Ohlédnutí za prvním rokem třetího dějství projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje

Ohlédnutí za prvním rokem třetího dějství projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje

Ve svižném tempu odstartovalo začátkem loňského roku třetí dějství projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje III (dále jen „SALK III“), který realizuje Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje. Pokračovalo v propojování samosprávy, vědeckovýzkumných pracovišť, startupů a firem, v popularizaci inovací a velký důraz kladlo na vzdělávání. Do povědomí se kraj společně s agenturou zapsali uspořádáním největšího setkání odborníků na nanotechnologie v Česku ke dvacátému výročí patentu průmyslové výroby nanovláken Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“).

Přes čtyřicet akcí spadajících pod projekt SALK III s celkovým počtem přes osmnáct set účastníků se podařilo zrealizovat díky spolupráci Libereckého kraje a Agentury regionálního rozvoje. „Vyjma již tradičních formátů, jakými jsou soutěž Business Talent, Liberec Ideathon nebo populárně naučné a vzdělávací PechaKucha Night a Marketing Café, jsme se zaměřili například na vybudování nové platformy energetiky sledující trendy v tomto kriticky důležitém oboru. Na programu byly kulaté stoly, seminář i roadtrip za příklady dobré praxe,” říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Dvacet let nanotechnologií v kraji

Dosud největší tuzemské setkání nanotechnologických firem, vědeckovýzkumných pracovišť a veřejného sektoru uspořádaly Liberecký kraj a Agentura regionálního rozvoje s Technickou univerzitou v Liberci a agenturami CzechInvest a CzechTrade. „Nejvýznamnější konkurenční výhodou Česka jsou vysoce vzdělaní lidé. Jak toho využít? Investovat do vědy, výzkumu a inovací, to musí být naše priorita číslo jedna,” otevřel mezinárodní konferenci NanoCzech Liberec 2023 hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Hlavní program nabídnul ve velké aule TUL pestrou škálu příspěvků českých i zahraničních špiček z oboru. Přiblížit návštěvníkům využití nanotechnologií v praxi mělo více jak dvacet stánků NanoCzech Expo v předsálí auly. Firmy a startupy ukázaly řešení určená pro filtraci vody a vzduchu, aplikace ve zdravotnictví nebo v kosmetice. Pod Jizerskými horami nemohla chybět ani technologie celoročního běžeckého lyžování SKI365 společnosti NanoTrade, která nedávno zaujala mezinárodní řetězec Decathlon.

Vzdělání klíč k inovacím

Lidský potenciál v našem regionu je jedním z důležitých klíčů k inovativní, tudíž prosperující lokální ekonomice. Do vzdělávání mladých lidí napříč školským systémem směřovaly i v loňském roce aktivity Libereckého kraje, Agentury regionálního rozvoje a jejich partnerů.

Od roku 2021 přivedla soutěž Business Talent k moderním technologiím téměř šest set žáků základních škol v Libereckém kraji. V otevřené dílně iQFABLAB libereckého science centra iQLANDIA vymýšleli a vyráběli módní doplňky, pomůcky pro tělesně postižené a nejnověji loni na podzim výrobky ze starých PET lahví v duchu principů cirkulární ekonomiky. Seznámili se u toho s programováním a obsluhou laserové řezačky nebo s 3D tiskárnami. Na stupních vítězů stanuly týmy s nejnápaditějšími projekty, domácím skleníkem, fotbálkem a stojanem na boty.

Na střední školy a Technickou univerzitu v Liberci cílila dubnová soutěž Liberec Ideathon. Liberecký kraj společně a Agentura regionálního rozvoje ji tradičně pořádají s agenturou CzechInvest. Studentům poskytuje prostor pro rozvoj nových neokoukaných nápadů ve formě čtyř reálných výzev z praxe. Vítězné týmy se blýskly konceptem třídní firmy produkující pro svou školu, respektive pro své spolužáky didaktické pomůcky (tým Didaktický inkubátor v kategorii TUL) a inovativním řešením v oblasti komunitní energetiky (tým ze SPŠ v České Lípě v kategorii středních škol). Vybrané myšlenky zadavatelé výzev postupně aplikovaly do praxe.

