Pozvěte data do hodin! Datový portál Libereckého kraje nabízí pedagogům pomocnou ruku

Pozvěte data do hodin! Datový portál Libereckého kraje nabízí pedagogům pomocnou ruku

Práce s daty nebo kritické myšlení, to jsou dovednosti, které mohou nově získat žáci a studenti škol v regionu díky pilotnímu projektu Datového portálu Libereckého kraje. V současnosti se na něm nachází přes 250 grafů a infografik, postupně také přibývají první sady otevřených dat.

Široké portfolio datových sad týkajících se místa, ve kterém žáci a studenti žijí, vybízí pedagogy k zapojení do hodin.

Výuka využívající konkrétní data s jasným původem podporuje rozvoj všech základních kompetencí žáků a studentů. Patří mezi ně kritické myšlení, práce se samotnými daty a s jejich zdroji, stanovování a ověřování hypotéz nebo programování. U každé sady je na Datovém portálu uvedeno, z jakého zdroje data pochází a k jakému termínu jsou platná.

Jak ale nalákat mladé k objevování a vyvolat v nich zájem o porozumění širších souvislostí? Nabízíme recept, jak přenést data do hodin, na cvičení, do zadání samostatných prací nebo do projektových dnů. Kreativitě a vlastním postupům se však meze nekladou.

Žákovské a studentské práce na zadané téma

Začleňte do zadání samostatné žákovské nebo studentské práce požadavek na využití dat nebo grafů. Docílíte tím kvalitnějších výstupů postavených na validních datech. Své žáky a studenty naučíte pracovat se zdroji a umět je samostatně interpretovat.

Skupinová práce na zadané téma

Zadejte skupinovou práci s daty a grafy. Cílem může být vyhledání konkrétních dat, jejich interpretace a prezentace výstupů před spolužáky ve formě referátu. U žáků středních škol nebo studentů vysokých škol přichází v úvahu hlubší práce se zdroji, hledání širších souvislostí a podobně.

Matematické, fyzikální a statistické příklady

Využijte datové sady kraje, okresů nebo obcí v zadáních matematických a statistických příkladů. Při práci s konkrétními daty získají žáci a studenti silnější motivaci přijít věcem “na kloub”. Vedle učení matematiky a statistiky jim jako bonus předáte širší přehled o místě, ve kterém žijí, o jeho silných stránkách i problémech.

Programování aplikací

Pracujte s otevřenými daty v hodinách informatiky a programování. Zadejte studentům tvorbu jednoduchých webových nebo mobilních aplikací, které mohou sloužit všem občanům kraje.

Diskuze o zdrojích dat a dezinformacích

Vyvolejte diskuzi o zdrojích dat, mluvte se žáky a studenty o důvěryhodnosti těchto zdrojů, nechte je interpretovat jejich významu, ukažte jim důsledky vytržení dat z kontextu. Nenásilnou formou je tak dovedete k pochopení, jak fungují dezinformace a co mohou všechno způsobit.

Projektové dny

Využijte data k představení problematiky různých oblastí života v Libereckém kraji. Zadejte žákům a studentům projekt, jehož cílem bude zlepšení života v kraji v jimi vybrané oblasti. Do projektového dne zapojte místní aktéry, radnici, obecní úřad či další místní instituce. Všem zainteresovaným tak pomůžete budovat vztah k místním komunitám i k místu samotnému.

„Možnost čerpat krajská data z jednoho místa je jedním z velkých přínosů datového portálu pro veřejnost a instituce v kraji, školy a univerzity nevyjímaje. Věřím, že se především mladí lidé a progresivní učitelé chopí této příležitosti a data využijí pro dobrou věc,” říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, a dodává, že již dnes z portálu čerpá adresy a otevírací doby lékařských pohotovostí pro děti a dospělé mobilní aplikace Záchranka. „Dostupnost dat krok po kroku zlepšuje život obyvatel v regionu ať už napřímo nebo třeba tím, že místní samosprávy dostávají šanci se kvalifikovaněji a transparentněji rozhodovat,” uzavírá Ulvr.

Doporučené články

Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Snížení rizika proleženin díky reportingu polohování a monitoring vitálních funkcí seniorů, to dokáží chytré podložky, které nově využívají klienti Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a Jindřichovicích pod Smrkem. V pondělí 10. 6. je zde instaloval Ing. Richard Cimler, Ph.D., vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho tým se zabývá tvorbou senzorických systémů pro monitorování osob. V testovacím režimu po dobu čtyř měsíců finančně pomůže domovům projekt Agentury regionálního rozvoje, spol. s. r. o. – EDIH Northeast Bohemia, z něhož bude uhrazeno 75 % nákladů na monitoring.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.