Udržitelná energetika a šetrnější průmysl, představujeme výzkumné cíle ostravského Centra nanotechnologií

Udržitelná energetika a šetrnější průmysl, představujeme výzkumné cíle ostravského Centra nanotechnologií

Nanotechnologiemi a novými nanomateriály se už téměř dvě desetiletí zabývají vědci na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Od roku 2021 jsou tamní vysokoškolské ústavy spojené do jednoho. Dohromady tvoří Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET).

Nové materiály pro energetiku, alternativní zdroje energie, efektivní využití strategických surovin a likvidace starých ekologických zátěží, to jsou témata, která rezonují na ostravské akademické půdě. Nanotechnologie se s velkou pravděpodobností ve všech těchto oblastech stanou významnými pomocníky. Centrum nanotechnologií, které se v čele s profesorkou Danielou Plachou stalo součástí CEET, u toho nechce chybět. I to vedlo k jeho zařazení na program nedávné mezinárodní konference NanoCzech Liberec 2023.

„Naše pracoviště se zaměřují na nová řešení environmentální problematiky a udržitelné energetiky. Reagujeme na evropské a světové trendy, ale zároveň přinášíme témata, která jsou šancí pro transformaci našeho regionu,” říká úvodem Daniela Plachá a zmiňuje při tom jeden z aktuálních projektů, vývoj nanokatalyzátorů. „Pomáhají čistit kontaminované odpadní vody a ovzduší a zároveň dovedou zefektivnit různé typy reakcí využívaných v průmyslu. Tím snižují energetickou náročnost výroby i množství vyprodukovaného odpadu.”

Čím vědci u nových materiálů dosahují těchto benefitů? Vytvářejí je v nanoměřítku na úrovni molekul a atomů. Ve světě, kde se měří na miliardtiny metru. Lepší fyzikální a chemické vlastnosti jsou pak dané především přesnější a „na míru šitou” strukturou těchto materiálů.

Nanomembrány pro vodíkové palivové články

V energetice se nanotechnologie nejčastěji skloňují v souvislosti s novými druhy nanomembrán. „Chceme přispět k vývoji co nejlepších materiálů pro získávání, přeměnu či přenos a uchovávání energie,“ popisuje cíle ostravských vědců Daniela Plachá. „Velkým tématem spojeným s masivním nástupem elektromobility bude zpětné získávání vzácných materiálů z vyřazených baterií. Především lithia. I zde se rýsují řešení využívající nanotechnologie,“ dodává Daniela Plachá.

Ostravští vědci se zabývají i projekty zaměřenými na tolik skloňovanou vodíkovou energetiku. „Za pomoci nanomateriálů se snažíme zvýšit efektivitu technologií produkujících vodík. Například chceme zvýšit jeho čistotu a díky tomu dosáhnout většího výkonu a delší životnosti vodíkových palivových článků.”

Ostravsko na cestě k novým technologiím

Centrum nanotechnologií a celé Centrum energetických a environmentálních technologií má ještě jednu významnou úlohu. Pozdvihnout region, který čelí útlumu těžby černého uhlí a metalurgie a potýká se s úbytkem mladých lidí.

Na spadnutí je projekt REFRESH, jehož cílem je pomoci Ostravsku v posunu od těžebního a těžkého průmyslu do oblasti nových chytrých technologií. „Univerzitě má přinést prostředky, které nám umožní rozšířit vědeckou základnu a přijmout nové experty,“ očekává Daniela Plachá a jedním dechem dodává, že je před nimi ještě hodně práce. Na CEET si uvědomují, že musí být dostatečně atraktivní, aby špičkoví vědci a výzkumníci z různých míst Česka i zahraničí chtěli v Ostravě žít a pracovat.

Nanotechnologie otvírají cestu do světa

Ani v současnosti se vědci z Centra nanotechnologií neuzavírají jen do svých laboratoří. Kromě bádání vyučují mladé lidi studující obor Nanotechnologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Spolupracují i se zahraničními vysokými školami a prestižními vědeckými pracovišti v zahraničí. Momentálně například ve Španělsku, Francii, Velké Británii a v blízkém Polsku.

„Nově rozjíždíme spolupráci s experty na nanotechnologie z USA. Chceme propojit poznatky z různých částí světa a co nejrychleji je učinit použitelnými v praxi. Důležitým cílem je i pomoc mladým českým vědcům k úspěchu za hranicemi,” říká Daniela Plachá.

Propojení s firmami je pro využití technologií a materiálů klíčové, ať už jde o zavedené průmyslové podniky nebo inovativní lokální firmy a startupy. Proto je ráda, že se Centrum nanotechnologií mohlo prezentovat na mezinárodní konferenci NanoCzech Liberec 2023. „Kolega Radek Zbořil zde představil náš vývoj nanokatalyzátorů a roli, jakou hrají při snižování znečištění životního prostředí. Ukázal i naše další aktivity ve výzkumu technologií určených pro udržitelnou energetiku a recyklaci strategických surovin,” uzavírá Daniela Plachá. S nadějí v hlase dodává že do fáze aplikace by v těchto progresivních oborech rádi dospěli v řádu několika málo let.

Doporučené články

První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
Je budoucnost technologická? A jakou roli v tom hraje člověk? Otázky, nad nimiž se v úterý 12. března 2024 od 19:30 hodin zamyslí hosté v pořadí třinácté liberecké PechaKucha Night. „Noc tlachů”, jak zní doslovný překlad japonského názvu, se vrací na pódium Kulturního centra Vratislavice 101010, kde lze rovněž v online předprodeji zakoupit vstupenky.
Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě
Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě
„Je čas uznat, že více diverzity znamená více inovací,” slova, kterými generální tajemník OSN António Guterres v roce 2021 podpořil zástupkyně něžného pohlaví na vědeckovýzkumných pozicích, rezonují (nejen) v akademické komunitě každý únor o trochu silněji. V neděli jedenáctého totiž slavíme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě.
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pomoci nadaným dětem k vyšší úspěšnosti a jak celkově zlepšit atmosféru ve třídách? Pro odpovědi na tyto otázky je často nejlepší vypravit se přímo do škol. Nabídku bezplatné pomoci a zmapování práce s nadanými dostaly od Libereckého kraje potažmo jeho Agentury regionálního rozvoje desítky ředitelů základních škol. Metodička nadání, konzultantka pro školy a rodiče Eva Dušková na podzim zavítala ke třem z nich.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.