Nanoczech 2023

Konference NanoCzech Liberec 2023 vytvoří na konci září prostor pro setkání nanotechnologických firem a zájmových organizací, firem poptávajících hitech řešení, zástupců veřejné správy, vědeckovýzkumných pracovníků a studentů. Pořádá ji Agentura regionálního rozvoje společně s Libereckým krajem, Technickou univerzitou v Liberci a agenturou CzechInvest

Konference aspiruje na to, stát se největším setkáním svého druhu v Česku. Její první ročník se odehrává symbolicky v roce, kdy Technická univerzita v Liberci slaví 70 let od založení a zároveň 20 let od vzniku technologie průmyslové výroby nanovláken.

Po tyto dvě dekády je Liberecký kraj s nanotechnologiemi úzce spjat. Pozitivní mediální obraz získaly nanotechnologie v kraji pod Ještědem potažmo v celém Česku v době pandemie COVID-19. Univerzita, firmy a Liberecký kraj sehrály v době nastupující pandemie klíčovou roli při rozšiřování výroby ochranných pomůcek v celé ČR.

Cílem NanoCzech Liberec 2023, je představit tuzemským a zahraničním účastníkům to nejlepší z českého nanoprůmyslu v přednáškových blocích věnovaných firmám, jednotlivým fakultám TUL a zahraničním odborníkům. Vedle přednášek je v sekci NanoCzech Expo připraveno zhruba třicet stánků.

Na seznamu hostů se nachází zájmové organizace a veřejné instituce, které jsou připraveny českým nanotechnologickým firmám pomoci v expanzi na nové trhy nebo s hledáním nových investorů. Pro tyto účely je připravena možnost networkingu během celého dne. Jmenujme například agentury CzechInvest a CzechTrade, AFI (Sdružení pro zahraniční investice) a Liftia (poradce pro vstup na burzu, financování růstu a M&A transakce).

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.