Seminář představí současnost i budoucnost brownfields a greenfields v kraji

Seminář představí současnost  i budoucnost brownfields a greenfields v kraji

V Lomnici nad Popelkou se bude ve čtvrtek 4. listopadu hovořit o brownfields a greenfields v Libereckém kraji (pozn. termín byl z organizačních důvodů přesunut z 30/9 na 4/11). Krajský úřad LK a Agentura regionálního rozvoje společně s agenturou Czechinvest představí své aktivity na území kraje a také dotační tituly, které jsou k dispozici zájemcům o investování do jednoho ze dvou typů území.

Seminář zahájí příspěvek Michaela Otty, vedoucího odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Michael Otta představí aktivity Libereckého kraje v oblasti brownfields a greenfields. Řeč bude o tom, jakou konkrétní podporu úřad poskytuje při řešení dané problematiky, s čím se na něj lze obrátit a jaké jsou jeho plány na nejbližší roky. Část krajských aktivit představí Marek Pšenička z Agentury regionálního rozvoje. Agentura pro kraj spravuje databázi brownfields a greenfields v regionu Investuj pod Ještědem a je schopna zájemcům o investování do konkrétních budov či území poskytnout základní servis například v podobě pomoci s výběrem lokalit, zprostředkování kontaktů apod.

Informace o možnostech čerpání dotačních prostředků na revitalizaci brownfields doplní Radovan Baloun z agentury Czechinvest. Představí Národní databázi brownfields, promluví o zkušenostech s propagací a nabízením lokalit investorům a také s regenerací brownfieldů samotných. Dotační Program pro podnikatelské využití brownfieldů představí Jan Hana, vedoucí oddělení brownfields z Ministerstva průmyslu a obchodu. Možnosti Státního fondu podpory investic (SFPI) – Brownfieldy pro nepodnikatelské využití nastíní Ivana Moravcová, metodik regenerace brownfields z Ministerstva pro místní rozvoj.

Mezi praktické příspěvky se dále zařadí vstup Jaroslava Tichého z libereckého Statotestu, startupu, který vyvíjí ucelený IoT monitorovací systém zaměřený na nepřetržité a dlouhodobé hlídání technické bezpečnosti staveb.

Dějiště semináře v Lomnici nad Popelkou nebylo vybráno náhodou. Na závěr semináře je umístěna praktická ukázka úspěšné revitalizace brownfieldu, místní Továrny Mastných, ve které se seminář zároveň koná. Příspěvek Pavla Doležala, vlastníka objektu a iniciátora jeho záchrany v jedné osobě uzavře hlavní část konference. Následovat bude prohlídka prostor továrny vedená historičkou Danou Grabcovou. Kromě výjimečné industriální architektury nahlédnou účastníci i do muzea starých kovoobráběcích strojů a motocyklů Raleigh.

Záštitu nad seminářem převzal Mgr. Jiří Ulvr, člen Rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

ZMĚNA TERMÍNU: Seminář se nově uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu od 10.00 hodin (prezence od 9:30) v prostorách Továrny Mastných v Lomnici nad Popelkou (Antala Staška 212, Lomnice nad Popelkou). Vstup volný,

BROWNFIELDS je urbanizované území po výrobní, zemědělské, armádní nebo jiné činnosti, které z nejrůznějších důvodů pozbylo svou původní funkci, je nevyužité či nedostatečně využité a chátrá.

GREENFIELDS je urbanistický termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy.

Doporučené články

Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj schválen Evropskou komisí
Evropský digitální inovační hub pro Liberecký a Královéhradecký kraj schválen Evropskou komisí
Digitalizace se stává nezbytnou podmínkou udržení konkurenceschopnosti. V Evropě ji má uspíšit nově budovaná síť digitálních inovačních hubů, jedna z priorit Evropské komise pro tuto dekádu. Huby mají podle plánů komise plnit funkci míst, kde se sbíhají digitální znalosti a dovednosti výzkumných a inovačních center a univerzit a jsou dále distribuovány klientům z řad malých a středních firem a veřejné správy.
Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy
Nová platforma sdružuje odborníky v energetice, do Libereckého kraje přinese moderní a udržitelné trendy
Rozvíjet téma moderní, tudíž udržitelné energetiky a komunikovat včas informace o nejnovějších trendech správným cílovým skupinám v regionu, to je cílem nově ustanovené Platformy pro moderní energetiku v Libereckém kraji. Prakticky se členové platformy zaměří především na podtémata moderních technologií, legislativy a zdrojů financování. Platformu povede Agentura regionálního rozvoje, sekce projektu Smart Akcelerátor za účasti zástupců Libereckého kraje a dalších zainteresovaných stran.
Deváťáci z Jablonce sestavili robotickou ruku a vyhráli Business Talent 2022
Deváťáci z Jablonce sestavili robotickou ruku a vyhráli Business Talent 2022
Žákovská soutěž Business Talent 2022 již zná své vítěze. Necelé dvě stovky žáků osmých a devátých tříd z Libereckého kraje poměřily síly v druhém ročníku polytechnické soutěže. Za úkol dostali soutěžící vymyslet, vyrobit a také odprezentovat zlepšováky pro lidi se zdravotním postižením. Vítěze vyhlásili pořadatelé v nové expozici MatematikUM v libereckém science centru iQLANDIA.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.