Seminář představí současnost i budoucnost brownfields a greenfields v kraji

Seminář představí současnost  i budoucnost brownfields a greenfields v kraji

V Lomnici nad Popelkou se bude ve čtvrtek 4. listopadu hovořit o brownfields a greenfields v Libereckém kraji (pozn. termín byl z organizačních důvodů přesunut z 30/9 na 4/11). Krajský úřad LK a Agentura regionálního rozvoje společně s agenturou Czechinvest představí své aktivity na území kraje a také dotační tituly, které jsou k dispozici zájemcům o investování do jednoho ze dvou typů území.

Seminář zahájí příspěvek Michaela Otty, vedoucího odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Michael Otta představí aktivity Libereckého kraje v oblasti brownfields a greenfields. Řeč bude o tom, jakou konkrétní podporu úřad poskytuje při řešení dané problematiky, s čím se na něj lze obrátit a jaké jsou jeho plány na nejbližší roky. Část krajských aktivit představí Marek Pšenička z Agentury regionálního rozvoje. Agentura pro kraj spravuje databázi brownfields a greenfields v regionu Investuj pod Ještědem a je schopna zájemcům o investování do konkrétních budov či území poskytnout základní servis například v podobě pomoci s výběrem lokalit, zprostředkování kontaktů apod.

Informace o možnostech čerpání dotačních prostředků na revitalizaci brownfields doplní Radovan Baloun z agentury Czechinvest. Představí Národní databázi brownfields, promluví o zkušenostech s propagací a nabízením lokalit investorům a také s regenerací brownfieldů samotných. Dotační Program pro podnikatelské využití brownfieldů představí Jan Hana, vedoucí oddělení brownfields z Ministerstva průmyslu a obchodu. Možnosti Státního fondu podpory investic (SFPI) – Brownfieldy pro nepodnikatelské využití nastíní Ivana Moravcová, metodik regenerace brownfields z Ministerstva pro místní rozvoj.

Mezi praktické příspěvky se dále zařadí vstup Jaroslava Tichého z libereckého Statotestu, startupu, který vyvíjí ucelený IoT monitorovací systém zaměřený na nepřetržité a dlouhodobé hlídání technické bezpečnosti staveb.

Dějiště semináře v Lomnici nad Popelkou nebylo vybráno náhodou. Na závěr semináře je umístěna praktická ukázka úspěšné revitalizace brownfieldu, místní Továrny Mastných, ve které se seminář zároveň koná. Příspěvek Pavla Doležala, vlastníka objektu a iniciátora jeho záchrany v jedné osobě uzavře hlavní část konference. Následovat bude prohlídka prostor továrny vedená historičkou Danou Grabcovou. Kromě výjimečné industriální architektury nahlédnou účastníci i do muzea starých kovoobráběcích strojů a motocyklů Raleigh.

Záštitu nad seminářem převzal Mgr. Jiří Ulvr, člen Rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

ZMĚNA TERMÍNU: Seminář se nově uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu od 10.00 hodin (prezence od 9:30) v prostorách Továrny Mastných v Lomnici nad Popelkou (Antala Staška 212, Lomnice nad Popelkou). Vstup volný,

BROWNFIELDS je urbanizované území po výrobní, zemědělské, armádní nebo jiné činnosti, které z nejrůznějších důvodů pozbylo svou původní funkci, je nevyužité či nedostatečně využité a chátrá.

GREENFIELDS je urbanistický termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy.

Doporučené články

Liberecký kraj hledá možnosti, jak rozvíjet svůj lidský potenciál
Liberecký kraj hledá možnosti, jak rozvíjet svůj lidský potenciál
Liberecký kraj jako místo, kde se daří pracovat s potenciálem mladých lidí? Nedávno završený program Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (NAKAP) přinesl do vzdělávacího systému regionu inovativní myšlenky a přístupy, zaměřil se na podporu nadaných nebo prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Nyní na jeho aktivity navazuje projekt Smart Akcelerátor Libereckého kraje III, zaměřuje se na podporu nadání a hledá další témata vhodná k uchopení.  
Seminář Libereckého kraje představí příležitosti v oblasti Brownfields a Greenfields
Seminář Libereckého kraje představí příležitosti v oblasti Brownfields a Greenfields
Seminář v nedávno revitalizovaných prostorách bývalé lučanské brusírny skla, nyní Automoto Musea Lučany, představí 23. dubna od 9:00 novinky v oblasti problematiky brownfields v regionu. Prostor dostanou příklady dobré praxe, dotační příležitosti i moderní technologie. Seminář již přes patnáct let každoročně pořádá Liberecký kraj společně s Agenturou regionálního rozvoje a agenturou CzechInvest. V jarních měsících ho rovněž doprovodí putovní výstava.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.