Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj pomůže firmám a veřejné správě digitalizovat

Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj pomůže firmám a veřejné správě digitalizovat

Digitalizace se stává v moderní době nezbytnou součástí podnikání i veřejné správy. V Evropě ji má uspíšit nově budovaná síť tzv. digitálních inovačních hubů, jedna z priorit Evropské komise pro tuto dekádu. Huby mají podle plánů komise plnit funkci míst, kde se sbíhají digitální znalosti a dovednosti výzkumných a inovačních center i univerzit a jsou zpřístupněny klientům z řad malých a středních firem včetně veřejné správy. Letos v únoru uspěl v evropské konkurenci i Liberecký kraj, který svůj projekt podal společně s partnery z Královéhradeckého kraje pod názvem EDIH Northern and Eastern Bohemia (NEB). Ten se stal plnohodnotnou součástí provázané evropské sítě těchto center, společně s dalšími pěti podobnými centry v Praze, Brně a Ostravě.

Lídrem konsorcia, které projekt připravilo, je Agentura regionálního rozvoje z Libereckého kraje. Projekt se opírá o dovednosti klíčových partnerů – Technické univerzity v Liberci a Univerzity Hradec Králové, výzkumného centra VÚTS, Centra investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje CIRI, společnosti AEC a Národní klastrové asociace NCA.

„Členství v této prestižní společnosti na evropské úrovni přináší podporu v oblasti digitalizace v hodnotě téměř 3 miliony eur včetně možnosti propojení se špičkovými partnery po celé Evropě. Firmám, úřadům nebo příspěvkovým organizacím tato spolupráce otevírá přístup k velkému množství unikátního digitálního know-how za výhodných podmínek. Chceme vytvářet předpoklady k tomu, aby se region dále propisoval do inovačního prostředí nejen v rámci republiky, ale i přeshraničního prostoru, a nakonec i samotné Evropy,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

„Digitalizace patří mezi nosné a průřezové téma naší regionální inovační strategie (RIS3) a já považuji za velký úspěch, že se díky dlouhodobé spolupráci podařilo dvěma středně velkým krajům stát se součástí Evropského digitálního inovačního hubu (EDIH). Je to další a velmi důležitý krok, který významně zvýší inovační potenciál obou našich regionů a napomůže novým přístupům digitalizace, a to díky evropské digitalizační síti. Společný projekt konsorcia našeho a Libereckého kraje je efektivním uzlem mezi všemi subjekty a zároveň kontaktním místem pro firmy a organizace veřejné správy v přístupu k nejmodernějším technologiím v oblasti digitálních inovací a služeb,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Projekt EDIH NEB se zaměří na poskytování celé škály odborných služeb od prověření digitální zralosti subjektu, přes detailní seznámení s konkrétními technologiemi až po vzdělávání nebo poradenství v oblasti financování digitalizačních projektů. Věcně jsou služby zaměřeny například na umělou inteligenci, internet věcí a průmyslový internet věcí, rozšířenou realitu, strojové vidění, robotiku, 3D tisk a 3D skenování, kybernetickou bezpečnost a jiné.

„Přínos projektu spočívá především ve zpřístupnění moderních digitálních technologií a asistenci jejich aplikace do běžné praxe. Zájemci tak mohou získat potřebné informace a dovednosti, které jim usnadní být úspěšnými v digitální ekonomice a které vytvoří co nejlepší předpoklady pro jejich dlouhodobý úspěch – zvýšením jejich konkurenceschopnosti, akceschopnosti a efektivity v produktech, procesech nebo službách,“ upřesnil Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

„Královéhradecký kraj prostřednictvím své rozvojové agentury Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI), která je členem konsorcia, pořádá vzdělávací akce, propojuje zapojené zájemce a obecně šíří osvětu v oblasti digitalizace a zlepšení procesů, produktů a služeb včetně poradenství v získávání dotací. Hlavním přínosem pro náš region je zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení fungování firem a veřejné správy. Zájemci, kteří se na digitální inovační hub obrátí, ušetří finance, čas a zvýší se kvalita jejich produktů a služeb,“ doplnil první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Pavel Bulíček, zodpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

Služby se opírají o dlouhodobé zkušenosti a technologie výzkumných a univerzitních partnerů projektu. Ale ani samotné instituce Libereckého nebo Královéhradeckého kraje nezačínají tzv. na zelené louce. Podpora digitalizace zapadá do stávající mozaiky služeb a dále ji rozvíjí a doplňuje.

