Žákovská soutěž Business Talent 2022

Žákovská soutěž Business Talent 2022

Vymysli, vyrob, ukaž se

Business Talent je soutěž pro osmáky a deváťáky základních škol Libereckého kraje. Během jednoho dne holky a kluci navrhnou, vyrobí a odborné porotě odprezentují prototyp pomůcky, která zlepší život lidem s tělesným postižením. K dispozici budou moderní technologie otevřené dílny iQFABLAB, lektoři i lidé na vozíku ze spolku DePejSek. Vítězné týmy pro svou školu vybojují hodnotné ceny, humanoidního programovatelného robota, 3D tiskárnu nebo robotickou stavebnici Lego Mindstorms.

Naše cíle

  • Zprostředkovat žákům základních škol první kontakt s tématem společenské odpovědnosti v podnikání v kombinaci s přípravou projektového záměru a výrobou prototypu výrobku v dílně vybavené moderní technikou 21. století.

  • Poskytnout jim vedení odborných lektorů z praxe včetně zpětné vazby v průběhu soutěže od budoucích uživatelů jejich výtvorů a na závěr soutěže od odborné poroty.

  • Motivovat je k hledání skrytých talentů zábavnou a naučnou formou. Pomoci jim zorientovat se ve výběru střední školy.

  • Vyburcovat je k zapojení svého okolí v rámci soutěže o cenu veřejnosti (virální marketing a word of mouth v praxi).

Prezentace vítězných žákovských týmů základních škol

O soutěži

Žákovská soutěž Business Talent má za cíl předat účastníkům, holkám a klukům z osmých a devátých tříd základních škol, pozitivní emoci z kreativní práce hlavou a rukama se zapojením moderních technologiích otevřené dílny iQFABLAB. Letos přidává i rovinu společenské odpovědnosti. Tématem soutěže je výroba pomůcek pro lidi s tělesným postižením.

Výstupem snahy soutěžících bude prototyp pomůcky (technologie a výroba) a zároveň jednoduchý projektový záměr (obchod a marketing). Naši odborní lektoři provedou soutěžící procesem vzniku nového produktu od tvorby myšlenky přes úvahy o podnikatelských strategiích po návrh a výrobu prototypu. Vše jsme přizpůsobili jejich znalostem a schopnostem.

Předpokládáme, že se bude u mnoha dětí jednat o první kontakt s touto tematikou. Klademe proto důraz na rovnováhu mezi soutěžní a edukativní rovinou soutěže. Primárním cílem je naučit a motivovat. V průběhu celé soutěže dostanou soutěžící zpětnou vazbu od lektorů a budoucích uživatelů jejich výtvorů. Na závěr ohodnotí jejich práci odborná porota složená z partnerů soutěže, většinou lidí s dlouholetou praxí.

Po absolvování soutěžního dne získají holky a kluci nový nebo rozšířený pohled na svět podnikání a techniky a na možnosti jejich dalšího kariérního růstu. Věříme, že jim tímto zčásti pomůžeme s výběrem oboru studia a zároveň jim ukážeme, že technické obory ve spojení s inovativním myšlením a společenskou odpovědností mají perspektivu.

Více informací najdete ve videu

Pravidla soutěže

Schéma soutěže

Z každého z osmi základních kol vzejde jeden vítězný tým, který poté postoupí do finálového kola. Úkolem týmu ve finálovém kole je odevzdat prezentaci svého projektového záměru ve formě krátkého videa a textu.

Finálové kolo probíhá formou hlasování odborné poroty složené z porotců základních kol a partnerů soutěže. Porota vybere z vítězných týmů základních kol na základě prostudování jejich prezentací absolutního vítěze soutěže, druhého a třetího v pořadí. Vítězné týmy základních kol soutěží také o Cenu veřejnosti formou hlasování na této podstránce. Do Ceny veřejnosti se započítává pouze jeden hlas za jednu osobu. Vyhrazujeme si právo evidentní pokusy o automatické hlasování smazat před finálním sečtením hlasů.

Termíny

Základní kola: 13. 10. 2022 | 20. 10. 2022 | 3. 11. 2022 | 10. 11. 2022 | 14. 11. 2022 | 16. 11. 2022 | 21. 11. 2022 | 24. 11. 2022

Finálové kolo a soutěž Cena veřejnosti: 20. 12. 2022 až 13. 1. 2023

Vyhlášení vítězů: 26. 1. 2023 v science centru iQLANDIA

Ceny

Pro školy* 

1. místo: Humanoidní programovatelný robot Robotis MINI

2. místo: 3D tiskárna Průša vč. náplní, kurz 3D tisku

3. místo: robotická stavebnice Lego Mindstorms

Pro soutěžící žáky* 

1.-3. místo: noc v iQPlanetáriu

* o pořadí rozhoduje odborná porota

Cena veřejnosti** 

1. místo Pošli třídu do iQLANDIE

** o pořadí rozhoduje veřejnost hlasováním na této podstránce.

Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady. Nakládání s osobními údaji, informace o právech subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde.

Soutěž pořádá ARR-Agentura regionálního rozvoje, tým projektu Smart Akcelerátor, science centrum iQLANDIA a inovační centrum DEX IC v rámci projektu TalentMagnet. Projekt žákovské soutěže Business Talent 2021 je spolufinancován z fondů EU (ERDF, IPA, ENI), z Operačního programu VVV a z prostředků Libereckého kraje, Nadace Gago, Nadace Preciosa, společností CiS, Crytur, Prusa Research, Magna, Greko-Elektro, Elektro Najman, Smart Life. Za milou spolupráci děkujeme také spolku Depejsek.

Naše reference

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.