Veřejné budovy v regionu vybaví kraj chytrými technologiemi

Veřejné budovy v regionu vybaví kraj chytrými technologiemi

V následujících letech chce Liberecký kraj docílit efektivnějšího hospodaření pomocí chytrých technologií. Ruku v ruce bude klást důraz na využívání čistých zdrojů energie či zamezení plýtvání s vodou. Že se jedná o smysluplnou iniciativu potvrdilo v minulém roce ocenění v prestižní oborové soutěži Chytrá města. Získal ji Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj, do kterého zmíněné aktivity spadají. Pilotní projekt na Obchodní akademii v České Lípě v letošním roce dospěje k realizaci.

„Během rekonstrukce sociálních zařízení dojde v České Lípě k instalaci technologie na úpravu dešťové vody ze střechy školy a takzvané šedé vody z umyvadel. Smyslem je využití této vody pro splachování toalet namísto vody pitné, která je k tomu využívána nyní,” říká Petr Dobrovský z Agentury regionálního rozvoje.

V hledáčku Akčního plánu se nově ocitlo gymnázium Dr. Randy v Jablonci nad Nisou, kde kraj plánuje druhý pilotní projekt, instalaci fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 30 kilowatt špičkového výkonu. Agentura regionálního rozvoje připravila žádost o dotaci, vypracovala projektovou dokumentaci a nyní čeká na vydání stavebního povolení. Předpokládaný termín výstavby je rok 2022.

Na pilotní projekt mají navázat další. Kraj pro tuto akci před časem vytipoval celkem dvaatřicet veřejných budov vhodných pro instalaci fotovoltaik. Jsou mezi nimi administrativní budovy, školy, kulturní zařízení, sportovní zařízení a zdravotnická a sociální zařízení. „Zaslali jsme předregistrační žádosti do Modernizačního fondu České republiky. Ve finále se zaměříme odhadem na 5-10 objektů, které na kraji projdou do užšího výběru. Rozhodovat bude předpokládaná míra náročnosti instalace na té které budově,” uvádí Petr Dobrovský z Agentury regionálního rozvoje

Na akci chce Agentura regionálního rozvoje žádat o dotace z Operačního programu Životního prostředí. Pokryje tak Libereckému kraji až 70 % nákladů. Ty se pohybují v rámci jednotek milionů korun na jednu fotovoltaiku.

Myšlenka instalace fotovoltaických elektráren na budovách v majetku kraje vychází z cílů ušetřit veřejné finanční zdroje a zároveň snížit dopad provozu těchto budov na životní prostředí. Veřejné budovy, především zdravotnická a sociální zařízení, se pro tento účel zdají být mimořádně vhodné i z toho prostého faktu, že na rozdíl od domácností spotřebovávají elektrickou energii především během dne, kdy slouží svému účelu. V budoucnu proto chce Liberecký kraj při nových investičních akcích automaticky zvažovat možnosti vybavení rekonstruovaných či nově budovaných objektů chytrými technologiemi za podpory konkrétních dotačních programů.

Doporučené články

Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Snížení rizika proleženin díky reportingu polohování a monitoring vitálních funkcí seniorů, to dokáží chytré podložky, které nově využívají klienti Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a Jindřichovicích pod Smrkem. V pondělí 10. 6. je zde instaloval Ing. Richard Cimler, Ph.D., vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho tým se zabývá tvorbou senzorických systémů pro monitorování osob. V testovacím režimu po dobu čtyř měsíců finančně pomůže domovům projekt Agentury regionálního rozvoje, spol. s. r. o. – EDIH Northeast Bohemia, z něhož bude uhrazeno 75 % nákladů na monitoring.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.