Liberecký kraj hledá v Izraeli partnery pro spolupráci v oblastech vědy, výzkumu a inovací

Liberecký kraj hledá v Izraeli partnery pro spolupráci v oblastech vědy, výzkumu a inovací

Delegace složená z radních Libereckého kraje a zástupců Agentury regionálního rozvoje jedná v Izraeli o vzájemné podpoře vědy, výzkumu a inovací. Návštěva země, která sama sebe označuje jako „start-up nation”, zahrnuje setkání s vedoucími pracovníky akademických zařízení, vědeckotechnických parků, inovativních firem a dalších subjektů. Dojde i na setkání s Martinem Stropnickým, českým velvyslancem v Izraeli. Cílem delegace je navázat nové kontakty a posílit tak přenos znalostí mezi Libereckým krajem a izraelskými partnery.

„Setkání jsme koncipovali tematicky podle oblastí, které jsou v Libereckém kraji aktuálně takříkajíc ‘na stole’. Pracujeme na koncepci Chytřejší kraj, řešíme v ní oblasti smart cities, digitalizace veřejné správy, kybernetické bezpečnosti a mnohé další fenomény moderní doby,” říká Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana a radní Libereckého kraje.

Radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr k tomu dodává: „V prvních dnech jsme se zaměřili na téma smart cities, kybernetické bezpečnosti a také podnikatelské inkubace. Podepsali jsme jménem naší Agentury regionálního rozvoje memorandum s Tel Avivskou univerzitou. Slibujeme si od toho vznik nových společných projektů a čilou výměnu zkušeností v oblasti budování smart cities.”

Vyjma Bar Ilan Center for Smart Cities na Tel Avivské univerzitě měla delegace možnost nahlédnout i do společnosti Check point, která se zabývá kybernetickou bezpečností a IoT. Její znalosti by mohly být přínosem pro budování Juniorního centra pro kybernetickou bezpečnost v České Lípě.

V dalších dnech se pak delegace přesunula do jeruzalémského Technologického parku, který je robustnější obdobou Libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink. Ročně obdrží zhruba 3 000 žádostí o podporu od startupů z různých odvětví, cca 40 % projektů schválí a v rámci různých programů podporuje. Úzce spolupracuje s Technologickou agenturou České republiky.

Konkrétněji se Technologický park zaměřuje na odstraňování legislativních bariér ve výzkumu, vývoji a inovacích. Pomáhá privátnímu sektoru, začínajícím startupům a interdisciplinárnímu vývoji. Jeho doménou jsou medicínské technologie a AI, v budoucnu se chce zaměřit i na oblast Space. Od toho v Jeruzalémě nově vzniká vesmírný inkubátor, který by mohl navázat spolupráci s Lipo.inkem, kde v současnosti rovněž vznikají programy na podporu firem zaměřených na oblast vesmírných technologií.

Doporučené články

Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj schválen Evropskou komisí
Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj schválen Evropskou komisí
Digitalizace se stává nezbytnou podmínkou udržení konkurenceschopnosti. V Evropě ji má uspíšit nově budovaná síť digitálních inovačních hubů, jedna z priorit Evropské komise pro tuto dekádu. Huby mají podle plánů komise plnit funkci míst, kde se sbíhají digitální znalosti a dovednosti výzkumných a inovačních center a univerzit a jsou dále distribuovány klientům z řad malých a středních firem a veřejné správy.
Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy
Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy
Rozvíjet téma moderní, tudíž udržitelné energetiky a komunikovat včas informace o nejnovějších trendech správným cílovým skupinám v regionu, to je cílem nově ustanovené Platformy pro moderní energetiku v Libereckém kraji. Prakticky se členové platformy zaměří především na podtémata moderních technologií, legislativy a zdrojů financování. Platformu povede Agentura regionálního rozvoje, sekce projektu Smart Akcelerátor za účasti zástupců Libereckého kraje a dalších zainteresovaných stran.
Deváťáci z Jablonce sestavili robotickou ruku a vyhráli Business Talent 2022
Deváťáci z Jablonce sestavili robotickou ruku a vyhráli Business Talent 2022
Žákovská soutěž Business Talent 2022 již zná své vítěze. Necelé dvě stovky žáků osmých a devátých tříd z Libereckého kraje poměřily síly v druhém ročníku polytechnické soutěže. Za úkol dostali soutěžící vymyslet, vyrobit a také odprezentovat zlepšováky pro lidi se zdravotním postižením. Vítěze vyhlásili pořadatelé v nové expozici MatematikUM v libereckém science centru iQLANDIA.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.