Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy

Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy

Rozvíjet téma moderní, tudíž udržitelné energetiky a komunikovat včas informace o nejnovějších trendech správným cílovým skupinám v regionu, to je cílem nově ustanovené Platformy pro moderní energetiku v Libereckém kraji. Prakticky se členové platformy zaměří především na podtémata moderních technologií, legislativy a zdrojů financování. Platformu povede Agentura regionálního rozvoje, sekce projektu Smart Akcelerátor za účasti zástupců Libereckého kraje a dalších zainteresovaných stran.

Pozvání do platformy přijali zástupci regionálních organizací i firem, kteří mají k tématu profesně blízko nebo mohou výstupy využít v rámci svých aktivit. Patří mezi ně zástupci Libereckého kraje, Technické univerzity v Liberci, Teplárny Liberec, Města Liberec, zástupci MAS Frýdlantsko, MAS Tanvaldsko, MAS Přijďte pobejt Jilemnice, zástupce Unie komunitní energetiky, krajské kanceláře agentury Czechinvestu, společnosti Denso a další energetičtí specialisté.

Na úvodním online setkání se členové platformy shodli na čtyřech prioritních oblastech, kterým se budou dále věnovat. Z oblasti technologií jsou to již osvědčené solární a větrné zdroje energie, dále monitoring a podpora oblasti výzkumu a vývoje v oblasti vodíkových technologií. Na technologické otázky navazuje priorita praktického přenosu poznatků platformy do úsporných opatření ve veřejných budovách a optimalizace jejich provozu. Konečně z oblasti legislativy bude prioritním tématem především právní rámec sdílené energetiky.

„Rozvoj sdílené neboli komunitní energetiky v Česku chceme velmi bedlivě sledovat. Aby byl Liberecký kraj u zdroje informací, rozhodla se Agentura regionálního rozvoje stát se členem Unie komunitní energetiky, která se mimo jiné podílí na připomínkování vznikající legislativy a je velmi dobře informována o aktuálních dotačních příležitostech," říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova a dodává: „Na téma sdílené energetiky agentura v březnu připraví první akci pro odbornou veřejnost navazující na aktivity Platformy pro moderní energetiku v LK.”

Doporučené články

První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
Je budoucnost technologická? A jakou roli v tom hraje člověk? Otázky, nad nimiž se v úterý 12. března 2024 od 19:30 hodin zamyslí hosté v pořadí třinácté liberecké PechaKucha Night. „Noc tlachů”, jak zní doslovný překlad japonského názvu, se vrací na pódium Kulturního centra Vratislavice 101010, kde lze rovněž v online předprodeji zakoupit vstupenky.
Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě
Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě
„Je čas uznat, že více diverzity znamená více inovací,” slova, kterými generální tajemník OSN António Guterres v roce 2021 podpořil zástupkyně něžného pohlaví na vědeckovýzkumných pozicích, rezonují (nejen) v akademické komunitě každý únor o trochu silněji. V neděli jedenáctého totiž slavíme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě.
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pomoci nadaným dětem k vyšší úspěšnosti a jak celkově zlepšit atmosféru ve třídách? Pro odpovědi na tyto otázky je často nejlepší vypravit se přímo do škol. Nabídku bezplatné pomoci a zmapování práce s nadanými dostaly od Libereckého kraje potažmo jeho Agentury regionálního rozvoje desítky ředitelů základních škol. Metodička nadání, konzultantka pro školy a rodiče Eva Dušková na podzim zavítala ke třem z nich.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.