„Spolupráce univerzit s průmyslovými podniky je nezbytná,“ říká člen představenstva ŠKODA AUTO a absolvent doktorského studia FS TUL Dr. Michael Oeljeklaus

„Spolupráce univerzit s průmyslovými podniky je nezbytná,“ říká člen představenstva ŠKODA AUTO a absolvent doktorského studia FS TUL Dr. Michael Oeljeklaus

Dr. Michael Oeljeklaus, člen představenstva ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast výroby a logistiky, navštívil Technickou univerzitu v Liberci. Vrátil se tak na svou alma mater, na které před několika lety absolvoval doktorské studium a získal titul Ph.D. Při své návštěvě si na liberecké technice prohlédl UNI.Lab na Fakultě strojní TUL a výzkumná pracoviště Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI TUL).

„ŠKODA AUTO je dlouhodobým partnerem TUL a naši experti z CxI TUL spolupracují na vývoji inovativních řešení u mnoha zakázek se zaměřením na IoT (nejen) ve výrobě, ale i logistice a vývoji,“ říká prof. Dr. Ing. Miroslav Černík CSc., ředitel CXI TUL. Přesvědčit se o pevných vazbách univerzity na největší českou automobilku může ostatně každý Liberečan, který prochází areálem na Husově ulici a neostýchá se nahlédnout do prosklených výloh budov stojících na Univerzitním náměstí a v jeho bezprostřední blízkosti.

Podpořit spolupráci přijel v minulých dnech i jeden z významných absolventů doktorského studia Fakulty strojní, člen představenstva ŠKODA AUTO Dr. Michael Oeljeklaus. Setkal se s představiteli univerzity i s výzkumnými manažery, kteří se podílejí na vývoji moderních technologií pro průmysl. Ti ho seznámili s aktuálními výzkumnými projekty. Nejprve si osobně vyzkoušel řízení malého modulárního elektrického vozidla s autonomními prvky, který vyvíjí tým doc. Ing. Michala Petrů, Ph.D. a poté zhlédl tři laboratoře na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CxI TUL: pracoviště 3D tisku, fyzikálních měření a testování pohonných soustav a motorů. „Ukázky, které jsme pro návštěvu Dr. Michaela Oeljeklause připravili, pokrývají široký rozsah výzkumu našich týmů, které působí na CxI TUL. Do společného vývoje se s námi zapojují jak velké výrobní společnosti, tak i začínající technologické start-upy. Pomáháme transformaci velkých podniků směrem k udržitelnosti i rozjezdu nových podnikatelských nápadů,“ dodává prof. Dr. Ing. Miroslav Černík CSc. Vedoucí laboratoře 3D tisku Ing. Jiří Šafka, Ph.D. představil výzkumné aktivity v oblastech využití odpadních přírodních materiálů a jejich použití ve vstřikování a 3D tisku, dále s recyklací odpadních polymerních materiálů z 3D tisku a jejich dalším využití právě v automobilovém průmyslu. Další z řady technologických ukázek byl kovový 3D tisk a jeho přínosy v oblasti konformního chlazení a topologické optimalizace dílců.

Pokročilé metody laserové anemometrie využívané k měření v aerodynamice, hydrodynamice a charakterizaci sprejů představil v laboratoři fyzikálních měření její vedoucí Ing. Michal Kotek, Ph.D. Demonstroval také aplikace směřující do automobilového průmyslu, a to konkrétně pro měření proudění vzduchu a vodních kapek v blízkosti vozidla v aerodynamickém tunelu, určení velikostní distribuce kapek a charakteru proudění z AdBlue trysek, charakter proudění a chlazení brzdového kotouče a další příklady pro potenciální spolupráci. Dr. Michael Oeljeklaus si prohlédl ukázky ze studie kavitačního jevu, kdy za pomocí vysokorychlostních kamer je děj vizualizován snímkovacími frekvencemi v řádech stovek tisíc Hertz. Proběhl i krátký praktický experiment laserových měření v aerodynamickém tunelu s modely dvou ovlivňujících se větrných elektráren.

Kromě fyzických experimentů a špičkového zařízení se Dr. Michael Oeljeklaus seznámil i s aktuálním výzkumným a vývojovým záměrem v oblasti 3D tisku. Tzv. P3DT projekt má za cíl vytvořit základy Národního centra kompetence pro průmyslový 3D tisk s důrazem na podporu ekologicky a energeticky účinnější výroby, cradle-to-cradle přístupu, efektivního využití surovin a jejich recyklace, využití odpadních přírodních a syntetických materiálů. To vše jde v souladu s evropskou výzvou Green Deal a zásadami cirkulární ekonomiky s podporou digitalizace. „V Liberci chceme zřídit výzkumné centrum, které nabídne to nejlepší ze společných silných stránek CXI, předních výzkumných organizací a průmyslových partnerů, aby tak vytvořilo silný výzkumný program pro efektivní ekologické využití surovin a energií, zvýšení přínosu aditivních technologií pro průmysl,“ vysvětluje vizi budoucího projektového záměru Ing. Jan Kočí, vedoucí výzkumného směru Systémová integrace na CXI.

„Spolupráce univerzit s průmyslovými podniky je naprosto nezbytná. Neustále se učíme, celý život, a proto propojení teoretických znalostí a praktických postupů právě v technických oborech je přínosné pro univerzity i pro nás jako průmyslové výrobní společnosti,“ uvedl při své návštěvě na liberecké technice Dr. Michael Oeljeklaus.

Doporučené články

Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj schválen Evropskou komisí
Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj schválen Evropskou komisí
Digitalizace se stává nezbytnou podmínkou udržení konkurenceschopnosti. V Evropě ji má uspíšit nově budovaná síť digitálních inovačních hubů, jedna z priorit Evropské komise pro tuto dekádu. Huby mají podle plánů komise plnit funkci míst, kde se sbíhají digitální znalosti a dovednosti výzkumných a inovačních center a univerzit a jsou dále distribuovány klientům z řad malých a středních firem a veřejné správy.
Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy
Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy
Rozvíjet téma moderní, tudíž udržitelné energetiky a komunikovat včas informace o nejnovějších trendech správným cílovým skupinám v regionu, to je cílem nově ustanovené Platformy pro moderní energetiku v Libereckém kraji. Prakticky se členové platformy zaměří především na podtémata moderních technologií, legislativy a zdrojů financování. Platformu povede Agentura regionálního rozvoje, sekce projektu Smart Akcelerátor za účasti zástupců Libereckého kraje a dalších zainteresovaných stran.
Deváťáci z Jablonce sestavili robotickou ruku a vyhráli Business Talent 2022
Deváťáci z Jablonce sestavili robotickou ruku a vyhráli Business Talent 2022
Žákovská soutěž Business Talent 2022 již zná své vítěze. Necelé dvě stovky žáků osmých a devátých tříd z Libereckého kraje poměřily síly v druhém ročníku polytechnické soutěže. Za úkol dostali soutěžící vymyslet, vyrobit a také odprezentovat zlepšováky pro lidi se zdravotním postižením. Vítěze vyhlásili pořadatelé v nové expozici MatematikUM v libereckém science centru iQLANDIA.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.