„Spolupráce univerzit s průmyslovými podniky je nezbytná,“ říká člen představenstva ŠKODA AUTO a absolvent doktorského studia FS TUL Dr. Michael Oeljeklaus

„Spolupráce univerzit s průmyslovými podniky je nezbytná,“ říká člen představenstva ŠKODA AUTO a absolvent doktorského studia FS TUL Dr. Michael Oeljeklaus

Dr. Michael Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast výroby a logistiky, navštívil Technickou univerzitu v Liberci. Vrátil se tak na svou alma mater, na které před několika lety absolvoval doktorské studium a získal titul Ph.D. Při své návštěvě si na liberecké technice prohlédl UNI.Lab na Fakultě strojní TUL a výzkumná pracoviště Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI TUL).

„ŠKODA AUTO je dlouhodobým partnerem TUL a naši experti z CxI TUL spolupracují na vývoji inovativních řešení u mnoha zakázek se zaměřením na IoT (nejen) ve výrobě, ale i logistice a vývoji,“ říká prof. Dr. Ing. Miroslav Černík CSc., ředitel CXI TUL. Přesvědčit se o pevných vazbách univerzity na největší českou automobilku může ostatně každý Liberečan, který prochází areálem na Husově ulici a neostýchá se nahlédnout do prosklených výloh budov stojících na Univerzitním náměstí a v jeho bezprostřední blízkosti.

Podpořit spolupráci přijel v minulých dnech i jeden z významných absolventů doktorského studia Fakulty strojní, člen představenstva ŠKODA AUTO Dr. Michael Oeljeklaus. Setkal se s představiteli univerzity i s výzkumnými manažery, kteří se podílejí na vývoji moderních technologií pro průmysl. Ti ho seznámili s aktuálními výzkumnými projekty. Nejprve si osobně vyzkoušel řízení malého modulárního elektrického vozidla s autonomními prvky, který vyvíjí tým doc. Ing. Michala Petrů, Ph.D. a poté zhlédl tři laboratoře na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CxI TUL: pracoviště 3D tisku, fyzikálních měření a testování pohonných soustav a motorů. „Ukázky, které jsme pro návštěvu Dr. Michaela Oeljeklause připravili, pokrývají široký rozsah výzkumu našich týmů, které působí na CxI TUL. Do společného vývoje se s námi zapojují jak velké výrobní společnosti, tak i začínající technologické start-upy. Pomáháme transformaci velkých podniků směrem k udržitelnosti i rozjezdu nových podnikatelských nápadů,“ dodává prof. Dr. Ing. Miroslav Černík CSc. Vedoucí laboratoře 3D tisku Ing. Jiří Šafka, Ph.D. představil výzkumné aktivity v oblastech využití odpadních přírodních materiálů a jejich použití ve vstřikování a 3D tisku, dále s recyklací odpadních polymerních materiálů z 3D tisku a jejich dalším využití právě v automobilovém průmyslu. Další z řady technologických ukázek byl kovový 3D tisk a jeho přínosy v oblasti konformního chlazení a topologické optimalizace dílců.

Pokročilé metody laserové anemometrie využívané k měření v aerodynamice, hydrodynamice a charakterizaci sprejů představil v laboratoři fyzikálních měření její vedoucí Ing. Michal Kotek, Ph.D. Demonstroval také aplikace směřující do automobilového průmyslu, a to konkrétně pro měření proudění vzduchu a vodních kapek v blízkosti vozidla v aerodynamickém tunelu, určení velikostní distribuce kapek a charakteru proudění z AdBlue trysek, charakter proudění a chlazení brzdového kotouče a další příklady pro potenciální spolupráci. Dr. Michael Oeljeklaus si prohlédl ukázky ze studie kavitačního jevu, kdy za pomocí vysokorychlostních kamer je děj vizualizován snímkovacími frekvencemi v řádech stovek tisíc Hertz. Proběhl i krátký praktický experiment laserových měření v aerodynamickém tunelu s modely dvou ovlivňujících se větrných elektráren.

Kromě fyzických experimentů a špičkového zařízení se Dr. Michael Oeljeklaus seznámil i s aktuálním výzkumným a vývojovým záměrem v oblasti 3D tisku. Tzv. P3DT projekt má za cíl vytvořit základy Národního centra kompetence pro průmyslový 3D tisk s důrazem na podporu ekologicky a energeticky účinnější výroby, cradle-to-cradle přístupu, efektivního využití surovin a jejich recyklace, využití odpadních přírodních a syntetických materiálů. To vše jde v souladu s evropskou výzvou Green Deal a zásadami cirkulární ekonomiky s podporou digitalizace. „V Liberci chceme zřídit výzkumné centrum, které nabídne to nejlepší ze společných silných stránek CXI, předních výzkumných organizací a průmyslových partnerů, aby tak vytvořilo silný výzkumný program pro efektivní ekologické využití surovin a energií, zvýšení přínosu aditivních technologií pro průmysl,“ vysvětluje vizi budoucího projektového záměru Ing. Jan Kočí, vedoucí výzkumného směru Systémová integrace na CXI.

„Spolupráce univerzit s průmyslovými podniky je naprosto nezbytná. Neustále se učíme, celý život, a proto propojení teoretických znalostí a praktických postupů právě v technických oborech je přínosné pro univerzity i pro nás jako průmyslové výrobní společnosti,“ uvedl při své návštěvě na liberecké technice Dr. Michael Oeljeklaus.

Doporučené články

Liberecký kraj hledá možnosti, jak rozvíjet svůj lidský potenciál
Liberecký kraj hledá možnosti, jak rozvíjet svůj lidský potenciál
Liberecký kraj jako místo, kde se daří pracovat s potenciálem mladých lidí? Nedávno završený program Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (NAKAP) přinesl do vzdělávacího systému regionu inovativní myšlenky a přístupy, zaměřil se na podporu nadaných nebo prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Nyní na jeho aktivity navazuje projekt Smart Akcelerátor Libereckého kraje III, zaměřuje se na podporu nadání a hledá další témata vhodná k uchopení.  
Seminář Libereckého kraje představí příležitosti v oblasti Brownfields a Greenfields
Seminář Libereckého kraje představí příležitosti v oblasti Brownfields a Greenfields
Seminář v nedávno revitalizovaných prostorách bývalé lučanské brusírny skla, nyní Automoto Musea Lučany, představí 23. dubna od 9:00 novinky v oblasti problematiky brownfields v regionu. Prostor dostanou příklady dobré praxe, dotační příležitosti i moderní technologie. Seminář již přes patnáct let každoročně pořádá Liberecký kraj společně s Agenturou regionálního rozvoje a agenturou CzechInvest. V jarních měsících ho rovněž doprovodí putovní výstava.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.