Nanoczech 2023

Organizátoři konference

Agentura regionálního rozvoje (ARR)

ARR zřizuje Liberecký kraj za účelem poskytování expertní podpory obyvatelům, podnikatelům a institucím v regionu. ARR se zaměřuje na dotační management, rozvojové projekty, podporu vědy, výzkumu a inovací, podporu podnikavosti, startupového podnikání a na další témata. Její nedílnou součástí je projekt Smart Akcelerátor naplňující krajskou RIS3 strategii podpory silných domén specializace regionu (mezi něž patří i nanotechnologie).

Liberecký kraj

Liberecký kraj má bohatou průmyslovou tradici především v doménách specializace strojírenství, textilní a sklářský průmysl. Především v 19. a 20. století byl kraj světovým centrem průmyslu a obchodu v oborech textilu, skla a bižuterie. Z textilní tradice pak na počátku 21. století vzešel i světový vynález průmyslové výroby nanovláken. Současní představitelé Libereckého kraje v čele s hejtmanem a radou kraje si plně uvědomují význam moderních technologií pro udržení konkurenceschopnosti regionu. Intenzivně proto podporují iniciativy typu NanoCzech Liberec 2023.

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci nabízí širokou nabídku studijních programů, od strojírenství, přes návrhářství, ekonomiku, pedagogiku a architekturu až po mechatroniku a ošetřovatelství. Její tradice sahá do roku 1953, kdy vznikla jako Vysoká škola strojní. Roku 1960 byla škola rozdělena na fakultu strojní a textilní a stala se z ní Vysoká škola strojní a textilní v Liberci (VŠST). A právě na půdě těchto fakult (a nejen jich) v současné době vznikají velmi zajímavé počiny v oblasti výzkum a vývoje nanovláken. Na konference vám představíme aktivity průřezově napříč TUL (fakult strojní, textilní, mechatroniky, pedagogické a Výzkumného ústavu CXI TUL).

CzechInvest

Agentura CzechInvest naplňuje od roku 1992 klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

CzechTrade

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, které zajišťují profesionálové v České republice a hlavně v zahraničních kancelářích. Výsledkem je komplexní exportní podpora, která je maximálně rychlá a především snadno dostupná pro české firmy.

Partneři konference

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR sdružuje od roku 2014 české firmy z různých odvětví, od textilního průmyslu přes biotechnologie, environmentální aplikace, optiku, až po energetiku, které mají nanotechnologie jako svůj klíčový předmět podnikání.

Nanoprogress

Klastr Nanoprogress se zaměřuje na výzkum a vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikací do průmyslu a biomedicíny. Vizí klastru je být příkladem klastrové excelence, důvěry, stabilní vzájemné spolupráce našich členů a transparentní manažérské politiky zaměřené na proces stálého zlepšování. Nanoprogress patří mezi excelentní evropské klastry a je spoluzakladatelem Evropského strategického klastrového partnerství „AdPack“.

Sdružení pro zahraniční investice - AFI

Sdružení AFI je organizace pro komplexní podporu investic a investorů v České republice. Vznikla v roce 1996 na popud české vlády (MPO a CzechInvestu) jako platforma pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru s cílem kontinuálně zlepšovat české investiční prostředí, podmínky pro investory, legislativu a komunikaci a výměnu informací. Misí AFI je také přivádět do Česka nové zahraniční investory a propagovat Českou republiku jako zemi, která je pro nové investice a podnikání ideální.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.