V čele nového Národního centra pro průmyslový 3D tisk stojí Technická univerzita v Liberci

V čele nového Národního centra pro průmyslový 3D tisk stojí Technická univerzita v Liberci

Na Technické univerzitě v Liberci vznikne Národní centrum kompetence pro průmyslový 3D tisk polymerních materiálů. Zkoumat bude způsoby, jak výrobní postupy učinit efektivnější a tudíž ekologičtější. Konkrétně se výzkumníci zaměří na efektivní využití surovin a jejich recyklaci, využití odpadních přírodních a syntetických materiálů, zvýšení přínosu aditivních technologií pro průmyslovou výrobu a z toho vyplývající snížení její energetické náročnosti.

Do projektu se zapojil výzkumný ústav CXI TUL společně s fakultami mechatroniky, strojní a textilní. Dále v něm figuruje šestadvacet externích partnerů, výzkumných organizací a firem od akademických pracovišť ČVUT a VŠCHT přes velké podniky Škoda Auto a Siemens po specialisty na 3D tisk Prusa Development a TriLAB Group. Šestiletý projekt podpořila Technologická agentura ČR dotací více než 280 milionů korun.

Výzkum zahrne celou řadu mezioborových témat, jejichž pojítkem je cesta k ekologicky a energeticky účinnější výrobě skrze aditivní technologie, mezi které patří právě 3D tisk. Tyto technologie se vyznačují výrobním postupem založeným na postupném přidáváním vrstev materiálu (na rozdíl od obrábění, při kterém je materiál odebírán). Dokáží vytvářet složité tvary, na které tradiční strojírenské postupy nestačí.

Koncept centra je v souladu s cíli Green Deal a cirkulární ekonomiky. Do budoucna tak může přinést průmyslu významné úspory a ruku v ruce s tím odlehčit životnímu prostředí. „Věřím, že se díky centru podaří posunout o velký kus dál nejen samotný 3D tisk, ale také digitalizaci a dlouhodobou udržitelnost našeho průmyslu. Právě v tom vidíme způsob, jak se mohou propojit výzkumné organizace s průmyslovými podniky při řešení konkrétních problémů,“ říká Jiří Šafka, vedoucí NCK pro průmyslový 3D tisk.

Významnou součástí NCK je CEITEC VUT, který přináší znalosti z dekády trvajícího excelentního základního materiálového výzkumu do aplikovaných výsledků, ze kterého pak profitují jednotlivé firmy z Česka.

„Naše dlouholeté know-how v rámci materiálů a 3D tisku má potenciál významně přispět k vývoji a aplikacím v 3D tisku v průmyslových podnicích a významně přispět k zvýšení jejich konkurenceschopnosti,“ říká prof. Martin Pumera, člen rady NCK a vedoucí výzkumné skupiny Energie budoucnosti a inovace na CEITEC VUT. „Spolupráce výzkumných a výrobních partnerů konsorcia NCK je předpokladem pro praktickou transformaci našich poznatků o přírodních materiálech do výrobků s jedinečnými parametry,“ dodává prof. Josef Jančář, který na CEITEC VUT vede skupinu zabývající se pokročilými polymerními materiály.

Propojení výzkumných organizací a průmyslových podniků a následné sdílení know-how napříč obory umožní Česku držet tempo s vyspělými zeměmi, které se zaměřují na průmyslové obory s vysokou přidanou hodnotou. Aditivní technologie mezi ně bezesporu patří a vznik centra na Technické univerzitě v Liberci je přínosem pro celý širší region. I proto vznik projektu na začátku podpořil Liberecký kraj z programu Asistenční vouchery. Ten primárně přispívá na uhrazení nákladů spojených s přípravou žádostí o dotace na vědeckovýzkumné projekty.

„Pro kraj se jedná o efektivní formu podpory s potenciálem přinést do regionu stovky milionů korun na špičkovou vědu a výzkum,“ říká Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Doporučené články

V lednu odstartovalo třetí dějství Smart Akcelerátoru Libereckého kraje
V lednu odstartovalo třetí dějství Smart Akcelerátoru Libereckého kraje
Třetí dějství projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje podpoří v následujících čtyřech letech velkou porci inovativních nápadů z Libereckého kraje. Tým projektu v minulosti inicioval vznik úspěšné soutěže Business Talent v science centru iQLANDIA, s agenturou Czechinvest se podělil o pořadatelství Ideathonu pro mladé, do Liberce vrátil oblíbený formát PechaKucha Night. V předchozím projektu Smart Akcelerator II se podařilo rozběhnout velké krajské projekty zaměřené na kybernetickou bezpečnost nebo digitalizaci a na svém kontě má tým SALKu i mnoho dalších aktivit s přímým dopadem do regionu.
Business Talent zná postupující. Rozhodněte o nejlepším žákovském projektu i vy!
Business Talent zná postupující. Rozhodněte o nejlepším žákovském projektu i vy!
Osm základních škol a téměř dvě stovky kluků a holek z Libereckého kraje, to je dosavadní bilance soutěže Business Talent, která již druhým rokem seznamuje žáky osmých a devátých tříd ZŠ s moderními technologiemi. Pořádá ji Agentura regionálního rozvoje společně se science centrem iQLANDIA a dalšími partnery v otevřené dílně iQFABLAB. Těsně před Vánoci míří soutěž do velkého finále. Týmy, které uspěly v základních kolech, vypilovaly svá propagační videa a napjatě čekají na hodnocení odborné poroty ale i veřejnosti!
Liberecký a Královéhradecký kraj jsou o krok blíže k zisku Evropského hubu pro digitální inovace
Liberecký a Královéhradecký kraj jsou o krok blíže k zisku Evropského hubu pro digitální inovace
O krok blíže se v listopadu posunulo konsorcium DIH Northeast aby získalo status Evropského digitálního inovačního hubu. Před dvěma lety vzniklo, aby pomohlo malým a středním firmám a organizacím veřejné správy v regionu kráčet s dobou a digitalizovat. Lídrem konsorcia je krajská Agentura regionálního rozvoje. Kolem ní se semkly univerzity, výzkumná centra a další odborníci na dané téma z Libereckého a Královéhradeckého kraje.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.