Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě

Výzkumné centrum CXI TUL ocenilo přínos žen ve vědě

„Je čas uznat, že více diverzity znamená více inovací,” slova, kterými generální tajemník OSN António Guterres v roce 2021 podpořil zástupkyně něžného pohlaví na vědeckovýzkumných pozicích, rezonují (nejen) v akademické komunitě každý únor o trochu silněji. V neděli jedenáctého totiž slavíme Mezinárodní den žen a dívek ve vědě.

V Libereckém kraji nachází MDŽD již tradičně živnou půdu na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI). Výzkumné centrum Technické univerzity v Liberci, se pyšní tím, že vytváří prostředí, ve kterém vědkyně excelují a tvoří významný podíl vědy a výzkumu ve svých oborech. „Naše výzkumnice mají velmi dobré, některé až vynikající výsledky ve svých oborech. Kromě výzkumné práce jsou některé také garantkami oborů a přednášejí na fakultách na naší univerzitě. Jsme hrdí na jejich pracovní úspěchy, ale také oceňujeme, jak dokáží skloubit profesní a rodinný život," říká Miroslav Černík, ředitel CXI TUL.

Celkově na CXI pracuje ve výzkumných pozicích rovných třicet devět žen. Z toho je osm vědkyň ze zahraničí a na TUL přinesly své znalosti a zkušenosti z jiných prostředí Evropy a Asie. Pocházejí z Polska, Ukrajiny, Turecka, Vietnamu, Tunisu a Indonésie. Jejich přítomnost posiluje mezinárodní spolupráci, zvyšuje jazykové dovednosti celého kolektivu a obohacuje akademické prostředí.

V týmu CXI působí vědkyně v přírodovědných a technických oborech: technologie vody, nanomateriály (resp. aplikace nanomateriálů), molekulární genetika a mikrobiologie, bioinženýrství, analytická chemie, materiálové inženýrství).

„Na CXI se systematicky snažíme podporovat kariérní růst žen. Zajišťujeme rovnost příležitostí, kariérní postup a nabízíme motivaci pro rozvoj talentů bez ohledu na gender. Díky těmto iniciativám jsme svědky úspěchů našich vědkyň v různých oblastech vědy a výzkumu,“ říká Černík.

CXI TUL získal ocenění HR Award Excellence in Science od Evropské komise. Tento titul získal za komplexní péči o své zaměstnance a jejich rozvoj. K MDŽD Miroslav Černík, ředitel CXI TUL, již tradičně rozdal „svým” vědkyním květiny a vykouzlil tak na jejich tvářích mnoho úsměvů. Posuďte sami.

Doporučené články

První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
První letošní PechaKucha Night Liberec nastíní vize budoucnosti
Je budoucnost technologická? A jakou roli v tom hraje člověk? Otázky, nad nimiž se v úterý 12. března 2024 od 19:30 hodin zamyslí hosté v pořadí třinácté liberecké PechaKucha Night. „Noc tlachů”, jak zní doslovný překlad japonského názvu, se vrací na pódium Kulturního centra Vratislavice 101010, kde lze rovněž v online předprodeji zakoupit vstupenky.
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pracovat s nadanými? První základní školy v kraji využily bezplatné konzultace
Jak pomoci nadaným dětem k vyšší úspěšnosti a jak celkově zlepšit atmosféru ve třídách? Pro odpovědi na tyto otázky je často nejlepší vypravit se přímo do škol. Nabídku bezplatné pomoci a zmapování práce s nadanými dostaly od Libereckého kraje potažmo jeho Agentury regionálního rozvoje desítky ředitelů základních škol. Metodička nadání, konzultantka pro školy a rodiče Eva Dušková na podzim zavítala ke třem z nich.
Ohlédnutí za prvním rokem třetího dějství projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje
Ohlédnutí za prvním rokem třetího dějství projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje
Ve svižném tempu odstartovalo začátkem loňského roku třetí dějství projektu Smart Akcelerátor Libereckého kraje III (dále jen „SALK III“), který realizuje Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje. Pokračovalo v propojování samosprávy, vědeckovýzkumných pracovišť, startupů a firem, v popularizaci inovací a velký důraz kladlo na vzdělávání. Do povědomí se kraj společně s agenturou zapsali uspořádáním největšího setkání odborníků na nanotechnologie v Česku ke dvacátému výročí patentu průmyslové výroby nanovláken Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“).
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.