Nadané děti naše společnost bytostně potřebuje. V jejich podpoře musíme přidat

Nadané děti naše společnost bytostně potřebuje. V jejich podpoře musíme přidat

Při své práci vychází ze zkušeností načerpaných během pětiletého projektu NAKAP Libereckého kraje. Prošla intenzivním vzděláváním, aby mohla učitelům základních a středních škol rozšiřovat obzory v podpoře nadaných dětí a naplňování jejich potřeb. Řeč je o Evě Duškové, energické a usměvavé dámě, která sama sebe označuje jako metodičku nadání na volné noze.

„Nadané děti jsou kreativní a mohou být velice produktivní. Projevuje se u nich vysoký intelekt, někdy i vůdčí schopnosti. Aby uspěly, je potřeba jejich nadání podpořit," otevírá náš rozhovor Eva. Statisticky vzato by v každém školním kolektivu mělo být zhruba dvacet procent nadaných a mimořádně nadaných žáků. Dokonce i ve třídách s průměrným či podprůměrným prospěchem.

„Nadání a prospěch spolu souvisí pouze tehdy, pokud jsou děti podpořené. Stává se, že si mě učitelé pozvou do třídy, o které tvrdí, že se v ní nenachází ani jeden nadaný žák. Opak bývá pravdou,” říká Eva a vysvětluje možné příčiny potažmo rizika. „Nerozpoznané a nepodpořené dítě může být demotivované. Lehce sklouzne do pasivity, přestane spolupracovat a je z něj rázem trojkař či čtyřkař. Rozpoznané děti zase při nesprávném přístupu velmi snadno semele prostředí. Nejčastěji se setkávám s vyloučením z třídních kolektivů, což je bolestné jak pro děti, tak pro jejich rodiče.”

Aby k těmto přehmatům na základních a středních školách nedocházelo, nabízí Eva Dušková konzultace rozfázované do dvou kroků. Tím prvním je náslech ve vybrané třídě, konzultace s učiteli a vypracování souboru doporučení. Popis současného stavu, návrhy, co dělat lépe a čeho se naopak vyvarovat. Díky spolupráci metodičky s Agenturou regionálního rozvoje je tento materiál pro školy z Libereckého kraje zdarma. Agentura společně s Libereckým krajem jej hradí projektu Smart Akcelerátor.

„Zohlednění potřeb nadaných dětí prospívá v konečném důsledku všem. Kolektivu třídy, pedagogickému sboru i rodičům."

Druhým krokem je vypracování metodiky práce s nadanými dětmi šité na míru pedagogickému sboru i žákům té které školy. „Schéma, které by vyhovovalo všem, vytvořit nejde. Jednotlivé školy mají svá specifika, potřeby i možnosti, které při práci zohledňuji. Ideálním završením celého procesu je vytvoření agendy školního koordinátora nadání, který metodiku uvádí do praxe,” říká Eva. Ve školách pak vznikají vytahované studijní skupiny či specifické kroužky, upravuje se rozvrh, obohacuje výuka. Vše s cílem vytvořit prostor pro specifické potřeby této skupiny dětí a splnit tak požadavky MŠMT. Funkční koncepce podpory nadání je totiž povinná součást školních vzdělávacích programů.

„Zohlednění potřeb nadaných v konečném důsledku prospívá všem. Zvýší se motivace k učení a zmírní se nežádoucí chování jednotlivců, což zlepší klima celé třídy. Někdy jde nahoru i reprezentace školy v soutěžích, což zase může uspokojit pedagogický sbor a rodiče,” vysvětluje Eva.

„Bez podpory nadaných dětí v Česku jen těžko vybudujeme zdravější společnost postavenou na pilířích konkurenceschopné a zároveň udržitelné ekonomiky."

Na závěrečný dotaz, ve které zemi se podle ní nejlépe zhostili podpory nadaných dětí, odpovídá bez váhání: „Izrael po všech stránkách. Začali v sedmdesátých letech minulého století a dnes mají propracovaný systém jak přípravy budoucích pedagogů s ohledem na podporu nadání, tak podpory dětí napříč celým vzdělávacím systémem. Rozpoznávají je a pracují s nimi už od mateřinek. My v Česku jsme na cestě, čeká nás ale ještě hodně práce,” uzavírá Eva.

Na jednom se na první dobrou shodneme. Bez systematické podpory nadaných dětí jen těžko vybudujeme zdravější společnost postavenou na pilířích konkurenceschopné a zároveň udržitelné ekonomiky. Nadaní mají totiž podle Evy respekt k morálním hodnotám, lidskost a ohleduplnost ve své DNA. Právě proto jsou pro naši společnost nesmírně důležití.

Jste ředitel školy nebo učitel a máte zájem o spolupráci s Evou Duškovou? Ozvat se můžete do Agentury regionálního rozvoje nebo přímo Evě Duškové. Náslech, konzultace a první sada doporučení jsou pro školy z Libereckého kraje zdarma (resp. hrazeny z projektu Smart Akcelerátor, který pro Liberecký kraj realizuje Agentura regionálního rozvoje).

Doporučené články

Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Snížení rizika proleženin díky reportingu polohování a monitoring vitálních funkcí seniorů, to dokáží chytré podložky, které nově využívají klienti Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a Jindřichovicích pod Smrkem. V pondělí 10. 6. je zde instaloval Ing. Richard Cimler, Ph.D., vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho tým se zabývá tvorbou senzorických systémů pro monitorování osob. V testovacím režimu po dobu čtyř měsíců finančně pomůže domovům projekt Agentury regionálního rozvoje, spol. s. r. o. – EDIH Northeast Bohemia, z něhož bude uhrazeno 75 % nákladů na monitoring.
Komunitní energetika jako cesta k soběstačnosti? V Jilemnici o ní zástupcům měst a obcí přednášel energetický specialista
Komunitní energetika jako cesta k soběstačnosti? V Jilemnici o ní zástupcům měst a obcí přednášel energetický specialista
Hledání potenciálu měst a obcí v rozvoji komunitní energetiky bylo hlavní téma semináře, který v Jilemnici vedl energetický specialista a zakladatel projektu OBEC 2030 Michal Svoboda, mimo jiné také autor publikace Doporučení pro obce ke komunitní energetice z edice Ministerstva pro místní rozvoj.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.