Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj pomůže firmám a veřejné správě digitalizovat

Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj pomůže firmám a veřejné správě digitalizovat

Digitalizace se stává v moderní době nezbytnou součástí podnikání i veřejné správy. V Evropě ji má uspíšit nově budovaná síť tzv. digitálních inovačních hubů, jedna z priorit Evropské komise pro tuto dekádu. Huby mají podle plánů komise plnit funkci míst, kde se sbíhají digitální znalosti a dovednosti výzkumných a inovačních center i univerzit a jsou zpřístupněny klientům z řad malých a středních firem včetně veřejné správy. Letos v únoru uspěl v evropské konkurenci i Liberecký kraj, který svůj projekt podal společně s partnery z Královéhradeckého kraje pod názvem EDIH Northern and Eastern Bohemia (NEB). Ten se stal plnohodnotnou součástí provázané evropské sítě těchto center, společně s dalšími pěti podobnými centry v Praze, Brně a Ostravě.

Lídrem konsorcia, které projekt připravilo, je Agentura regionálního rozvoje z Libereckého kraje. Projekt se opírá o dovednosti klíčových partnerů – Technické univerzity v Liberci a Univerzity Hradec Králové, výzkumného centra VÚTS, Centra investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje CIRI, společnosti AEC a Národní klastrové asociace NCA.

„Členství v této prestižní společnosti na evropské úrovni přináší podporu v oblasti digitalizace v hodnotě téměř 3 miliony eur včetně možnosti propojení se špičkovými partnery po celé Evropě. Firmám, úřadům nebo příspěvkovým organizacím tato spolupráce otevírá přístup k velkému množství unikátního digitálního know-how za výhodných podmínek. Chceme vytvářet předpoklady k tomu, aby se region dále propisoval do inovačního prostředí nejen v rámci republiky, ale i přeshraničního prostoru, a nakonec i samotné Evropy,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

„Digitalizace patří mezi nosné a průřezové téma naší regionální inovační strategie (RIS3) a já považuji za velký úspěch, že se díky dlouhodobé spolupráci podařilo dvěma středně velkým krajům stát se součástí Evropského digitálního inovačního hubu (EDIH). Je to další a velmi důležitý krok, který významně zvýší inovační potenciál obou našich regionů a napomůže novým přístupům digitalizace, a to díky evropské digitalizační síti. Společný projekt konsorcia našeho a Libereckého kraje je efektivním uzlem mezi všemi subjekty a zároveň kontaktním místem pro firmy a organizace veřejné správy v přístupu k nejmodernějším technologiím v oblasti digitálních inovací a služeb,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Projekt EDIH NEB se zaměří na poskytování celé škály odborných služeb od prověření digitální zralosti subjektu, přes detailní seznámení s konkrétními technologiemi až po vzdělávání nebo poradenství v oblasti financování digitalizačních projektů. Věcně jsou služby zaměřeny například na umělou inteligenci, internet věcí a průmyslový internet věcí, rozšířenou realitu, strojové vidění, robotiku, 3D tisk a 3D skenování, kybernetickou bezpečnost a jiné.

„Přínos projektu spočívá především ve zpřístupnění moderních digitálních technologií a asistenci jejich aplikace do běžné praxe. Zájemci tak mohou získat potřebné informace a dovednosti, které jim usnadní být úspěšnými v digitální ekonomice a které vytvoří co nejlepší předpoklady pro jejich dlouhodobý úspěch – zvýšením jejich konkurenceschopnosti, akceschopnosti a efektivity v produktech, procesech nebo službách,“ upřesnil Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

„Královéhradecký kraj prostřednictvím své rozvojové agentury Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI), která je členem konsorcia, pořádá vzdělávací akce, propojuje zapojené zájemce a obecně šíří osvětu v oblasti digitalizace a zlepšení procesů, produktů a služeb včetně poradenství v získávání dotací. Hlavním přínosem pro náš region je zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení fungování firem a veřejné správy. Zájemci, kteří se na digitální inovační hub obrátí, ušetří finance, čas a zvýší se kvalita jejich produktů a služeb,“ doplnil první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Pavel Bulíček, zodpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

Služby se opírají o dlouhodobé zkušenosti a technologie výzkumných a univerzitních partnerů projektu. Ale ani samotné instituce Libereckého nebo Královéhradeckého kraje nezačínají tzv. na zelené louce. Podpora digitalizace zapadá do stávající mozaiky služeb a dále ji rozvíjí a doplňuje.

„V Libereckém kraji navazujeme například na aktivity podnikatelského inkubátoru Lipo.ink, který se primárně zaměřuje na podporu a rozvoj byznysových dovedností. A mezi jeho klienty patří i firmy, které se digitalizaci věnují. Například inkubovaná společnost Sofli CZ s.r.o. vloni implementovala software na automatizovaný sběr informací o průběhu výroby v reálném čase včetně reportingu kvality v jedné firmě v Novinách pod Ralskem. Díky tomu může tato firma okamžitě reagovat na případné problémy ve výrobě, zkrátit prostoje a zajistit zkvalitnění celého procesu výroby. Projekt EDIH NEB nám pomůže služby rozvinout o další, jinak obtížně dostupné technologie,“ dodal radní Jiří Ulvr.

Liberecká Agentura regionálního rozvoje kromě podnikatelského inkubátoru Lipo.ink provozuje řadu dalších projektů a činností. Podporuje například rozvoj regionálních výrobců prostřednictvím projektu Liberecký kraj sobě, propaguje region na základě světově unikátních sklářských provozů pod názvem Crystal Valley (Křišťálové údolí) a má na starost Smart akcelerátor – projekt propojující vědu a výzkum s firemním prostředím. Cílem je další provazování a vytváření inovačního ekosystému v regionu. Nový projekt EDIH NEB je výraznou posilou těchto snah evropského významu.

Doporučené články

Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Snížení rizika proleženin díky reportingu polohování a monitoring vitálních funkcí seniorů, to dokáží chytré podložky, které nově využívají klienti Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a Jindřichovicích pod Smrkem. V pondělí 10. 6. je zde instaloval Ing. Richard Cimler, Ph.D., vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho tým se zabývá tvorbou senzorických systémů pro monitorování osob. V testovacím režimu po dobu čtyř měsíců finančně pomůže domovům projekt Agentury regionálního rozvoje, spol. s. r. o. – EDIH Northeast Bohemia, z něhož bude uhrazeno 75 % nákladů na monitoring.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.