Komunitní energetika a další moderní trendy přišly na přetřes během Libereckého krajského Inspiratonu

Komunitní energetika a další moderní trendy přišly na přetřes během Libereckého krajského Inspiratonu

Liberecký kraj pokračuje v nedávno nastaveném kurzu a věnuje se s přispěním své Agentury regionálního rozvoje popularizaci témat moderní a udržitelné energetiky. Na konci května připravili ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst Liberecký Inspiraton pro zástupce měst a obcí i pro odborníky v energetice.

„Energetika je pro nás bezesporu klíčovým tématem. O tom jsme se přesvědčili nejpozději v roce 2022 s ruským vpádem na Ukrajinu a během následných energetických šoků,“ uvedl Inspiraton hejtman Liberecké kraje Martin Půta. Podle něj se kraj tématu věnuje ještě déle. „V posledních deseti letech intenzivně zateplujeme naše budovy, plánujeme nové zdroje na výrobu tepla a podporujeme zapojení měst a obcí do projektů komunitní energetiky,“ dodal Půta.

„Že se o komunitní energetiku dlouhodobě zajímáme, vypovídají i aktivity naší Agentury regionálního rozvoje jakož i pořadatelství akce Inspiraton, na které byla diskutována aktuální témata z této oblasti,“ doplnil ho Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Úvod odborné části patřil aktuální situaci v Libereckém kraji. Rukavici zvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje, jehož odbor má energetiku v gesci především. Mezi priority podle Miklíka v současnosti patří přechod na elektromobilitu, audit budov ve vlastnictví kraje a jeho organizací a fotovoltaika v širokém spektru od panelů na střechách krajských budov po obří investici do solární elektrárny v Ralsku. „U nových budov s fotovoltaikou počítáme automaticky, staré budovy řešíme postupně. Aktuálně jich šest soutěžíme a dalších deset na soutěž připravujeme,“ řekl Miklík a následně poodkryl i plány kraje v Ralsku. „Na realizaci takto velkého projektu budeme potřebovat odhadem tři až čtyři roky. Chceme, aby byl maximálně transparentní, tudíž plánujeme veřejnost průběžně informovat o dosažených milnících.“

Jedním z ústředních bodů diskuse byla na Libereckém krajském Inspiratonu komunitní energetika. Ta přináší nové možnosti dosažení energetické soběstačnosti především městům, obcím a společenstvím na ně navázaným. Komunitní energetika je totiž založena na principech sdílení elektřiny mezi výrobci a spotřebiteli, což přináší řadu výhod, včetně snížení nákladů a zvýšení energetické bezpečnosti.

Díky nové legislativě je od 1. ledna 2024 možné zakládat energetická společenství a od 1. července 2024 bude možné sdílet elektřinu v distribuční soustavě. „Tato legislativní změna otevírá nové možnosti pro města i obce. Pro lepší orientaci v tématu jsme vytvořili návod Jak začít sdílet elektřinu a uveřejnili jej na našich webových stránkách,“ řekl Jan Bakule, právník Unie komunitní energetiky a k prostudování dále doporučil příklady dobré praxe z MAS Opavsko nebo z města Tábor. Další legislativní úpravy pak podle Bakuleho ošetří problematiku bateriových úložišť, která umožní přebytečnou energii uskladnit a lépe tak rozložit její spotřebu v čase.

Liberecký krajský Inspiraton přinesl nové podněty pro další rozvoj energetiky v kraji. Mimo hlavní proud témat nejvíce zaujala prezentace náměstka pro energetiku a Smart City Vojtěcha Prachaře ze Statutárního města Liberec, kde mají aktuálně nakročeno stát se klimaticky neutrálním městem (psali jsme na 1012plus), a Evropského digitálního a inovačního hubu EDIH Northeast, sekce Agentury regionálního rozvoje, která pomáhá malým a středním podnikům a veřejným subjektům v digitalizaci. Mimo jiné lze její služby využít pro monitoring toků a úspor energií, jak bylo na Inspiratonu předvedeno.

Doporučené články

Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Snížení rizika proleženin díky reportingu polohování a monitoring vitálních funkcí seniorů, to dokáží chytré podložky, které nově využívají klienti Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a Jindřichovicích pod Smrkem. V pondělí 10. 6. je zde instaloval Ing. Richard Cimler, Ph.D., vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho tým se zabývá tvorbou senzorických systémů pro monitorování osob. V testovacím režimu po dobu čtyř měsíců finančně pomůže domovům projekt Agentury regionálního rozvoje, spol. s. r. o. – EDIH Northeast Bohemia, z něhož bude uhrazeno 75 % nákladů na monitoring.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.