„V Libereckém kraji navazujeme například na aktivity podnikatelského inkubátoru Lipo.ink, který se primárně zaměřuje na podporu a rozvoj byznysových dovedností. A mezi jeho klienty patří i firmy, které se digitalizaci věnují. Například inkubovaná společnost Sofli CZ s.r.o. vloni implementovala software na automatizovaný sběr informací o průběhu výroby v reálném čase včetně reportingu kvality v jedné firmě v Novinách pod Ralskem. Díky tomu může tato firma okamžitě reagovat na případné problémy ve výrobě, zkrátit prostoje a zajistit zkvalitnění celého procesu výroby. Projekt EDIH NEB nám pomůže služby rozvinout o další, jinak obtížně dostupné technologie,“ dodal radní Jiří Ulvr.

Liberecká Agentura regionálního rozvoje kromě podnikatelského inkubátoru Lipo.ink provozuje řadu dalších projektů a činností. Podporuje například rozvoj regionálních výrobců prostřednictvím projektu Liberecký kraj sobě, propaguje region na základě světově unikátních sklářských provozů pod názvem Crystal Valley (Křišťálové údolí) a má na starost Smart akcelerátor – projekt propojující vědu a výzkum s firemním prostředím. Cílem je další provazování a vytváření inovačního ekosystému v regionu. Nový projekt EDIH NEB je výraznou posilou těchto snah evropského významu.

Doporučené články

Liberecké CXI TUL vyvíjí nanomateriály pro čištění odpadních vod. Představí je na konferenci NanoCzech
Liberecké CXI TUL vyvíjí nanomateriály pro čištění odpadních vod. Představí je na konferenci NanoCzech
V radě Eurodoc zastupuje Ondřej Havelka více jak milion mladých vědeckých pracovníků, jeho primárním posláním je však špičkový výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií. Na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL se aktuálně zabývá vývojem technologií pro výrobu nanomateriálů určených k čištění odpadních vod. Výzkumný ústav část z nich představí koncem září na mezinárodní konferenci NanoCzech Liberec 2023.
Nevyhoď a použij! je téma letošního ročníku žákovské soutěže Business Talent 
Nevyhoď a použij! je téma letošního ročníku žákovské soutěže Business Talent 
Přes čtyři stovky žáků z osmých a devátých tříd základních škol již poměřily své síly v polytechnické soutěži Business Talent. Na dalších dvě stě dětí čekají v otevřené dílně iQFABLAB nové výzvy právě teď, na konci září. Business Talent, ve kterém každý rok bojuje o vítězství osm základních škol z Libereckého kraje, letos zavede žáky do světa cirkulární ekonomiky. 
‚V nanotechnologiích má Česko před světem náskok. Neztraťme ho,‘ říká Miloslav Masopust z Elmarca
‚V nanotechnologiích má Česko před světem náskok. Neztraťme ho,‘ říká Miloslav Masopust z Elmarca
V roce 2004 vstoupili do oboru nanotechnologií, dnes jsou světovou špičkou ve vývoji zařízení určených pro průmyslovou výrobu nanovláken. Řeč je o liberecké společnosti Elmarco, která téměř před dvaceti lety uzavřela licenční smlouvu na světový patent Technické univerzity v Liberci. „Dnes, když kdekoliv na světě v odborné komunitě zmíním Elmarco a Liberec, všichni vědí,” říká jeho generální ředitel Miloslav Masopust.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.