O tom, že je vzdělávání prioritou, svědčí i další rozjeté aktivity Agentury regionálního rozvoje Libereckého kraje. Započaly práce na konceptu dlouhodobé spolupráce technických středních škol a firem. Koncem roku byla také zahájena spolupráce s metodičkou vzdělávání. Peníze z projektu SALK III nově pomohou školám z regionu získat základní analýzu práce s talentovanými dětmi.

Reakcí na všudypřítomnost digitálních technologií a s tím spojenými riziky v oblasti kybernetické bezpečnosti je podpora přípravných prací na Juniorním centru pro kybernetickou bezpečnost. Jeho vybudování na SPŠ v České Lípě záleží na nalezení potenciálního zdroje financování investiční části záměru.

Dvě strategické intervence

Digitalizaci Evropy má uspíšit síť tzv. digitálních inovačních hubů vybudovaných za podpory Evropské komise. Do tohoto prestižního klubu se loni v létě připojil i Liberecký kraj. Lídrem konsorcia je Agentura regionálního rozvoje, partneři pocházejí především z Libereckého a Královéhradeckého kraje a všichni společně vystupují pod značkou EDIH Northern and Eastern Bohemia (NEB). Česko v evropské síti reprezentují společně s dalšími pěti podobnými centry v Praze, Brně a Ostravě.

Digitální inovační huby mají plnit funkci míst, kde se sbíhají znalosti a dovednosti výzkumných a inovačních center i univerzit a jsou zpřístupněny klientům z řad malých a středních firem včetně veřejné správy.

Posílení inovačního ekosystému si Liberecký kraj slibuje od další výzvy Evropské komise, takzvaných Regionálních inovačních údolí. V loňském roce společně s Agenturou regionálního rozvoje podal kraj žádost o začlenění do této nově vznikající evropské sítě, která chce propojit území Evropské unie a řešit její palčivé společenské výzvy. Cílem je dosáhnout počtu jednoho sta regionů a vytvořit tak společenství ambiciózních inovátorů koordinujících navzájem své priority v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracujících na projektech souvisejících s klíčovými prioritami Unie.

Ocenění pro Datový portál

Soutěž Chytrá města během čtyř let ocenila již tři iniciativy z našeho kraje. Naposledy za loňský rok Informační a datový portál Libereckého kraje, který realizuje tým kraje a Agentury regionálního rozvoje jako pilotní ověření v rámci projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje III.

Portál slouží například studentům při tvorbě jejich prací, novinářům jako zdroj pro hlubší analýzy nebo starostům měst a obcí pro kompetentnější rozhodování. Otevřená data dostupná na portálu slouží programátorům při tvorbě užitečných aplikací všeho druhu. Příkladem je aplikace Záchranka, která z něj čerpá data o krajských pohotovostech.

„Společně s Agenturou regionálního rozvoje věříme, že i následující tři roky projektu Smart Akcelerátoru přinesou do Libereckého kraje nové akce, příležitosti a smysluplné služby pro firmy, občany i pro veřejný sektor” uzavírá Jiří Ulvr.

Doporučené články

Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Snížení rizika proleženin díky reportingu polohování a monitoring vitálních funkcí seniorů, to dokáží chytré podložky, které nově využívají klienti Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a Jindřichovicích pod Smrkem. V pondělí 10. 6. je zde instaloval Ing. Richard Cimler, Ph.D., vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho tým se zabývá tvorbou senzorických systémů pro monitorování osob. V testovacím režimu po dobu čtyř měsíců finančně pomůže domovům projekt Agentury regionálního rozvoje, spol. s. r. o. – EDIH Northeast Bohemia, z něhož bude uhrazeno 75 % nákladů na monitoring.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.