O záchranu pokladů Libereckého kraje se postarají chytré technologie

O záchranu pokladů Libereckého kraje se postarají chytré technologie

Příkladem, jak mohou chytré technologie pomáhat ve veřejném prostoru, se v dohledné době mají stát dva projekty na Liberecku. Oba zapadají do koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj, která vznikla na půdě Agentury regionálního rozvoje a oba cílí na výrazné zlepšení podmínek archivace sbírkových předmětů příspěvkových kulturních organizací. V prvním případě půjde o lokální akci s cílem vybudovat moderní digitalizační pracoviště pro Severočeské muzeum v Liberci, v druhém případě bude mít akce dopad na celý kraj pod Ještědem.

V Českém Dubu, v ideálním těžišti sídel regionálních muzeí a galerií plánuje Liberecký kraj vybudovat moderní centrální depozitář. Návrh počítá s pasivní stavbou, která je v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Technická zařízení jsou koncipována tak, aby jejich údržba, opravy a výměna v průběhu let negativně neovlivňovaly uložené předměty. Budova má být vybavena technologiemi zabraňujícími nepřijatelným výkyvům vnitřního prostředí, a to i v případě dlouhodobého odpojení od zdroje energie.

Soběstačnost budovy je ostatně zásadním požadavkem správců sbírek a důvody jsou nasnadě. Skladování uměleckých děl stejně jako uměleckoprůmyslového dědictví a archeologických nálezů vyžaduje stabilní klima, teplotu a vlhkost, dále pak zamezení přístupu denního světla a výparů chemických látek. Zapotřebí je eliminovat rizika zatopení a dalších živelných katastrof. Tyto požadavky se promítají nejen do projektu, ale i do výběru lokace depozitáře. Volba padla na areál společnosti Silnice LK na severním okraji Českého Dubu.

Zajímavostí je zvolená forma vypracování projektové dokumentace, metoda Building Information Modeling (BIM). Projektanti nejprve vytvoří digitální dvojče stavby. Díky tomuto kroku dojde ke zpřesnění následných prací, lépe se odstraní chyby a nedostatky. V regionu takto vzniklo například jablonecké OC Central nebo sídlo Lesy ČR. Liberecký kraj nyní hledá vhodné dotační tituly na financování stavby, jejíž cena se odhaduje na 200 milionů korun.

Řádově nižší, avšak neméně zajímavější plánovanou investicí je nové digitalizační pracoviště Severočeského muzea v Liberci. Muzeum chce získat řadu moderních technologií a stát se v oblasti digitalizace sbírkových předmětů soběstačné. Aby se to podařilo, požádal kraj o dotaci na vybavení umožňující digitalizaci dvou i třírozměrných předmětů. Seznam čítá řadu zajímavých technologií počínaje fotografickým ateliérem s full frame fotoaparátem přes specializované knižní scannery až po špičkový 3D Laser scanneru v hodnotě několika milionů korun. Nedílnou součástí každého sbírkového předmětu se tak stane i jeho kvalitní digitální otisk.

Úvahy jdou nejen směrem ke zkvalitnění péče o kulturní dědictví kraje, ale i k umožnění dálkového přístupu ke sbírkovým předmětům skrze portál eSbírky. Na své si přijdou profesionální i amatérští badatelé a zájemci o historii, školy, jejich žáci a studenti. Kraj si od tohoto kroku slibuje mimo jiné zvýšení zájmu u mladé generace, která na online technologiích de facto vyrostla.

Doporučené články

Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj schválen Evropskou komisí
Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj schválen Evropskou komisí
Digitalizace se stává nezbytnou podmínkou udržení konkurenceschopnosti. V Evropě ji má uspíšit nově budovaná síť digitálních inovačních hubů, jedna z priorit Evropské komise pro tuto dekádu. Huby mají podle plánů komise plnit funkci míst, kde se sbíhají digitální znalosti a dovednosti výzkumných a inovačních center a univerzit a jsou dále distribuovány klientům z řad malých a středních firem a veřejné správy.
Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy
Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy
Rozvíjet téma moderní, tudíž udržitelné energetiky a komunikovat včas informace o nejnovějších trendech správným cílovým skupinám v regionu, to je cílem nově ustanovené Platformy pro moderní energetiku v Libereckém kraji. Prakticky se členové platformy zaměří především na podtémata moderních technologií, legislativy a zdrojů financování. Platformu povede Agentura regionálního rozvoje, sekce projektu Smart Akcelerátor za účasti zástupců Libereckého kraje a dalších zainteresovaných stran.
Deváťáci z Jablonce sestavili robotickou ruku a vyhráli Business Talent 2022
Deváťáci z Jablonce sestavili robotickou ruku a vyhráli Business Talent 2022
Žákovská soutěž Business Talent 2022 již zná své vítěze. Necelé dvě stovky žáků osmých a devátých tříd z Libereckého kraje poměřily síly v druhém ročníku polytechnické soutěže. Za úkol dostali soutěžící vymyslet, vyrobit a také odprezentovat zlepšováky pro lidi se zdravotním postižením. Vítěze vyhlásili pořadatelé v nové expozici MatematikUM v libereckém science centru iQLANDIA.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.