Setkání Libereckého kraje s izraelským zázrakem jménem „Start-up Nation” inspirovalo

Setkání Libereckého kraje s izraelským zázrakem jménem „Start-up Nation” inspirovalo

Z Izraele zpět do Čech před několika dny přicestovali radní Libereckého kraje Jiří Ulvr a Zbyněk Miklík a zástupci Agentury regionálního rozvoje v čele s jejím jednatelem Petrem Dobrovským a manažerkou projektu Smart Akcelerátor Martinou Pšeničkovou. Společně utvořili delegaci s cílem přinést do regionu pod Ještědem know how země, která sama sebe označuje jako „Start-up Nation” a svým výkonem v inovacích válcuje celou Evropu. Témata, která byla během cesty nastolena, lze shrnout do čtyř oblastí. Jsou jimi smart cities, kybernetická bezpečnost, podpora inovací a alternativní zdroje energie.

„Budeme li se bavit řečí čísel, v minulém roce působilo v Izraeli přes šest tisíc startupů. V přepočtu na obyvatele je to nejvíce na celém světě. Inovační ekosystém této země s 9,5 miliony obyvatel je globálním fenoménem a zaslouží maximální pozornost,” říká Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova a dodává, že veřejná podpora vědy a výzkumu je v židovském státě druhá nejvyšší mezi zeměmi OECD z hlediska přepočtu HDP na hlavu. Působí zde mimo jiné 25 podnikatelských inkubátorů. I ty se staly cílem delegace.

Zástupci kraje a jeho rozvojové agentury měli během své návštěvy šanci navštívit řadu univerzit, inovačních center a vědeckovýzkumných pracovišť. Jako jeden ze stěžejních bodů si odváží poznání z Tel Avivské univerzity, se kterou Agentura regionálního rozvoje na místě uzavřela memorandum o spolupráci. „Pro Izraelce je významným pilířem inovačního ekosystému podpora mladých lidí, kteří uvažují mimo zaběhlé rámce. Tuto investici řadí nad veškeré investice do technologií. Plně si uvědomují, že mladí úspěšní lidé budou těmi, kteří v budoucnu převezmou vedení země a postarají se o její prosperitu,” říká Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana a radní Libereckého kraje. Kromě nápadů je motorem tamního startupového prostředí i odbourávání strachu z neúspěchu. Ten je pro zdravý růst nezbytný stejně tak jako poučení se z vlastních chyb.

Technologické parky a inkubátory byly neméně inspirativní částí programu. Ten v Jeruzalémě podporuje inovační ekosystém mnoha způsoby, od výhodných půjček přes mentoring za pomoci odborníků s dlouhodobou praxí až po odstraňování bariér v legislativě. Zaměřuje se na medicínské technologie, umělou inteligenci a v budoucnu by chtěl spustit projekt inkubace startupů zaměřených na vesmírný průmysl. Ročně se o podporu jeruzalémského Israel Innovation Authority uchází přes 3 000 startupů. V Beershevě zase nedají v tamním Hi-tech Park dopustit na marketing inovací a komunitu, kterou díky němu vybudovali. Čítá přes 20 000 členů. Důležitým pilířem inovací jsou zde armádní technologie. Prioritou tamního centra je přinést do města špičkové know how. K tomuto účelu mají přizpůsobeno velké množství akceleračních programů zahrnujících mentoring a aktivní pomoc s vyhledáváním investorů.

I samotné město Beersheva přineslo delegaci mnoho poznatků. Rozvíjí se dle strategického rozvojového plánu s desetiletým horizontem. Jedním z jeho strategických cílů je zvyšování příležitostí pro mladé lidi a s tím spojená podpora inovativnosti a konkurenceschopnosti zde usídlených firem. Firmy jsou také vedle veřejné sféry jedněmi z podporovatelů zdejšího inovačního ekosystému. Podílí se na jeho financování z jedné pětiny. Nadto má samo město svůj program Digital City, ve kterém jde o sběr dat a jejich vyhodnocení (k dispozici mají před 50 datových sad) a o digitalizaci mnoha oblastí veřejné správy od transparentnosti úřadů přes dopravu, prevenci kriminality až po odpadové hospodářství. Beersheva tak může sloužit jako příklad dobré praxe v zavádění moderních technologií do prostředí správy měst a obcí.

S přechodem společnosti do digitálního prostředí však nejsou spojena jen samá pozitiva. Ruku v ruce s tímto trendem roste zranitelnost našich systémů, a proto se do itineráře cesty dostalo i téma kybernetické bezpečnosti. Mezi navštívenými institucemi byla společnost SIGA zabývající se mimo jiné ochranou kritické infrastruktury, jakou jsou elektrárny nebo vodárny. Další setkání proběhlo na půdě společnosti Check Point, která vyvíjí a implementuje řešení určená k prevenci napadení firem hackery. „Konkrétně toto know how bude naši velkou inspirací během práce na Juniorním centru kybernetické bezpečnosti, které v současnosti v Libereckém kraji připravujeme,” uzavírá Zbyněk Miklík.

Doporučené články

Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Snížení rizika proleženin díky reportingu polohování a monitoring vitálních funkcí seniorů, to dokáží chytré podložky, které nově využívají klienti Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a Jindřichovicích pod Smrkem. V pondělí 10. 6. je zde instaloval Ing. Richard Cimler, Ph.D., vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho tým se zabývá tvorbou senzorických systémů pro monitorování osob. V testovacím režimu po dobu čtyř měsíců finančně pomůže domovům projekt Agentury regionálního rozvoje, spol. s. r. o. – EDIH Northeast Bohemia, z něhož bude uhrazeno 75 % nákladů na monitoring.
Komunitní energetika jako cesta k soběstačnosti? V Jilemnici o ní zástupcům měst a obcí přednášel energetický specialista
Komunitní energetika jako cesta k soběstačnosti? V Jilemnici o ní zástupcům měst a obcí přednášel energetický specialista
Hledání potenciálu měst a obcí v rozvoji komunitní energetiky bylo hlavní téma semináře, který v Jilemnici vedl energetický specialista a zakladatel projektu OBEC 2030 Michal Svoboda, mimo jiné také autor publikace Doporučení pro obce ke komunitní energetice z edice Ministerstva pro místní rozvoj.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.