Ohlédnutí za konferencí Cirkulární ekonomika, šance pro Liberecký kraj

Ohlédnutí za konferencí Cirkulární ekonomika, šance pro Liberecký kraj

Na sklonku roku 2020 se v Libereckém kraji uskutečnila konference na téma Cirkulární ekonomika. Rozhodli jsme se v regionu vypátrat chytré nápady, které fungují v praxi cirkulárně. Zapojili jsme hi-tech firmu MemBrain, klastr Nanoprogress a Českou technologickou platformu pro textil. Přizvali jsme celorepublikový Institut cirkulární ekonomiky INCIEN, kolegyně z agentury MIDA Consulting provozující web Cirkulární dotace a jeden velmi zajímavý projekt Digitálního odpadového tržiště. Chybět nemohl domácí podnikatelský inkubátor Lipo.ink. V inkubovaných firmách o cirkulární nápady rovněž není nouze.

Na začátek krátce o tom, jaký koncept cirkulární ekonomika vlastně představuje. Velmi zjednodušeně se jedná o hospodářství, ve kterém neexistuje odpad. Bezodpadovost je ideální stav, ke kterému se snažíme co nejvíce přiblížit. Důraz se klade na prodlužování životnosti výrobků a maximalizaci jejich užitku například formou sdílení. Namísto skládek a spaloven se hledá pro staré a vysloužilé věci využití. Co se nevyužije, to se recykluje. S recyklací se počítá již při výrobě. Tok materiálu v ekonomice neprobíhá na úsečce od výroby po likvidaci produktu. Logistické toky se uzavírají ve funkčních a nekončících cyklech. Důležité je využití obnovitelných zdrojů energie.

Při aplikaci principů cirkulární ekonomiky dochází ke spojení dvou zdánlivě protikladných hodnot: ekonomického zisku a ochrany životního prostředí. Jednoduše tím, že se zvyšuje efektivita výroby napříč odvětvími. Což vede k omezení plýtvání konečnými zdroji naší planety a stejně tak i k úspoře výrobních nákladů.

Víte, že...?

  • Evropa vyprodukuje 2,5 miliardy tun odpadu ročně. Zhruba polovina z toho končí na skládkách nebo ve spalovnách. Tím se nenávratně připravujeme o vzácné materiály.

  • Zhruba 95 % produktů končí v koši po 6 měsících od jejich zakoupení.

  • Na některých skládkách je dnes větší koncentrace zlata než ve zlatých dolech.

Jak přispět k udržitelnému rozvoji v Libereckém kraji?

Náplní fóra bylo představení aktivit organizací zabývajících se cirkulární ekonomikou a jejím financováním (INCIEN + Cirkulární dotace) a představení úspěšného celorepublikového projektu týkajícího se nakládání s odpadem (Digitální odpadové tržiště CYRKL). Řečníci z Libereckého kraje prezentovali příklady dobré praxe z oblastí textilnictví, nanomateriálů, pokročilých membránových separačních technologií (ČTPT, Nanoprogress, MemBrain). O výsledky své práce se podělil Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink.

Příspěvky řečníků si můžete pustit na záznamu z online konference. Odkazy na konkrétní příspěvky najdete pod videem.

čas 2:42

Úvodní slovo, RIS3 strategie

Petr Dobrovský | Agentura regionálního rozvoje

čas 11:42

Cirkulární ekonomika: Příležitost pro funkční restart a udržitelný růst české ekonomiky

Soňa Jonášová | INCIEN, Institut cirkulární ekonomiky

čas 28:55

Nanotechnologie v prostředí cirkulární ekonomiky

Lucie Vysloužilová | Nanoprogress

čas 55:54

Trendy cirkulární ekonomiky v evropském textilním průmyslu

Miloš Beran | ČTPT, Česká technologická platforma pro textil

čas 1:16:46

Výroba BioCNG z kompostovatelných odpadů

Pavel Brož | MemBrain

čas 1:40:21

Pro jednoho odpad, pro druhého poklad: Digitální odpadové tržiště

Cyril Klepek | CYRKL - Digitální odpadové tržiště

čas 2:07:14

Cirkulární ekonomika je i v Libereckém kraji

Antonín Ferdan | Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink

čas 2:30:47

Možnosti finanční podpory pro cirkulární projekty

Michala Pešková | MIDA Consulting; Cirkulární dotace

Doporučené články

Inka Teschinská z oceňovaného startupu (A)TOP život: Důležitější než nápad je umět si to odmakat
Inka Teschinská z oceňovaného startupu (A)TOP život: Důležitější než nápad je umět si to odmakat
Když na podzim roku 2020 zakládala doktorandka Ekonomické fakulty TUL Inka Teschinská blog (A)TOP život, cítila prostě jen nutkání sdílet s ostatními strasti, které každodenně zažívá s atopickým ekzémem. Brzy ale zjistila, že její blog a na něj navázané profily na sociálních sítích mají potenciál budovat kolem sebe komunitu lidí se stejnými problémy. Pomáhají jim sdílet zkušenosti, získávat rady a tipy, odbourávají jejich pocity osamění. Touha po nových impulzech ji v loňském roce dovedla na soutěž Start-up TUL pořádanou její Almou mater, respektive na TULce působícím Student Business Clubem.
Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj podruhé za sebou uspěla v soutěži Chytrá města
Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj podruhé za sebou uspěla v soutěži Chytrá města
Sledovat moderní trendy v oblasti Smart technologií. Nejlepší z nich v kraji zavést za účelem zrychlení, zlepšení nebo zkvalitnění parametrů v jednotlivých oblastech veřejné správy, od dopravy přes vzdělávání po veřejnou správu. To je cílem koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj, která vznikla na půdě Agentury regionálního rozvoje. Akční plán koncepce v roce 2020 získal prestižní ocenění v soutěži Chytrá města. Rok se s rokem sešel a jedna z cen soutěže opět putuje do Libereckého kraje. Zvláštní cenu poroty získal pilotní projekt hospodaření s vodou realizovaný v létě roku 2021 v České Lípě.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.