V Liberci na CXI TUL vyvíjejí novou technologii dočištění odpadních vod

V Liberci na CXI TUL vyvíjejí novou technologii dočištění odpadních vod

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL vyvíjí ve spolupráci s firmou PRO-AQUA CZ novou technologii dočištění konvenčně vyčištěných odpadních vod. Výzkumné konsorcium očekává vyšší efektivitu oproti konvenčním technologiím. Zaměřuje se především na odstranění farmaceutických látek a dalších mikropolutantů.

Ačkoliv největšími bodovými zdroji znečištění farmaceutickými látkami jsou nemocnice, centra následné péče nebo domovy seniorů, nejvíce znečištění se do odpadních vod dostává plošně od obyvatelstva spolu se splaškovými odpadními vodami,“ vysvětluje Tomáš Lederer, vedoucí řešitelského týmu z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a dodává, že pro maximální efekt je nutné řešit oba zdroje. „Bohužel jen málo nemocnic a dalších bodových zdrojů v České republice má vlastní čistírnu odpadní vod. Odpadní vody jsou po přečištění vypouštěny do veřejných kanalizací, kam se již ve velké míře dostávají farmaceutické látky od občanů. Proto naši nově vyvíjenou technologii ověříme na několika čistírnách odpadních vod, mimo jiné na ČOV Liberec a ČOV pro Distribuční centrum Amazon." Cílem vývoje je podle Lederera především snížení zátěže povrchových vod farmaceutickými látkami.“

Technologie odstraňování farmak z odpadních vod se zakládá na moderní metodě kombinující modifikovaný Advanced Oxidation Process a dočištění MBBR biotechnologií původem z Norska. Tuto biotechnologii PRO-AQUA CZ, také ve spolupráci s týmem Tomáše Lederera, v Česku zaváděla a pyšní se největším počet instalací v republice. Reaktor MBBR bude vybaven speciálními kompozitními mikro- a nanovlákennými nosiči biomasy, se separací suspenzní biomasy a koncovou sorpční technologií.

Stávající čistírny odpadních vod v ČR nejsou vybavené technologiemi, které by byly schopné všechny mikropolutanty zcela eliminovat, a vypouštějí je do povrchových vod. „Zaměřujeme se právě na eliminaci nebo výrazné omezení dalšího pronikání tohoto typu látek do odtoků čistíren odpadních vod. Ve spolupráci s vědci z CXI TUL chceme nově vyvinuté technologie společně otestovat. Slibujeme si od toho velmi účinné odstranění farmaceutických kontaminantů z odpadních vod a tím pádem zvýšení ochrany lidí i životního prostředí,“ říká Libor Novák z firmy PRO-AQUA CZ.

CXI a PRO-AQUA CZ v poslední dekádě spolupracovaly na řadě výzkumných projektů v oblasti čistírenských procesů. V první etapě se zaměří na screening vybraných ČOV z hlediska zatížení farmaceutickými látkami, na instalaci pilotních technologických zařízení a spuštění prvotního testování.

Doporučené články

Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Chytré podložky monitorující polohování a vitální funkce seniorů nově pomáhají v Domově důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Rokytnici nad Jizerou
Snížení rizika proleženin díky reportingu polohování a monitoring vitálních funkcí seniorů, to dokáží chytré podložky, které nově využívají klienti Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou a Jindřichovicích pod Smrkem. V pondělí 10. 6. je zde instaloval Ing. Richard Cimler, Ph.D., vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Jeho tým se zabývá tvorbou senzorických systémů pro monitorování osob. V testovacím režimu po dobu čtyř měsíců finančně pomůže domovům projekt Agentury regionálního rozvoje, spol. s. r. o. – EDIH Northeast Bohemia, z něhož bude uhrazeno 75 % nákladů na monitoring.
Komunitní energetika jako cesta k soběstačnosti? V Jilemnici o ní zástupcům měst a obcí přednášel energetický specialista
Komunitní energetika jako cesta k soběstačnosti? V Jilemnici o ní zástupcům měst a obcí přednášel energetický specialista
Hledání potenciálu měst a obcí v rozvoji komunitní energetiky bylo hlavní téma semináře, který v Jilemnici vedl energetický specialista a zakladatel projektu OBEC 2030 Michal Svoboda, mimo jiné také autor publikace Doporučení pro obce ke komunitní energetice z edice Ministerstva pro místní rozvoj.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.