Firmy v Libereckém kraji mají chuť investovat, zajímají je digitalizace, robotizace a obnovitelné zdroje energie

Firmy v Libereckém kraji mají chuť investovat, zajímají je digitalizace, robotizace a obnovitelné zdroje energie

Kulatý stůl na téma Podpora moderních investičních projektů v Libereckém kraji uspořádalo Sdružení pro zahraniční investice – AFI ve spolupráci s Libereckým krajem, jeho Agenturou regionálního rozvoje a agenturou CzechInvest. Martin Půta, hejtman kraje, vedení AFI, zástupci agentur CzechInvest, ARR a API a řad dalších hostů hovořili s reprezentanty firem a investorů o klíčových tématech významně ovlivňujích jejich podnikání.

Diskutovat na aktuální témata, jako jsou pobídky pro technologická centra, daňové odpočty na výzkum a vývoj, podpora inovací či spolupráce s univerzitami do Liberce přijelo téměř 50 zástupců firem a veřejné správy z regionu. Po dopoledni nabitém zajímavými přednáškami měli hosté možnost diskutovat mezi sebou i s organizátory setkání.

Kulatý stůl zahájil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. „Liberecký kraj se na podporu zaměřuje již na školách. Rozšiřujeme obecně vzdělávací studijní programy, dlouhodobě financujeme stipendijní programy a iniciujeme propojení místních firem se středními odbornými školami," uvedl hejtman Martin Půta. „Kvalitní vzdělávání je důležitá součást konkurenceschopnosti na trhu práce, a to nejen v českých či zahraničních společnostech, ale i pro vlastní podnikání.

Kamil Blažek, předseda sdružení AFI, představil hostům hlavní výstupy podnikatelského průzkumu realizovaného mezi firmami napříč ČR. Z průzkumu, který sdružení realizovalo již 3. rokem, vyplynulo například, že 91 % firem v Libereckém kraji v Česku plánuje další investice. „Firmy v Libereckém kraji podle našeho průzkumu plánují další investice, zasáhly je vysoké ceny nejen energií, proto se hodlají soustředit na snižování energetické náročnosti budov i výroby, pořizování vlastních obnovitelných zdrojů energie, ale také na digitalizaci a robotizaci výroby a procesů. Téměř všichni respondenti uvedli, že plánují pro tyto investice využít investiční pobídky a dotace,“ doplňuje Blažek.

Rezonujícími tématy byly Pobídky pro technologická centra, které za CzechInvest představil Josef Mára, a prezentace zaměřená na Daňový odpočet na výzkum a vývoj pro členy technologických center od Davida Ryse a Petra Andrleho ze společnosti Rödl & Partner, která otevřela diskuzi hostů na téma úskalí a výhod daňového odpočtu. Roli Agentury regionálního rozvoje Liberec představil její ředitel Petr Dobrovský, Alžběta Straková z Agentury pro podnikání a inovace API hosty seznámila s Výzvou II: Partnerství znalostního transferu. Prof. Petr Lenfeld z Technologické univerzity v Liberci pak mluvil o spolupráci univerzity s firmami v oblasti VaVal a Martin Skalický, vedoucí vývoje ZF Automotive Czech hosty seznámil s case study technologického centra.

Závěry průzkumu na zlepšení podnikatelského prostředí v Libereckém kraji shrnuje následující přehled:

Výzvy

➡️ 45 % firem v Libereckém kraji uvedlo, že bylo v předchozích 6ti měsících zasaženo disrupcí dodavatelských řetězců. V porovnání s celorepublikovým průměrem (55 %) je to o 10 p. b. méně.

➡️ 100 % firem v Libereckém kraji v průzkumu uvedlo, že byly ve stejném období zasaženy vysokou mírou inflace (průměr za celou ČR je 87 %).

➡️ 18 % firem zvažuje účast na zakázkách při případné obnově Ukrajiny (pro porovnání celorepublikový průměr je 34 %, hodnota v Královéhradeckém kraji je 58 %).

Rozvoj investic

➡️ 82 % firem v kraji souhlasí, že investiční pobídky přispívají rozvoji české ekonomiky.

➡️ 36 % firem v Libereckém kraji v průzkumu uvedlo, že dostupnost investičních pobídek ovlivňuje rozhodování firmy o investicích v Česku (průměr za ČR je 39 %).

➡️ 91 % představitelů firem v kraji odpovědělo na otázku, jestli plánují v budoucnu další investice v rámci České republiky, „ano“. Celorepublikový průměr odpovědi „ano“ na tuto otázku je 74 %. Stejné procento plánuje pro své investice využít dotačních titulů. Tyto tituly podle respondentů budou mířit primárně do výstavby či pořízení vlastních obnovitelných zdrojů energie, oblasti energetické náročnosti výrobního procesu či do nákupu zelené elektrické energie.

➡️ Co se týká směru plánovaného rozvoje firem, 64 % respondentů uvedlo, že plánují rozvíjet digitalizaci a robotizaci.

Trh práce

➡️ 55 % firem v Libereckém kraji uvedlo, že se chystají nabírat nové zaměstnance, 36 % se nechystá nabírat ani propouštět a propouštět se chystá jen 9 % respondentů.

➡️ Robotizaci či automatizaci plánuje 82 % společností v kraji, což je o 14 p. b. více nž celorepublikový průměr, který činí 68 %.

➡️ Jako pozice, které nejvíce firmám v Libereckém kraji chybí, uvádějí z 55 % kvalifikované pracovníky ve výrobě či skladu a z 36 % liniové vedoucí ve výrobě.

ESG

➡️ 55 % firem v kraji plánuje implementovat principy ESG vytvořením ESG strategie s konkrétními cíli, stejné procento také investicemi do vyšší energetické účinnosti nemovitostí.

Zlepšení podnikatelského prostředí v Česku

Na otázku, na co by se měla politická reprezentace státu zejména zaměřit, aby zlepšila podnikatelské prostředí v Česku odpověděli představitelé firem v kraji následovně:

➡️ Zrychlení povolovacích procesů (73 %)

➡️ Zpružnění zákoníků práce (64 %)

➡️ Zatraktivnění investičních pobídek (55 %)

Doporučené články

Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Snížení rizika proleženin díky reportingu polohování a monitoring vitálních funkcí seniorů, to dokáží chytré podložky, které nově využívají klienti Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a Jindřichovicích pod Smrkem. V pondělí 10. 6. je zde instaloval Ing. Richard Cimler, Ph.D., vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho tým se zabývá tvorbou senzorických systémů pro monitorování osob. V testovacím režimu po dobu čtyř měsíců finančně pomůže domovům projekt Agentury regionálního rozvoje, spol. s. r. o. – EDIH Northeast Bohemia, z něhož bude uhrazeno 75 % nákladů na monitoring.
Komunitní energetika jako cesta k soběstačnosti? V Jilemnici o ní zástupcům měst a obcí přednášel energetický specialista
Komunitní energetika jako cesta k soběstačnosti? V Jilemnici o ní zástupcům měst a obcí přednášel energetický specialista
Hledání potenciálu měst a obcí v rozvoji komunitní energetiky bylo hlavní téma semináře, který v Jilemnici vedl energetický specialista a zakladatel projektu OBEC 2030 Michal Svoboda, mimo jiné také autor publikace Doporučení pro obce ke komunitní energetice z edice Ministerstva pro místní rozvoj.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.