Kraj podpoří Technickou univerzitu v Liberci financemi na přípravu strategických projektů

Kraj podpoří Technickou univerzitu v Liberci financemi na přípravu strategických projektů

Tři výzkumné projekty usilující bezmála o 90 milionů korun z programu Horizon Europe – Twinning podpoří Liberecký kraj už v jejich zárodku. Asistenční vouchery v hodnotě šest set šedesát tisíc korun poskytne na uhrazení nákladů spojených s přípravou projektových záměrů. Chce tím posílit inovační potenciál regionu.

„Asistenčním voucherem jsme v roce 2019 podpořili velký projekt LIFEPOPWAT, ve kterém dnes Technická univerzita v Liberci potažmo vědci z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace zkoumají možnosti čištění vod kontaminovaných pesticidy. Nové projekty v sobě nesou další kvalitní inovační potenciál. Držím palce, aby v programu uspěly a dospěly k realizaci,“ uvádí Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CxI TUL chce v prvním projektu zkoumat možnosti aplikace membránových technologií a nanotechnologií do segmentu čištění odpadních vod. Projekt má vést k dalšímu rozvoji v Liberci etablovaného NANO výzkumu. Cílem vědců je mimo jiné zkoumat možnosti propojení nových technologií s těmi konvenčními, v čistírnách odpadních vod dnes běžně používanými. Mohla by to být cesta, jak dosáhnout špičkové kvality vyčištěné vody.

Projekt směřuje rovněž k posílení výzkumných a vývojových kapacit. Do Liberce by díky němu mohli zavítat přední zahraniční odborníci věnující se tématu čištění odpadních vod a naopak, pracovníci výzkumného ústavu CxI TUL se mají vypravit na partnerská pracoviště v zahraničí. Během návštěv budou zejména doktorandi a mladí výzkumníci zapojeni do řešení výzkumných aktivit. Cílem je přinést do našeho regionu know-how z akademických pracovišť z Německa a ze Španělska. Projekt sleduje aktuální trendy vztahující se k životnímu prostředí a k vodě, která se v rámci klimatických změn může stát podstatně cennější komoditou, než je dnes.

Druhým projektem cílí CxI TUL na vývoj, testování a efektivní výrobu udržitelných materiálů na bázi přírodních nebo odpadních surovin a na vypracování metodiky ekonomického hodnocení vhodnosti těchto materiálů pro průmyslovou výrobu. Projekt reaguje na další kritické fenomény doby, změny klimatu, nedostatek surovin a zhoršování životního prostředí. Hledá cesty, jak na ně vhodně reagovat.

„Příprava mezinárodních projektů je časově i finančně náročná. Podpora od Libereckého kraje je tak pro nás velmi dobrou zprávou, jakkoliv je poskytnutá částka o několik řádů nižší než peníze, o které žádáme. Bez podpory bychom tyto projekty připravili jen stěží,“ dodává profesor Miroslav Černík z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CxI TUL, který za dvojicí projektů stojí.

Třetí projekt podává Fakulta strojní TUL, katedra sklářských strojů a robotiky. Postaven je na síťování vědeckých pracovníků, které je nezbytné pro posílení jejich kompetencí a obecně pro zvýšení úrovně vědy a výzkumu na liberecké univerzitě. Vědci chtějí vytvořit mezinárodní síť pro podporu spolupráce v rámci mezinárodních projektů, společných odborných publikací, výměny a stáží akademických pracovníků.

Projekt chce zároveň zkoumat principy moderních technologií výroby skla jakými jsou výzkum možností přímého 3D tisku ze skla technologiemi, které používají CO2 laserů pro spékání částic velikosti jednotek až desítek mikrometrů nebo vláken v průměrech desítek až stovek mikrometrů. Mikrotavení je také potenciálně zajímavé pro výrobu nanovláken, čím se oklikou opět dostáváme k NANO výzkumu.

Doporučené články

Inka Teschinská z oceňovaného startupu (A)TOP život: Důležitější než nápad je umět si to odmakat
Inka Teschinská z oceňovaného startupu (A)TOP život: Důležitější než nápad je umět si to odmakat
Když na podzim roku 2020 zakládala doktorandka Ekonomické fakulty TUL Inka Teschinská blog (A)TOP život, cítila prostě jen nutkání sdílet s ostatními strasti, které každodenně zažívá s atopickým ekzémem. Brzy ale zjistila, že její blog a na něj navázané profily na sociálních sítích mají potenciál budovat kolem sebe komunitu lidí se stejnými problémy. Pomáhají jim sdílet zkušenosti, získávat rady a tipy, odbourávají jejich pocity osamění. Touha po nových impulzech ji v loňském roce dovedla na soutěž Start-up TUL pořádanou její Almou mater, respektive na TULce působícím Student Business Clubem.
Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj podruhé za sebou uspěla v soutěži Chytrá města
Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj podruhé za sebou uspěla v soutěži Chytrá města
Sledovat moderní trendy v oblasti Smart technologií. Nejlepší z nich v kraji zavést za účelem zrychlení, zlepšení nebo zkvalitnění parametrů v jednotlivých oblastech veřejné správy, od dopravy přes vzdělávání po veřejnou správu. To je cílem koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj, která vznikla na půdě Agentury regionálního rozvoje. Akční plán koncepce v roce 2020 získal prestižní ocenění v soutěži Chytrá města. Rok se s rokem sešel a jedna z cen soutěže opět putuje do Libereckého kraje. Zvláštní cenu poroty získal pilotní projekt hospodaření s vodou realizovaný v létě roku 2021 v České Lípě.
Inovační centra se spojují do sítě Ynovate. Chtějí pomoci s transformací ekonomiky
Inovační centra se spojují do sítě Ynovate. Chtějí pomoci s transformací ekonomiky
Inovační centra z osmi krajů České republiky se spojují do národní sítě s názvem Ynovate. Jejím cílem je posílit meziregionální spolupráci, která povede k efektivnější podpoře inovací v celé České republice. Své zkušenosti chce nabídnout i nově nastupující vládě a pomoci jí s transformací české ekonomiky, a to nejen v rámci projektu Technologické inkubace, který má podpořit 250 českých startupů jednou miliardou korun.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.