Ochraňte své duševní vlastnictví! EUIPO poskytne grant ve výši až 2 250 EUR

Ochraňte své duševní vlastnictví! EUIPO poskytne grant ve výši až 2 250 EUR

Fond Ideas Powered for Business je grantový program Evropské unie, který pomáhá malým a středním podnikům (MSP) z EU v oblasti práv duševního vlastnictví. Iniciativa vznikla v Evropské komisi a jejím vykonavatelem je Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). O finanční podporu z grantového programu můžete žádat od 10. ledna 2022 do 16. prosince 2022. Žádosti o grant budou vyřizovány podle pořadí, v jakém byly podány. Proto neváhejte, množství podpořených projektů je limitováno.  

Ochraňte své jedinečné nápady 

V digitální éře je ochrana duševního vlastnictví doslova nutností. Jedná se o jedinou zákonnou možnost, jak ochránit své nápady, výrobky či služby před napodobováním nebo využíváním bez patřičného povolení. Ochránit lze řadu různých aktiv včetně ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, podnikové identity, výrobků, služeb i technologických postupů. 

Kdo může z fondu čerpat? 

Fond nabízí pomoc malým a středním podnikům usazeným v Evropské unii. Žádost může podat majitel, zaměstnanec nebo zplnomocněný zástupce malého nebo středního podniku v EU s oprávněním za podnik jednat. Granty se vždy převádějí přímo danému podniku. 

Fond Ideas Powered for Business je kompenzační program, který vydává poukázky, jež lze využít k částečnému proplacení nákladů na vybrané činnosti. Získat lze poukázky ve výši 1 500 EUR (náhrada nákladů na poplatky za službu IP Scan, ochranné známky a průmyslové vzory) a 750 EUR (náhrada nákladů na poplatky za patenty). 

Žádost podáte prostřednictvím portálu EUIPO (v českém jazyce). Na portálu zaškrtněte zemi "Česká republika" pro získání maxima informací za jakých podmínek lze grant získat:

Doporučené články

„Ve Finsku jsem měl pocit, že podnikání zkusil každý druhý. Češi jsou opatrnější, ale lepší se to,“ říká Jan Mašek z CzechInvestu
„Ve Finsku jsem měl pocit, že podnikání zkusil každý druhý. Češi jsou opatrnější, ale lepší se to,“ říká Jan Mašek z CzechInvestu
Jan Mašek je ředitelem regionální kanceláře CzechInvest v Liberci, která je významným podporovatelem inovativního podnikání v kraji pod Ještědem. Povídali jsme si o tom, komu jsou služby agentury určené, jak pomáhají nápadům vyrůst a prorazit ve světě i o tom, že se osazenstvo kanceláře nebojí vyhrnout si rukávy a zapojit se do krizového managementu, jak se tomu stalo po ničivém tornádu na Hodonínsku. Přenesli jsme se společně i do Finska. Honza se s námi na závěr podělil o dojmy z pracovní cesty za poznáním inovační infrastruktury města Joensuu v Severní Karélii.
Darina Jašíková z CXI TUL: Věda a výzkum jsou kolektivní sporty
Darina Jašíková z CXI TUL: Věda a výzkum jsou kolektivní sporty
Vystudovala humanitní gymnázium, nechybělo málo a stala se z ní úspěšná právnička. Chvíle strávené v dětství s dědečkem v dílně ji ale nakonec přitáhly k technice a chuti přicházet věcem na kloub. Věda a výzkum u Dariny Jašíkové, která působí jako seniorní výzkumná pracovnice v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL, nakonec vyhrály na plné čáře. Vedle práce v laboratoři přednáší Darina na Fakultě mechatroniky TUL a když se zrovna nevěnuje výzkumu, zaměstnávají ji její hudební projekty. Jak klikatá může být cesta k bílému plášti a co musí mít dobrý výzkumník? Nejen o tom jsme si s Darinou na sklonku léta společně popovídali.
Student Business Club zve na záříjový SBC Camp na TULce
Student Business Club zve na záříjový SBC Camp na TULce
V polovině září, tedy ještě před ostrým startem akademického roku, proběhne na Technické univerzitě v Liberci první ročník SBC Campu. Pořadatelé ze Student Business Clubu slibují tři dny naplněné hodnotnými informacemi pro všechny, kteří byť jen ve skrytu duše uvažují o vykročení na podnikatelskou dráhu. Pokud mezi ně patříte, zablokujte si v kalendáři tři po sobě jdoucí odpoledne 19.-21. září vždy od jedné hodiny.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.