Roadtrip Libereckého kraje představil čtyři zavedená energetická zařízení. Chce jimi inspirovat

Roadtrip Libereckého kraje představil čtyři zavedená energetická zařízení. Chce jimi inspirovat

Odbornou veřejnost a politickou reprezentaci v našem regionu již přes rok propojuje Platforma moderní energetiky. Podněcuje diskuzi, vzdělává a ukazuje na dobrou praxi. Letos v listopadu kupříkladu formou roadtripu po čtyřech zavedených energetických zařízeních, větrném parku, kotelně na biomasu, bioplynové stanici a souboru pasivních domů.

„Místa jsme volili tak, aby ukazovala na dobrou praxi a zároveň inspirovala. Každé představuje funkční, léty prověřené řešení přispívající k efektivnější a ekologičtější energetice regionu,” říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Roadtrip odstartoval v Jindřichovicích pod Smrkem, kde svůj malý větrný park zprovoznili již v roce 2003. Obec se tehdy stala vzorem využití obnovitelných zdrojů energie. Neusnula na vavřínech a v brzké době se chystá osadit místní brownfield bývalé textilky fotovoltaickými panely. Pro objekt rovněž hledá smyslupné využití.

Část peněz získaných z provozu větrníků směřují jindřichovičtí do obecního fondu životního prostředí. Z něj může místní komunita čerpat dotační prostředky na lokální projekty úspory energií.

Následovala návštěva bývalé textilní továrny Feigl & Widrich v Andělské hoře. Kulturní památka získala před nedávnem nový život díky instalaci moderní kotelny na biomasu. Technologie je mimochodem ryze česká. S výkonem 1000 kW vytápí přilehlé výrobní haly, stačí jí na to přibližně tři balíky slámy za den. Ceněná je i citlivost, s jakou investor přistoupil k revitalizaci architektonicky hodnotného industriálního areálu.

Třetí zastávkou se stala bioplynová stanice v Křižanech využívající technologii mokré fermentace. Od roku 2009 zde chlévský hnůj, kukuřičnou siláž a travní senáž využívají k výrobě tepla a elektřiny čímž dávají zemědělskému areálu novou přidanou hodnotu.

Roadtrip zakončila návštěva pilotního projektu souboru pasivních domů v Koberovech na Železnobrodsku. V roce 2007 s ním společnost Atrea získala hlavní cenu soutěže Energetický projekt roku. Unikátní je tento soubor nejen v rámci Libereckého kraje, ale i celého Česka, a to jak z hlediska energetiky, tak urbanismu. Ze souboru domů jich je jedenáct trvale obydleno, jeden slouží jako vzorový a jeden jako školící objekt pro techniky jablonecké společnosti. V každodenním provozu jsou patnáct let a za tu dobu mnohokrát prokázaly kvalitu a udržitelnost zvoleného řešení.

„Chceme, aby se návštěva těchto míst stala inspirací pro další obce i soukromé investory v regionu. Naše Platforma moderní energetiky o to ostatně usiluje dlouhodobě, propojuje politiky s odborníky, vzdělává je a také jim přináší nové poznatky z národní i evropské úrovně," říká Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Pokud vás roadtrip po energetických zařízeních zaujal, vězte, že jsme ani zdaleka nevyčerpali zásobu regionu. Sledujte Liberecký kraj a Agenturu regionálního rozvoje, další roadtrip plánujeme na jaro 2014. „V hledáčku na příští rok máme vodíkové technologie, vodní energii nebo plazmové zplyňování odpadu," uzavírá Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje.

Doporučené články

První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
Je budoucnost technologická? A jakou roli v tom hraje člověk? Otázky, nad nimiž se v úterý 12. března 2024 od 19:30 hodin zamyslí hosté v pořadí třinácté liberecké PechaKucha Night. „Noc tlachů”, jak zní doslovný překlad japonského názvu, se vrací na pódium Kulturního centra Vratislavice 101010, kde lze rovněž v online předprodeji zakoupit vstupenky.
Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě
Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě
„Je čas uznat, že více diverzity znamená více inovací,” slova, kterými generální tajemník OSN António Guterres v roce 2021 podpořil zástupkyně něžného pohlaví na vědeckovýzkumných pozicích, rezonují (nejen) v akademické komunitě každý únor o trochu silněji. V neděli jedenáctého totiž slavíme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě.
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pomoci nadaným dětem k vyšší úspěšnosti a jak celkově zlepšit atmosféru ve třídách? Pro odpovědi na tyto otázky je často nejlepší vypravit se přímo do škol. Nabídku bezplatné pomoci a zmapování práce s nadanými dostaly od Libereckého kraje potažmo jeho Agentury regionálního rozvoje desítky ředitelů základních škol. Metodička nadání, konzultantka pro školy a rodiče Eva Dušková na podzim zavítala ke třem z nich.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.