V čele nového Národního centra pro průmyslový 3D tisk stojí Technická univerzita v Liberci

V čele nového Národního centra pro průmyslový 3D tisk stojí Technická univerzita v Liberci

Na Technické univerzitě v Liberci vznikne Národní centrum kompetence pro průmyslový 3D tisk polymerních materiálů. Zkoumat bude způsoby, jak výrobní postupy učinit efektivnější a tudíž ekologičtější. Konkrétně se výzkumníci zaměří na efektivní využití surovin a jejich recyklaci, využití odpadních přírodních a syntetických materiálů, zvýšení přínosu aditivních technologií pro průmyslovou výrobu a z toho vyplývající snížení její energetické náročnosti.

Do projektu se zapojil výzkumný ústav CXI TUL společně s fakultami mechatroniky, strojní a textilní. Dále v něm figuruje šestadvacet externích partnerů, výzkumných organizací a firem od akademických pracovišť ČVUT a VŠCHT přes velké podniky Škoda Auto a Siemens po specialisty na 3D tisk Prusa Development a TriLAB Group. Šestiletý projekt podpořila Technologická agentura ČR dotací více než 280 milionů korun.

Výzkum zahrne celou řadu mezioborových témat, jejichž pojítkem je cesta k ekologicky a energeticky účinnější výrobě skrze aditivní technologie, mezi které patří právě 3D tisk. Tyto technologie se vyznačují výrobním postupem založeným na postupném přidáváním vrstev materiálu (na rozdíl od obrábění, při kterém je materiál odebírán). Dokáží vytvářet složité tvary, na které tradiční strojírenské postupy nestačí.

Koncept centra je v souladu s cíli Green Deal a cirkulární ekonomiky. Do budoucna tak může přinést průmyslu významné úspory a ruku v ruce s tím odlehčit životnímu prostředí. „Věřím, že se díky centru podaří posunout o velký kus dál nejen samotný 3D tisk, ale také digitalizaci a dlouhodobou udržitelnost našeho průmyslu. Právě v tom vidíme způsob, jak se mohou propojit výzkumné organizace s průmyslovými podniky při řešení konkrétních problémů,“ říká Jiří Šafka, vedoucí NCK pro průmyslový 3D tisk.

Významnou součástí NCK je CEITEC VUT, který přináší znalosti z dekády trvajícího excelentního základního materiálového výzkumu do aplikovaných výsledků, ze kterého pak profitují jednotlivé firmy z Česka.

„Naše dlouholeté know-how v rámci materiálů a 3D tisku má potenciál významně přispět k vývoji a aplikacím v 3D tisku v průmyslových podnicích a významně přispět k zvýšení jejich konkurenceschopnosti,“ říká prof. Martin Pumera, člen rady NCK a vedoucí výzkumné skupiny Energie budoucnosti a inovace na CEITEC VUT. „Spolupráce výzkumných a výrobních partnerů konsorcia NCK je předpokladem pro praktickou transformaci našich poznatků o přírodních materiálech do výrobků s jedinečnými parametry,“ dodává prof. Josef Jančář, který na CEITEC VUT vede skupinu zabývající se pokročilými polymerními materiály.

Propojení výzkumných organizací a průmyslových podniků a následné sdílení know-how napříč obory umožní Česku držet tempo s vyspělými zeměmi, které se zaměřují na průmyslové obory s vysokou přidanou hodnotou. Aditivní technologie mezi ně bezesporu patří a vznik centra na Technické univerzitě v Liberci je přínosem pro celý širší region. I proto vznik projektu na začátku podpořil Liberecký kraj z programu Asistenční vouchery. Ten primárně přispívá na uhrazení nákladů spojených s přípravou žádostí o dotace na vědeckovýzkumné projekty.

„Pro kraj se jedná o efektivní formu podpory s potenciálem přinést do regionu stovky milionů korun na špičkovou vědu a výzkum,“ říká Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Doporučené články

První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
Je budoucnost technologická? A jakou roli v tom hraje člověk? Otázky, nad nimiž se v úterý 12. března 2024 od 19:30 hodin zamyslí hosté v pořadí třinácté liberecké PechaKucha Night. „Noc tlachů”, jak zní doslovný překlad japonského názvu, se vrací na pódium Kulturního centra Vratislavice 101010, kde lze rovněž v online předprodeji zakoupit vstupenky.
Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě
Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě
„Je čas uznat, že více diverzity znamená více inovací,” slova, kterými generální tajemník OSN António Guterres v roce 2021 podpořil zástupkyně něžného pohlaví na vědeckovýzkumných pozicích, rezonují (nejen) v akademické komunitě každý únor o trochu silněji. V neděli jedenáctého totiž slavíme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě.
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pomoci nadaným dětem k vyšší úspěšnosti a jak celkově zlepšit atmosféru ve třídách? Pro odpovědi na tyto otázky je často nejlepší vypravit se přímo do škol. Nabídku bezplatné pomoci a zmapování práce s nadanými dostaly od Libereckého kraje potažmo jeho Agentury regionálního rozvoje desítky ředitelů základních škol. Metodička nadání, konzultantka pro školy a rodiče Eva Dušková na podzim zavítala ke třem z nich.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.