Prodej univerzitních nápadů bude snazší. Pro TUL pracuje The University Company

Prodej univerzitních nápadů bude snazší. Pro TUL pracuje The University Company

Technická univerzita v Liberci uvedla do života společnost, která se zasadí o efektivní přenos vědeckých poznatků a inovativních technologií do praxe. The University Company TUL, zkráceně TUC TUL, bude s vědci spolupracovat na vyhledávání komerčních partnerů, dojednávání licencí nebo zakládání spin-off společností.

TUL je stoprocentním vlastníkem společnosti s ručením omezeným, jež vznikla transformací z Vysokoškolského podniku Liberec. Spadala pod něj autodílna nebo truhlárna. „Smysl fungování společnosti je jediný. Chceme co nejvíc navýšit podíl kvalitně provedeného transferu našich výsledků a duševního vlastnictví do praxe a výsledky naší univerzity v největší možné míře komercionalizovat. Věřím, že budeme mnohem úspěšnější v oslovování firem a navazování obchodní spolupráce,“ uvedl prorektor TUL pro vědu a výzkum Petr Lenfeld. Je spolu s děkany tří fakult a kvestorem členem dozorčí rady The University Company TUL. Dozorčí radu jmenuje rektor TUL.

Společnost mimo jiné sejme z vědců marketingové břímě. Zasadí se o to, aby cesta ke komercionalizaci byla co nejpřímější a především úspěšná. „Vědec většinou není tím, kdo by pracoval na business plánu, marketingové studii, průzkumu trhu nebo tržním potenciálu. Často také nemá čas scházet se s potenciálními partnery a zákazníky. Tento servis najde právě v TUC,“ nastínil prorektor Lenfeld.

Letos začne budování týmu, který povede Ondřej Moš, jednatel TUC TUL. Tým bude při rozjezdu společnosti pracovat na částečné úvazky a měl by postupem času pokrývat nejen manažerské a obchodní dovednosti, ale i poradenství v oblasti duševního vlastnictví a práva.

Profesionální servis pro vědce

Ve chvíli, kdy bude mít zaměstnanec TUL výsledek, který chce komercializovat, může se s TUC spojit a dohodnout se na dalším postupu. Pokud se obě strany na dalším postupu dohodnou, dojde k podpisu příkazní smlouvy k danému výsledku a TUC bude moci zaměstnancům poskytovat své služby. „Zasadíme se nejen o to, aby byly výsledky vědců z TUL využívány v komerční sféře, ale naší snahou bude, aby vědci, jednotlivá pracoviště a univerzita byli za svou snahu férově odměněni. Toho chceme dosáhnout profesionálním servisem pro vědce. Jako malá, dynamická společnost můžeme lépe a rychleji reagovat na požadavky firem, trhu a investorů než samotná univerzita,“ je přesvědčen jednatel společnosti Ondřej Moš.

Zpočátku se TUC bude zaměřovat převážně na hledání zákazníků, dojednávání licencí či prodeje práv k průmyslovému vlastnictví a zakládání spin-off společností. Neboli firem, jež mají licenci k využívání duševního vlastnictví univerzity a podnikají s ním. Univerzita následně získá podíl na zisku nebo přímo na firmě. Pro firmy je univerzitní značka symbolem důvěryhodnosti. „Chceme ale také zlepšit uplatnitelnost vědeckých výsledků tím, že budeme poskytovat konzultace vědcům k jejich nápadům. Čím dříve za námi zaměstnanec univerzity se svým nápadem přijde, tím větší šanci na případnou komercializaci bude mít,“ doplnil Ondřej Moš.

Už nyní TUC jedná o založení několika spin-off společností. Ve hře je například spin-off společnost na antibakteriální povrchovou úpravu. „V tomto případě čekáme na vyjádření Státního zdravotního ústavu, jestli povolí naši povrchovou úpravu na evropském trhu. To je ostatně také jedna z věcí, kterou pro vědecký tým zajišťuje TUC TUL. Naší prací zkrátka je udělat vše, co je potřeba, aby se výsledek mohl uplatnit v praxi. Musíme ale samozřejmě být přesvědčeni o tom, že má výsledek potenciál,“ dodal Ondřej Moš.

Nová společnost nezačne přinášet výsledky okamžitě. Realistický odhad návratnosti investic je 10 let. V horizontu 15–20 let pak cílí na to, aby nemalou měrou přispívala do rozpočtu univerzity.

Vzorem pro zřízení společnosti byla první vysokoškolská agentura na přenos vědeckých poznatků na Univerzitě Karlově v Praze. CUIP tam existuje od roku 2018. Profesionální kancelář technologického transferu jménem IOCB Tech také funguje od roku 2009 při ÚOCHB. Při zahraničích univerzitách existuje tento koncept již dlouhodobě. Podobné společnosti mají například univerzity v Cambridge, Oxfordu či ETH Zürich.

Zdroj: T-UNI, Adam Pluhař

Doporučené články

První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
Je budoucnost technologická? A jakou roli v tom hraje člověk? Otázky, nad nimiž se v úterý 12. března 2024 od 19:30 hodin zamyslí hosté v pořadí třinácté liberecké PechaKucha Night. „Noc tlachů”, jak zní doslovný překlad japonského názvu, se vrací na pódium Kulturního centra Vratislavice 101010, kde lze rovněž v online předprodeji zakoupit vstupenky.
Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě
Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě
„Je čas uznat, že více diverzity znamená více inovací,” slova, kterými generální tajemník OSN António Guterres v roce 2021 podpořil zástupkyně něžného pohlaví na vědeckovýzkumných pozicích, rezonují (nejen) v akademické komunitě každý únor o trochu silněji. V neděli jedenáctého totiž slavíme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě.
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pomoci nadaným dětem k vyšší úspěšnosti a jak celkově zlepšit atmosféru ve třídách? Pro odpovědi na tyto otázky je často nejlepší vypravit se přímo do škol. Nabídku bezplatné pomoci a zmapování práce s nadanými dostaly od Libereckého kraje potažmo jeho Agentury regionálního rozvoje desítky ředitelů základních škol. Metodička nadání, konzultantka pro školy a rodiče Eva Dušková na podzim zavítala ke třem z nich.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.