Seminář představí současnost i budoucnost brownfields a greenfields v kraji

Seminář představí současnost  i budoucnost brownfields a greenfields v kraji

V Lomnici nad Popelkou se bude ve čtvrtek 4. listopadu hovořit o brownfields a greenfields v Libereckém kraji (pozn. termín byl z organizačních důvodů přesunut z 30/9 na 4/11). Krajský úřad LK a Agentura regionálního rozvoje společně s agenturou Czechinvest představí své aktivity na území kraje a také dotační tituly, které jsou k dispozici zájemcům o investování do jednoho ze dvou typů území.

Seminář zahájí příspěvek Michaela Otty, vedoucího odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Michael Otta představí aktivity Libereckého kraje v oblasti brownfields a greenfields. Řeč bude o tom, jakou konkrétní podporu úřad poskytuje při řešení dané problematiky, s čím se na něj lze obrátit a jaké jsou jeho plány na nejbližší roky. Část krajských aktivit představí Marek Pšenička z Agentury regionálního rozvoje. Agentura pro kraj spravuje databázi brownfields a greenfields v regionu Investuj pod Ještědem a je schopna zájemcům o investování do konkrétních budov či území poskytnout základní servis například v podobě pomoci s výběrem lokalit, zprostředkování kontaktů apod.

Informace o možnostech čerpání dotačních prostředků na revitalizaci brownfields doplní Radovan Baloun z agentury Czechinvest. Představí Národní databázi brownfields, promluví o zkušenostech s propagací a nabízením lokalit investorům a také s regenerací brownfieldů samotných. Dotační Program pro podnikatelské využití brownfieldů představí Jan Hana, vedoucí oddělení brownfields z Ministerstva průmyslu a obchodu. Možnosti Státního fondu podpory investic (SFPI) – Brownfieldy pro nepodnikatelské využití nastíní Ivana Moravcová, metodik regenerace brownfields z Ministerstva pro místní rozvoj.

Mezi praktické příspěvky se dále zařadí vstup Jaroslava Tichého z libereckého Statotestu, startupu, který vyvíjí ucelený IoT monitorovací systém zaměřený na nepřetržité a dlouhodobé hlídání technické bezpečnosti staveb.

Dějiště semináře v Lomnici nad Popelkou nebylo vybráno náhodou. Na závěr semináře je umístěna praktická ukázka úspěšné revitalizace brownfieldu, místní Továrny Mastných, ve které se seminář zároveň koná. Příspěvek Pavla Doležala, vlastníka objektu a iniciátora jeho záchrany v jedné osobě uzavře hlavní část konference. Následovat bude prohlídka prostor továrny vedená historičkou Danou Grabcovou. Kromě výjimečné industriální architektury nahlédnou účastníci i do muzea starých kovoobráběcích strojů a motocyklů Raleigh.

Záštitu nad seminářem převzal Mgr. Jiří Ulvr, člen Rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

ZMĚNA TERMÍNU: Seminář se nově uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu od 10.00 hodin (prezence od 9:30) v prostorách Továrny Mastných v Lomnici nad Popelkou (Antala Staška 212, Lomnice nad Popelkou). Vstup volný,

BROWNFIELDS je urbanizované území po výrobní, zemědělské, armádní nebo jiné činnosti, které z nejrůznějších důvodů pozbylo svou původní funkci, je nevyužité či nedostatečně využité a chátrá.

GREENFIELDS je urbanistický termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy.

Doporučené články

Inka Teschinská z oceňovaného startupu (A)TOP život: Důležitější než nápad je umět si to odmakat
Inka Teschinská z oceňovaného startupu (A)TOP život: Důležitější než nápad je umět si to odmakat
Když na podzim roku 2020 zakládala doktorandka Ekonomické fakulty TUL Inka Teschinská blog (A)TOP život, cítila prostě jen nutkání sdílet s ostatními strasti, které každodenně zažívá s atopickým ekzémem. Brzy ale zjistila, že její blog a na něj navázané profily na sociálních sítích mají potenciál budovat kolem sebe komunitu lidí se stejnými problémy. Pomáhají jim sdílet zkušenosti, získávat rady a tipy, odbourávají jejich pocity osamění. Touha po nových impulzech ji v loňském roce dovedla na soutěž Start-up TUL pořádanou její Almou mater, respektive na TULce působícím Student Business Clubem.
Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj podruhé za sebou uspěla v soutěži Chytrá města
Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj podruhé za sebou uspěla v soutěži Chytrá města
Sledovat moderní trendy v oblasti Smart technologií. Nejlepší z nich v kraji zavést za účelem zrychlení, zlepšení nebo zkvalitnění parametrů v jednotlivých oblastech veřejné správy, od dopravy přes vzdělávání po veřejnou správu. To je cílem koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj, která vznikla na půdě Agentury regionálního rozvoje. Akční plán koncepce v roce 2020 získal prestižní ocenění v soutěži Chytrá města. Rok se s rokem sešel a jedna z cen soutěže opět putuje do Libereckého kraje. Zvláštní cenu poroty získal pilotní projekt hospodaření s vodou realizovaný v létě roku 2021 v České Lípě.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.