterým budou čelit i jednotlivé regiony, Liberecký kraj nevyjímaje. Ministryně mimo jiné vyzvala k užší spolupráci mezi vědci a firmami tak, aby výsledky české vědy a výzkumu nezůstávaly ležet v šuplících jednotlivých organizací.
Czech Digital Week představí české digitální vize budoucnosti. Účastní se ho i Liberecký kraj
Czech Digital Week představí české digitální vize budoucnosti. Účastní se ho i Liberecký kraj
Jeden týden našlapaný rozmanitými akcemi jejichž společným jmenovatelem je žhavé téma digitalizace. Jeden týden věnovaný kybernetické bezpečnosti, příležitostem i limitům nových technologií, budoucnosti internetu či digitálnímu vzdělávání. Jeden týden odborných debat, nápaditých vizí a zapojení subjektů státní správy, komerční sféry i veřejnosti. Nejen o tom bude Czech Digital Week, kterého se účastní Liberecký kraj skrze svou Agenturu regionálního rozvoje.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.