Roadtrip Libereckého kraje představil čtyři zavedená energetická zařízení. Chce jimi inspirovat

Roadtrip Libereckého kraje představil čtyři zavedená energetická zařízení. Chce jimi inspirovat

Odbornou veřejnost a politickou reprezentaci v našem regionu již přes rok propojuje Platforma moderní energetiky. Podněcuje diskuzi, vzdělává a ukazuje na dobrou praxi. Letos v listopadu kupříkladu formou roadtripu po čtyřech zavedených energetických zařízeních, větrném parku, kotelně na biomasu, bioplynové stanici a souboru pasivních domů.

„Místa jsme volili tak, aby ukazovala na dobrou praxi a zároveň inspirovala. Každé představuje funkční, léty prověřené řešení přispívající k efektivnější a ekologičtější energetice regionu,” říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Roadtrip odstartoval v Jindřichovicích pod Smrkem, kde svůj malý větrný park zprovoznili již v roce 2003. Obec se tehdy stala vzorem využití obnovitelných zdrojů energie. Neusnula na vavřínech a v brzké době se chystá osadit místní brownfield bývalé textilky fotovoltaickými panely. Pro objekt rovněž hledá smyslupné využití.

Část peněz získaných z provozu větrníků směřují jindřichovičtí do obecního fondu životního prostředí. Z něj může místní komunita čerpat dotační prostředky na lokální projekty úspory energií.

Následovala návštěva bývalé textilní továrny Feigl & Widrich v Andělské hoře. Kulturní památka získala před nedávnem nový život díky instalaci moderní kotelny na biomasu. Technologie je mimochodem ryze česká. S výkonem 1000 kW vytápí přilehlé výrobní haly, stačí jí na to přibližně tři balíky slámy za den. Ceněná je i citlivost, s jakou investor přistoupil k revitalizaci architektonicky hodnotného industriálního areálu.

Třetí zastávkou se stala bioplynová stanice v Křižanech využívající technologii mokré fermentace. Od roku 2009 zde chlévský hnůj, kukuřičnou siláž a travní senáž využívají k výrobě tepla a elektřiny čímž dávají zemědělskému areálu novou přidanou hodnotu.

Roadtrip zakončila návštěva pilotního projektu souboru pasivních domů v Koberovech na Železnobrodsku. V roce 2007 s ním společnost Atrea získala hlavní cenu soutěže Energetický projekt roku. Unikátní je tento soubor nejen v rámci Libereckého kraje, ale i celého Česka, a to jak z hlediska energetiky, tak urbanismu. Ze souboru domů jich je jedenáct trvale obydleno, jeden slouží jako vzorový a jeden jako školící objekt pro techniky jablonecké společnosti. V každodenním provozu jsou patnáct let a za tu dobu mnohokrát prokázaly kvalitu a udržitelnost zvoleného řešení.

„Chceme, aby se návštěva těchto míst stala inspirací pro další obce i soukromé investory v regionu. Naše Platforma moderní energetiky o to ostatně usiluje dlouhodobě, propojuje politiky s odborníky, vzdělává je a také jim přináší nové poznatky z národní i evropské úrovně," říká Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Pokud vás roadtrip po energetických zařízeních zaujal, vězte, že jsme ani zdaleka nevyčerpali zásobu regionu. Sledujte Liberecký kraj a Agenturu regionálního rozvoje, další roadtrip plánujeme na jaro 2014. „V hledáčku na příští rok máme vodíkové technologie, vodní energii nebo plazmové zplyňování odpadu," uzavírá Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje.

Doporučené články

Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Snížení rizika proleženin díky reportingu polohování a monitoring vitálních funkcí seniorů, to dokáží chytré podložky, které nově využívají klienti Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a Jindřichovicích pod Smrkem. V pondělí 10. 6. je zde instaloval Ing. Richard Cimler, Ph.D., vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho tým se zabývá tvorbou senzorických systémů pro monitorování osob. V testovacím režimu po dobu čtyř měsíců finančně pomůže domovům projekt Agentury regionálního rozvoje, spol. s. r. o. – EDIH Northeast Bohemia, z něhož bude uhrazeno 75 % nákladů na monitoring.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.