V Liberci na CXI TUL vyvíjejí novou technologii dočištění odpadních vod

V Liberci na CXI TUL vyvíjejí novou technologii dočištění odpadních vod

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL vyvíjí ve spolupráci s firmou PRO-AQUA CZ novou technologii dočištění konvenčně vyčištěných odpadních vod. Výzkumné konsorcium očekává vyšší efektivitu oproti konvenčním technologiím. Zaměřuje se především na odstranění farmaceutických látek a dalších mikropolutantů.

Ačkoliv největšími bodovými zdroji znečištění farmaceutickými látkami jsou nemocnice, centra následné péče nebo domovy seniorů, nejvíce znečištění se do odpadních vod dostává plošně od obyvatelstva spolu se splaškovými odpadními vodami,“ vysvětluje Tomáš Lederer, vedoucí řešitelského týmu z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a dodává, že pro maximální efekt je nutné řešit oba zdroje. „Bohužel jen málo nemocnic a dalších bodových zdrojů v České republice má vlastní čistírnu odpadní vod. Odpadní vody jsou po přečištění vypouštěny do veřejných kanalizací, kam se již ve velké míře dostávají farmaceutické látky od občanů. Proto naši nově vyvíjenou technologii ověříme na několika čistírnách odpadních vod, mimo jiné na ČOV Liberec a ČOV pro Distribuční centrum Amazon." Cílem vývoje je podle Lederera především snížení zátěže povrchových vod farmaceutickými látkami.“

Technologie odstraňování farmak z odpadních vod se zakládá na moderní metodě kombinující modifikovaný Advanced Oxidation Process a dočištění MBBR biotechnologií původem z Norska. Tuto biotechnologii PRO-AQUA CZ, také ve spolupráci s týmem Tomáše Lederera, v Česku zaváděla a pyšní se největším počet instalací v republice. Reaktor MBBR bude vybaven speciálními kompozitními mikro- a nanovlákennými nosiči biomasy, se separací suspenzní biomasy a koncovou sorpční technologií.

Stávající čistírny odpadních vod v ČR nejsou vybavené technologiemi, které by byly schopné všechny mikropolutanty zcela eliminovat, a vypouštějí je do povrchových vod. „Zaměřujeme se právě na eliminaci nebo výrazné omezení dalšího pronikání tohoto typu látek do odtoků čistíren odpadních vod. Ve spolupráci s vědci z CXI TUL chceme nově vyvinuté technologie společně otestovat. Slibujeme si od toho velmi účinné odstranění farmaceutických kontaminantů z odpadních vod a tím pádem zvýšení ochrany lidí i životního prostředí,“ říká Libor Novák z firmy PRO-AQUA CZ.

CXI a PRO-AQUA CZ v poslední dekádě spolupracovaly na řadě výzkumných projektů v oblasti čistírenských procesů. V první etapě se zaměří na screening vybraných ČOV z hlediska zatížení farmaceutickými látkami, na instalaci pilotních technologických zařízení a spuštění prvotního testování.

Doporučené články

Liberecké CXI TUL vyvíjí nanomateriály pro čištění odpadních vod. Představí je na konferenci NanoCzech
Liberecké CXI TUL vyvíjí nanomateriály pro čištění odpadních vod. Představí je na konferenci NanoCzech
V radě Eurodoc zastupuje Ondřej Havelka více jak milion mladých vědeckých pracovníků, jeho primárním posláním je však špičkový výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií. Na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL se aktuálně zabývá vývojem technologií pro výrobu nanomateriálů určených k čištění odpadních vod. Výzkumný ústav část z nich představí koncem září na mezinárodní konferenci NanoCzech Liberec 2023.
Nevyhoď a použij! je téma letošního ročníku žákovské soutěže Business Talent 
Nevyhoď a použij! je téma letošního ročníku žákovské soutěže Business Talent 
Přes čtyři stovky žáků z osmých a devátých tříd základních škol již poměřily své síly v polytechnické soutěži Business Talent. Na dalších dvě stě dětí čekají v otevřené dílně iQFABLAB nové výzvy právě teď, na konci září. Business Talent, ve kterém každý rok bojuje o vítězství osm základních škol z Libereckého kraje, letos zavede žáky do světa cirkulární ekonomiky. 
‚V nanotechnologiích má Česko před světem náskok. Neztraťme ho,‘ říká Miloslav Masopust z Elmarca
‚V nanotechnologiích má Česko před světem náskok. Neztraťme ho,‘ říká Miloslav Masopust z Elmarca
V roce 2004 vstoupili do oboru nanotechnologií, dnes jsou světovou špičkou ve vývoji zařízení určených pro průmyslovou výrobu nanovláken. Řeč je o liberecké společnosti Elmarco, která téměř před dvaceti lety uzavřela licenční smlouvu na světový patent Technické univerzity v Liberci. „Dnes, když kdekoliv na světě v odborné komunitě zmíním Elmarco a Liberec, všichni vědí,” říká jeho generální ředitel Miloslav Masopust.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.